01. Porządek obrad XLVI_2022.docx
03. Opinia regulamin utrzymania czystości_2022.pdf
03. XLVI_..._2022 regulamin utrzymania czystości_zmiana 2022.pdf
04. XLVI_..._2022 powołania członków Lubońskiej Rady Seniorów..pdf
05. XLVI_..._2022 w sprawie zmiany budżetu.pdf
06. XLVI_..._2022 w sprawie zmiany WPF.pdfSciagnij wszystkie pliki spakowane ZIP.