Numer umowy Data zawarcia umowy Nazwa podmiotu, z którym zawarto umowę Przedmiot umowy Wartość umowy Jednostka miary:
BMK.ZP.272.02.4.2020/49/2020 2020-02-21 Awana Borowicz AWAKON Projektowanie i Realizacja Inwestycji Budowlanych ul. Jana Pietrusińskiego 25 61-418 Poznań Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy Skateparku i elementów pumtrack na terenie Wzgórza Jana Pawła II w Luboniu.30 750,00 zł
BMK.ZP.272.02.1.2020/41/2020 2020-02-11 Budownictwo Drogowe Nadzory Projekty Krzysztof Knopczyński ul. Lwa 28/7 61-244 Poznań Usługi inżynieryjne w zakresie pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania dla inwestycji: „Zaprojektowanie i wykonanie zintegrowanego węzła przesiadkowego w Luboniu jako istotnego elementu systemu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej oraz uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego zaświadczenia o zakończeniu budowy lub pozwolenia na użytkowanie”.22 000,00 zł
WSK.6822.1.2.2019.MR 2020-02-04 Usługi Geodezyjne Ewaryst Pyrzanowski OPRACOWANIE PRAC TERENOWO-PRAWNYCH2 706,00 zł
WSK.6724.4.2020.MM 2020-01-15 Usługi Geodezyjne Ewaryst Pyrzanowski OPRACOWANIE PRAC TERENOWO-PRAWNYCH3 690,00 zł
BMK.ZP.272.02.30.2019/19/2020 2020-01-14 KS ELEKTRO ul. Zielna 6a 62-200 Gniezno Usługi inżynieryjne w zakresie pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego (w specjalności - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych) przy realizacji zadania pn.: Budowa sieci elektrycznej kablowej nN-0,4kV oświetlenia drogowego w ul. Nagietkowej i ul. Fiołkowej.3 900,00 zł
BMK.ZP.272.02.29.2019/26/2020 2020-01-14 Enea Oświetlenie sp. z o.o. ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin Budowa sieci elektrycznej kablowej nN-0,4kV oświetlenia drogowego w ul. Nagietkowej i ul. Fiołkowej95 880,79 zł
WSK.6812.1.2020.MM 2020-01-13 Tempus Małgorzata Streich Rzeczoznawca Majątkowy WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO380,00 zł
WSK.6812.2.2020.MM 2020-01-13 POSESOR- NIERUCHOMOŚCI Rzeczoznawcy Majątkowy M.Sewkowski WYCENA NIERUCHOMOŚCI1 968,00 zł
WSK.7031.2.2020.BW 2020-01-13 Global Traffic Systems Sp. z o.o. ul.Szamotulska 67 Poznań NAPRAWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ KRĘTA/POLNA8 566,95 zł
WPRiOŚ.671.1.2019/15/2020 2020-01-09 WALTA - Tadeusz Waltrowski aktualizacja opracowania "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Luboń"12 054,00 zł
WSK.6812.3.2020.MM 2020-01-07 Biuro Kompleksowej Wyceny Nieruchomości POZ-BUD WYCEN NIERUCHOMOŚCI3 136,50 zł
BMK.ZP.272.02.31.2019/1/2010 2020-01-07 Ryszard Baranek Usługi inżynieryjne w zakresie pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi (roboty sieciowe) przy realizacji zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Morelowej (na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Buczka) i ul. Owocowej w Luboniu.4 000,00 zł
