01.Na BIP Komunikat.docx
01. Porządek obrad XXIII.docx
01.Zgłoszenie do udziału w debacie.odt
03. RAPORT O STANIE MIASTA LUBOŃ 2019_pdf.pdf
03. u_VIII_XXIII_..._2020 Wotum zaufania.pdf
04. Informacja o stanie mienia Miasta Luboń 2019.pdf
04. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2019.pdf
04. Sprawozdanie z instytucji kultury 2019 .pdf
04. u_VIII_XXIII_..._2020 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego.pdf
05. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Luboń za 2019 rok z załącznikami .pdf
05. u_VIII_XXIII_..._2020 ABSOLUTORIUM.pdf
06. MPZP Lasek rej. Poznańskiej.pdf
07. u_VIII_XXIII_..._2020 Usługi Opiekuńcze.pdf
08. u_VIII_XXIII_..._2020 Pomniki.pdf
09. u_VIII_XXIII_..._2020 Zmieniająca Porozumienie - transport dot. 651.pdf
10. u_VIII_XXIII_..._2020 Uchwała zmieniająca Luboń.transport.pdf
11. PIW.pdf
11. Program opieki nad zwierzętami.pdf
11. Rozstrzygnięcie Nadzorcze.pdf
11. opinia Koła Łowieckiego.pdf
12. uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy ._. w Luboniu.pdf
13. w sprawie nadania nazwy ulicy ._._ w Luboniu.pdf
14. Zmiana budżetu na 2020.pdf
15. Zmiana WPF.pdf
16. APEL RADY MIASTA LUBOŃ v2.docxSciagnij wszystkie pliki spakowane ZIP.