16/2020 2020-01-07 Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji Zbigniew Jurga 1.Cięcia techniczne i sanitarne: - koron 2 szt. topoli rosnących w rejonie ul. Kościuszki - koron 3 szt. robinii akacjowych rosnących w pasie drogowym ul. 11 Listopada w rejonie nr 160 - koron 4 szt. wierzb rosnących w dolinie Potoku Junikowskiego, rosnących na działce o nr ewid. 3/53, na wysokości nieruchomości przy ul. Puszkina 16. - korony 1 szt. dębu szypułkowego wraz z obniżeniem korony o ok. 1,5 – 2,0 mb oraz usunięciem konaru – rosnącego na terenie stadionu przy ul. Rzecznej. - koron 3 szt. olch – jako uzupełnienie do Umowy nr 407/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. 2. Wykonanie nawierzchni przepuszczalnej wokół topoli rosnącej przy hotelu MaxBud polegające na zdjęciu kostki brukowej, korytowaniu, wykonaniu warstwy odsączającej, montażu oporników z ekobordów, wykonania nawierzchni z miału granitowego z zagęszczeniem). 3. Usunięcie drzewa wraz z frezowaniem, gat. jesion wyniosły z terenu pasa drogowego (działka o nr ewid. 5, ark. 2, obręb Żabikowo) przy ul. Kościuszki 44-4615 649,20 zł
WSK.7031.1.2020.BW 2020-01-02 Global Traffic Sp. z o.o. NAPRAWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ ARMII POZNAŃ/ POWSTAŃCÓW WLKP10 429,17 zł
35/2020 2019-12-30 KOM-LUB Sp. z o.o. ul.Niepodległości 11, 62-030 Luboń Porozumienie w sprawie zasad realizacji Uchwały Rady Miasta Nr XLV/115/19925 445 678,38 zł
415/2019 2019-12-23 KOM-LUB Sp. z o.o. ul.Niepodległości 11, 62-030 Luboń Odbieranie, transport, zbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych, zmieszanych oraz selektywnie zebranych z terenu m.Luboń446 886,00 zł
413/2019 2019-12-18 OSOBA FIZYCZNA ul.Orzechowa ,63-004 Szewce zapewnienie gotowości przyjęcia, opieki i wyżywienia zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym4 200,00 zł
412/2019 2019-12-18 SARIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul.Zawodzie 16, 02-981 Warszawa, Oddział w Starym Tarnowie 8, 64-020 Czempiń Odbipr, transport i utylizacja padłych zwierząt1 400,00 zł
WSK-GO.605.9.2019 2019-12-17 Artur Knapik Agencja Reklamowa D'Arte DRUK ULOTKI2 093,46 zł
BMK.ZP.272.01.13.2019/400/2019 2019-12-09 Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Transportowe ANDER-87 Grzegorz Janaszak Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Transportowe ANDER-87 Tomasz Janaszak w spadku s.c., 62-040 Puszczykowo, ul. Poznańska 21 Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Morelowej (na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Buczka) i ul. Owocowej w Luboniu.299 950,00 zł
WSK.7031.46.2019.BW 2019-12-06 GLOBAL Traffic Systems Sp. z o.o. REMONT SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ UNIJNA/KOŚCIUSZKI14 858,00 zł
WSK.6823.8.2019.MR 2019-12-05 Usługi Geodezyjne Ewaryst Pyrzanowski Swarzędz WYKONANIE PRAC TERENOWO-PRAWNYCH442,80 zł
WSK.7031.45.2019.BW 2019-12-05 KW Group Wojciech Klepka WYKONANIE OZNAKOWANIA NA ULICY WSCHODNIEJ5 387,57 zł
BMK.ZP.272.02.28.2019/395/2019 2019-11-15 SANTECH Stanisław Domański ul. Naramowicka 217B/23 61-611 Poznań Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. inwestycji: "Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Juranda do zbiornika wodnego "Kocie doły"(wraz z podłączeniem bocznych ulic i odtworzeniem nawierzchni).61 438,50 zł
WSK.7031.40.2019.BW 2019-11-08 KW Group Wojciech Klepka WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO2 214,00 zł
WSK.6812.8.2019.MM 2019-11-06 TEMPUS M.Streich Rzeczoznawca Majątkowy WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO480,00 zł
WSK.6724.62.2019.MM 2019-11-06 Usługi Geodezyjne Ewaryst Pyrzanowski Swarzędz OPRACOWANIE PRAC TERENOWO PRAWNYCH1 845,00 zł
390/2019 2019-11-05 Global Traffic Systems Sp. z o.o. REMONT SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU KOŚCIUSZKI/UNIJNA/PONIATOWSKIEGO45 460,80 zł
389/2019 2019-11-05 DUCTUS Sp. z o.o. ul.Chodkiewicza 3 63-400 Ostrów Wielkopolski ŚWIETLNE PASKI LED83 378,00 zł
WAG.2150.90.2019 2019-11-04 Michał Prażyński zlecenie na doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru informacji o wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 23,00 zł za godzinę
WSK.6140.1.15.2019.DS 2019-11-04 Artur Knapik Agencja Reklamowa D'Arte WYDRUK ULOTEK258,30 zł
WSK.7031.38.2019.LJ 2019-11-04 Andrzej Szypura Wodan Instalacje Sanitarne WYKONANIE NAPRAWY WŁAZÓW STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ UL. JANA III SOBIESKIEGO14 760,00 zł
WSK.7031.37.2019.bw 2019-10-30 Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji Zbigniew Jurga REMONT CHODNIKA UL. REJTANA2 681,40 zł
WAG.2150.89.2019 2019-10-25 Dorota Starzak zlecenie na doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru informacji o wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 23,00 zł za godzinę
WAG.2150.88.2019 2019-10-25 Wiesława Minicka zlecenie na doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru informacji o wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 23,00 zł za godzinę
WAG.2150.87.2019 2019-10-25 Józefa Rybak zlecenie na doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru informacji o wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 23,00 zł za godzinę
WAG.2150.86.2019 2019-10-25 Kamila Mazurek zlecenie na doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru informacji o wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 23,00 zł za godzinę
WAG.2150.85.2019 2019-10-25 Magdalena Marczak zlecenie na doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru informacji o wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 23,00 zł za godzinę
WAG.2150.84.2019 2019-10-25 Małgorzata Matalewska zlecenie na doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru informacji o wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 23,00 zł za godzinę
WAG.2150.83.2019 2019-10-25 Elżbieta Królikiewicz zlecenie na doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru informacji o wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 23,00 zł za godzinę
WAG.2150.82.2019 2019-10-25 Katarzyna Wojtczak zlecenie na doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru informacji o wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 23,00 zł za godzinę
WAG.2150.81.2019 2019-10-25 Michał Rusin zlecenie na doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru informacji o wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 23,00 zł za godzinę
WAG.2150.80.2019 2019-10-25 Hanna Brocka zlecenie na doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru informacji o wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 23,00 zł za godzinę
WAG.2150.79.2019 2019-10-25 Mateusz Olejniczak zlecenie na doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru informacji o wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 23,00 zł za godzinę
WAG.2150.78.2019 2019-10-25 Alicja Olejniczak zlecenie na doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru informacji o wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 23,00 zł za godzinę
WSK.7031.32.2019.BW 2019-10-25 BIURO ANALIZ "EKO-FIN" PIOTR NOWAKOWSKI OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO DOT. WYKONANIA OŚWIETLENIA W PARKU PAPIESKIM4 920,00 zł
BMK.ZP.272.02.27.2019/382/2019 2019-10-24 Zakład Remontowo-Budowlany Aleksander Graduszewski ul.Wojska Polskiego 85a 62-030 Luboń Modernizacja dachu w budynku Przedszkola nr 5 w Luboniu przy ul. Osiedlowej - naprawa dachu o powierzchni ok. 527m2 poprzez pokrycie papą termozgrzewalną wraz z uszczelnieniem otworów kominów wentylacyjnych oraz wentylatorów dachowych (konstrukcja dachu - drewniana).31 967,70 zł
WSK.7031.35.2019.BW 2019-10-22 KW Group Wojciech Klepka FREZOWANIE I MALOWANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO ULIC 11 LISTOPADA/REJTANA/TRAUGUTTA4 920,00 zł
BMK.ZP.272.02.26.2019/361/2019 2019-10-17 Budownictwo Drogowe Nadzory Projekty K.Knopczyński ul. Lwa 28/7, 61-244 Poznań Wykonanie Dzieła w postaci opinii dla Projektu Budowlanego (Poznań, Wrzesień 2019) obejmującego wykonanie robót w zakresie zadania pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie zintegrowanego węzła przesiadkowego w Luboniu jako istotnego elementu systemu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej" sporządzonego przez SD PROJEKT s.c. po uprzedniej weryfikacji tego Projektu Budowlanego.2 500,00 zł
WSK.6847.1.2019.MP 2019-10-17 Tomasz Konieczny Rzeczoznawca Majątkowy OPERAT SZACUNKOWY500,00 zł
WSK.7031.36.2019.LJ 2019-10-10 ALAN "ANDRZEJ KRUK" LIKWIDACJA AWARII KANALIZACJI DESZCZOWEJ18 360,00 zł
WSK.7031.29.2019.BW 2019-10-09 Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska ul. Północna 16 62-050 Rogalinek Remontu miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych przy ul. Żabikowskiej6 931,97 zł
WSK.7031.20.2019.MP 2019-10-09 KOM-LUB Sp. z o.o. ul. Niepodległości 11 62-030 Luboń MONTAŻ TABLIC1 230,00 zł
WSK.6823.8.2019.MR 2019-10-08 TEMPUS Małgorzata Streich Rzeczoznawca Majątkowy Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowych500,00 zł
WSK.7031.27.2019.MP 2019-10-07 UTAL Sp. z o.o. ul.Katarzynska 9, 62-006 Kobylnica Wykonanie dwustronnych tablic informacyjnych3 690,00 zł
WAG.2151.23.2019 2019-10-07 Arkadiusz Adamski zlecenie na obsługę lokalu wyborczego 13.10.2019 15,00 za godzinę
WAG.2151.24.2019 2019-10-07 Grzegorz Anioła zlecenie na obsługę lokalu wyborczego 13.10.2019 25,00 za godzinę
WAG.2151.25.2019 2019-10-07 Renata Białas-Filipek zlecenie na obsługę lokalu wyborczego 13.10.2019 15,00 za godzinę
WAG.2151.26.2019 2019-10-07 Andrzej Drgas zlecenie na obsługę lokalu wyborczego 13.10.2019 15,00 za godzinę, 25,00 za godzinę
WAG.2151.27.2019 2019-10-07 Maria Drgas zlecenie na obsługę lokalu wyborczego 13.10.2019 25,00; 15,00 za dodzinę
WAG.2151.28.2019 2019-10-07 Regina Górniaczyk zlecenie na obsługę lokalu wyborczego 13.10.2019 25,00; 15,00 za dodzinę
WAG.2151.29.2019 2019-10-07 Marzena Janusz zlecenie na obsługę lokalu wyborczego 13.10.2019 25,00; 15,00 za dodzinę
WAG.2151.30.2019 2019-10-07 Bożena Kaczmarek zlecenie na obsługę lokalu wyborczego 13.10.2019 25,00 za godzinę
WAG.2151.31.2019 2019-10-07 Jadwiga Kowalska zlecenie na obsługę lokalu wyborczego 13.10.2019 15,00 za godzinę
WAG.2151.32.2019 2019-10-07 Hanna Muzsik zlecenie na obsługę lokalu wyborczego 13.10.2019 15,00 za godzinę
WAG.2151.33.2019 2019-10-07 Wiktor Nowak zlecenie na obsługę lokalu wyborczego 13.10.2019 25,00; 15,00 za dodzinę
WAG.2151.34.2019 2019-10-07 Jagienka Okoń-Niewiejska zlecenie na obsługę lokalu wyborczego 13.10.2019 25,00; 15,00 za dodzinę
WAG.2151.35.2019 2019-10-07 Grzegorz Rex zlecenie na obsługę lokalu wyborczego 13.10.2019 25,00; 15,00 za dodzinę
WAG.2151.36.2019 2019-10-07 Lidia Skóra zlecenie na obsługę lokalu wyborczego 13.10.2019 25,00; 15,00 za dodzinę
WAG.2151.37.2019 2019-10-07 Danuta Słownikowska zlecenie na obsługę lokalu wyborczego 13.10.2019 15,00 za godzinę
WAG.2151.38.2019 2019-10-07 Natalia Zaranek zlecenie na obsługę lokalu wyborczego 13.10.2019 25,00 za godzinę
WSK.6840.2.2019.PC 2019-10-03 KR Nieruchomości Karolina Ryngwelska Rzeczoznawca Majątkowy Opracowanie operatów szacunkowych700,00 zł
BMK.ZP.272.02.24.2019/336/2019 2019-10-01 Pracownia Archeologiczna UNI-ART Dr. Tomasz Stępnik ul. Św. Czesława 17a/24 61-583 Poznań Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych dla inwestycji: "Budowa ul. Rydla w Luboniu" (na odcinku od Platanowej do ul. Podgórnej)4 920,00 zł
BMK.ZP.272.02.25.2019/335/2019 2019-10-01 Budownictwo Drogowe Nadzory i Projektowanie Krzysztof Knopczyński ul. Lwa 28/7 61-244 Poznań Usługi inżynieryjne w zakresie pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: "Budowa ul. Rydla w Luboniu - na odcinku od ul. Platanowej do ul. Podgórnej"39 957,44 zł
WAG.2150.69.2019 2019-10-01 Marlena Filipek przygotowanie organizacyjne wyborów 13.10.2019 50 zł brutto za godzinę
WAG.2150.74.2019 2019-10-01 Przemysław Grobelny przygotowanie organizacyjne wyborów 13.10.2019 50 zł brutto za godzinę
WAG.2150.66.2019 2019-10-01 Krzysztof Guźniczak przygotowanie organizacyjne wyborów 13.10.2019 50 zł brutto za godzinę
WAG.2150.77.2019 2019-10-01 Tomasz Mańczak przygotowanie organizacyjne wyborów 13.10.2019 50 zł brutto za godzinę
WAG.2150.64.2019 2019-10-01 Jarosław Rajewicz przygotowanie organizacyjne wyborów 13.10.2019 50 zł brutto za godzinę
WAG.2150.76.2019 2019-10-01 Rafał Sołecki przygotowanie organizacyjne wyborów 13.10.2019 50 zł brutto za godzinę
347/2019 2019-10-01 Wiktoria Ekwińska zlecenie na obsługę informatyczną wyborów parlamentarnych 13.10.19 25,00 za godzinę
344/2019 2019-10-01 Małgorzata Kalinowska zlecenie na obsługę informatyczną wyborów parlamentarnych 13.10.19 25,00 za godzinę
349/2019 2019-10-01 Joanna Kordzińska zlecenie na obsługę informatyczną wyborów parlamentarnych 13.10.19 25,00 za godzinę
350/2019 2019-10-01 Michał Kordziński zlecenie na obsługę informatyczną wyborów parlamentarnych 13.10.19 25,00 za godzinę
345/2019 2019-10-01 Jagienka Okoń-Niewiejska zlecenie na obsługę informatyczną wyborów parlamentarnych 13.10.19 25,00 za godzinę
346/2019 2019-10-01 Katarzyna Pilarska zlecenie na obsługę informatyczną wyborów parlamentarnych 13.10.19 25,00 za godzinę
341/2019 2019-10-01 Anna Poprawka zlecenie na obsługę informatyczną wyborów parlamentarnych 13.10.19 25,00 za godzinę
BMK.ZP.272.01.9.2019/329/2019 2019-09-27 Infrakom Kościan sp. z o.o. sp.k. ul. Felika Nowowiejskiego 4 64-000 Kościan Budowa ul. Rydla w Luboniu (na odcinku od Platanowej do ul. Podgórnej)4 174 756,99 zł
WSK.6140.1.9.2019.DS 2019-09-24 Drukarnia Tom Wydruk formularzy samokopiujących służących do rejestracji w Międzynarodowej Bazie Danych SAFE-ANIMAL157,44 zł
WSK.6822.5.24.2019.PC 2019-09-20 Usługi Geodezyjne Ewaryst Pyrzanowski Swarzędz USTALENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ1 476,00 zł
WSK.7031.25.2019.BW 2019-09-19 GLOBAL Traffic Systems Sp. z o.o. ul.Szamotulska 67 Przeźmierowo Dostarczenie oraz montaż przycisku dla pieszych i naprawy klosza sygnalizacji940,95 zł
WSK.6140.1.11.2018.DS 326/2019 2019-09-19 Specjalistyczna Przychodnia Weterynaryjna HAPPY VET Trwałe elektroniczne oznakowanie psów na terenie Miasta Luboń1 400,00 zł
WSK.7031.24.2019.BW 2019-09-16 GLOBAL Traffic Systems Sp. z o.o. ul.Szamotulska 67 Przeźmierowo Dostarczenie oraz montażu uszkodzonego masztu sygnalizacji świetlnej10 336,92 zł
WSK.7031.26.2019.LJ 2019-09-16 "GLOB-PROJEKT" Biuro Usług Projektowych Opracowanie tymczasowej organizacji ruchu1 800,00 zł
WAG.2150.68.2019 2019-09-16 Łukasz Miałkas przygotowanie organizacyjne wyborów 13.10.2019 30 zł brutto za godzinę
WAG.2150.75.2019 2019-09-16 Rafał Potocki przygotowanie organizacyjne wyborów 13.10.2019 30 zł brutto za godzinę
WAG.2150.72.2019 2019-09-16 Michał Rusin przygotowanie organizacyjne wyborów 13.10.2019 50 zł brutto za godzinę
BMK.ZP.272.02.23.2019/324/2019 2019-09-13 Siergiej Studio Architektury Grzegorz Siergiej ul. Puszczykowska 11/1 50-559 Wrocław Opracowanie kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Luboniu (dalej jako Projekt) wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji zezwalającej na realizację robót budowlanych opatrzonej klauzulą ostateczności (dalej jako Decyzja)158 500,00 zł
WSK.7031.23.2019.BW 2019-09-12 GLOBAL Traffic Systems Sp. z o.o. ul.Szamotulska 67 Przeźmierowo Dostarczenie oraz montażu uszkodzonego masztu sygnalizacji świetlnej7 757,00 zł
WSK.7031.21.2019.BW 2019-09-03 Agencja Reklamowa Darte Artur Knapik ul.Konarzewskiego 25D/4 62-030 Luboń Zaprojektowanie i wykonanie naklejek na pojazdy ekologiczne369,00 zł
WAG.2150.70.2019 2019-09-02 Marta Marczyńska przygotowanie organizacyjne wyborów 13.10.2019 50 zł brutto za godzinę
WAG.2150.63.2019 2019-09-02 Jolanta Pawlęty przygotowanie organizacyjne wyborów 13.10.2019 50 zł brutto za godzinę
WAG.2150.71.2019 2019-09-02 Monika Pigłowska przygotowanie organizacyjne wyborów 13.10.2019 50 zł brutto za godzinę
WAG.2150.65.2019 2019-09-02 Jagoda Wawrzyniak przygotowanie organizacyjne wyborów 13.10.2019 50 zł brutto za godzinę
WAG.2150.73.2019 2019-09-02 Marcin Wiciński przygotowanie organizacyjne wyborów 13.10.2019 50 zł brutto za godzinę
WAG.2150.67.2019 2019-09-02 Kamila Wrzyszczyńska przygotowanie organizacyjne wyborów 13.10.2019 50 zł brutto za godzinę
WAG.2150.62.2019 2019-09-02 Ewa Zimowska przygotowanie organizacyjne wyborów 13.10.2019 50 zł brutto za godzinę
WSK.6724.43.2019.MM 2019-08-21 Biuro Usług Geodezyjnych Krzysztof Wolny geodeta uprawniony Opracowanie prac terenowo-prawnych1 832,70 zł
WSK.6724.43.2019.MM 2019-08-21 Biuro Usług Geodezyjnych Krzysztof Wolny geodeta uprawniony Opracowanie prac terenowo-prawnych1 832,70 zł
WPRiOŚ.272.3.2019/278/2019 2019-08-14 GARTE sp. z o. o. sp. k ul. Słoneczna 5 62-020 Swarzędz Zagospodarowanie Parku Papieskiego - etap I.Inwestycja dofinansowania jest z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5.2 Poprawa jakości środowiska miejskiego.1 938 512,68 zł
WSK-GO.605.7.2019 2019-08-09 Firma Handlowa Bartosz Zgoła Zakup wrzosów3 900,00 zł
BMK.ZP.272.02.22.2019/277/2019 2019-08-07 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe AWIS Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 24 65-376 Zielona Góra Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy i przebudowy chodnika w ul. Drzymały w Luboniu.10 455,00 zł
WPRiOŚ.271.2.2019/274/2019 2019-08-06 BUDOWNICTWO – FLOS Piotr Organista 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Wenecka 2B/1 Usługi inżynieryjne w zakresie pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego (branży drogowej i konstrukcyjnej) przy realizacji zadania pn.: Zagospodarowanie terenu Park Papieski – etap 117 835,00 zł
12024/2019 2019-08-06 BOMBO janusz Kubasik ul.Leśna Osada 15 64-100 Leszno Zakupu stacji naprawy rowerów10 737,90 zł
WSK.6724.44.2019.MM 2019-08-06 Usługi Geodezyjne Ewaryst Pyrzanowski Swarzędz Weryfikacja granic984,00 zł
WSK-GO.605.5.2019 2019-08-06 Agregaty SA Wypożyczenie agregatu1 722,00 zł
WSK-GO.605.6.2019 2019-08-06 TOI TOI POLSKA Sp. z o.o. ul.Wołczyńska 35, 60-003 Poznań Toalety przenośne210,12 zł
WPRiOŚ.7013.14.2019/275/2019 2019-08-05 Greener USŁUGI OGRODNICZE Marcin Weber Kacper Liberkowski s.c. ul. Miodowa 6c/8 62-200 Gniezno NIP: 783 174 85 55 Zagospodarowanie terenu zieleni przy obiekcie lekkoatletycznym w mieście Luboń, przy ul. Rzecznej.92 000,00 zł
BMK.ZP.272.02.21.2019/263/2019 2019-07-31 Constructo sp. z o.o. sp.k. Rogówko 6A 87-162 Lubicz Wykonanie obudów rurociągów c.o. w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 zgodnie z dokumentacją projektową pn. „Projekt zabudowy przedściankami instalacji c.o. ciągów komunikacyjnych Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu”.32 274,40 zł
BMK.ZP.272.02.18.2019/262/2019 2019-07-25 osoba fizyczna Nadzór inwestorski nad inwestycją dot. demontażu istniejących i montażu nowych okien (szklonych co najmniej podwójnie) w pomieszczeniach na II piętrze Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu wraz z wymianą parapetów i podokienników oraz wykonaniem obróbek malarskich ościeży.1 230,00 zł
BMK.ZP.272.02.19.2019/260/2019 2019-07-25 osoba fizyczna Nadzór inwestorski nad inwestycją dot. malowania elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 – budynku dydaktycznego wraz z łącznikiem pomiędzy budynkiem dydaktycznym oraz budynkiem starej szkoły oraz budynku po dawnej poradni pedagogicznej (zgodnie z załącznikiem graficznym)2 583,00 zł
BMK.ZP.272.02.20.2019/264/2019 2019-07-25 osoba fizyczna Nadzór inwestorski nad inwestycją dot. wykonania obudów rurociągów c.o. w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 zgodnie z dokumentacją projektową pn. "Projekt zabudowy przedściankami instalacji c.o. ciągów komunikacyjnych Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu".1 353,00 zł
BMK.ZP.272.02.19.2019/260/2019 2019-07-25 osoba fizyczna Nadzór inwestorski nad inwestycją dot. malowania elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 – budynku dydaktycznego wraz z łącznikiem pomiędzy budynkiem dydaktycznym oraz budynkiem starej szkoły oraz budynku po dawnej poradni pedagogicznej (zgodnie z załącznikiem graficznym).2 583,00 zł
WSK.7031.18.2019.MR 2019-07-24 BOMBO Janusz Kubasik ul.Leśna Osada 15 64-100 Leszno Wykonanie oraz dostawa naklejek i części zamiennych do konserwacji i naprawy samoobsługowych stacji naprawy rowerów1 222,26 zł
BMK.ZP.272.02.14.2019/255/2019 2019-07-19 Przybeccy sp. z o.o. ul. Armii Poznań 93a 62-030 Luboń Wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego ORLIK (od strony ul. Dojazdowej dz. nr 32/10, 32/14 - do bramy wjazdowej na teren boiska)16 466,63 zł
BMK.ZP.272.02.16.2019/256/2019 2019-07-19 Constructo sp. z o.o. sp.k Rogówko 6A 87-162 Lubicz Demontaż istniejących i montaż nowych okien (szklone co najmniej podwójnie) w pomieszczeniach na II piętrze Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu wraz z wymianą parapetów i podokienników oraz wykonaniem obróbek malarskich ościeży.31 154,93 zł
253/2019 2019-07-18 KW Group Wojciech Klepka Malowanie oznakowania poziomego na terenie Lubonia93 884,00 zł
525/2019 2019-07-18 Ewimap s.c. A.Jadwiszczok-Bułdak, P.Kozioł Inwentaryzacja elementów pasa drogowego, przeprowadzenie okresowego przeglądu stanu technicznego dróg gminnych oraz wykonanie oceny warunków widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych39 975,00 zł
WSK.7031.15.2019.LJ 2019-07-17 "WIOLA" Wioletta Pikińska Wykonanie i wymiana rur ochronnych oraz kabli zasilających oświetlenie drogowe16 884,44 zł
WPRiOŚ.6130.2.2019/247/2019 2019-07-16 EKO-TREK Jerzy Stolarczyk Jamnik 1 55-140 Żmigród NIP: 898-109-28-78 Wykonanie ekspertyzy wizualnej , testów obciążeniowych oraz badanie tomografem sonicznym - 3 drzew rodzaju Tilia sp. w fazie starodrzewia rosnących na ul. Lipowej.5 904,00 zł
WSK.6150.1.2019.DS 2019-07-15 KURANT" T.Kurant 77-400 Złotów, Bługowo 31 Interwencyjny odłów1 000,00 zł
WPRiOŚ.7013.18.2019/250/2019 2019-07-12 Archmade74 Architekt Paweł Konieczny Al. Jana Pawła II 7 lok. 35; 62-030 Luboń Wykonanie projektu budowlanego zagospodarowania zieleńca poprzez połączenie ciągów komunikacyjnych projektowanych na działce o nr. ewid. 119/1 ark. 9 obręb LUBOŃ z istniejącymi i wchodzącymi w zakres pasa drogowego na dz. o nr. ewd. 120/2 oraz 120/1.1 500,00 zł
WPRiOŚ.7013.10.2019/249/2019 2019-07-12 Archmade74 Architekt Paweł Konieczny Al. Jana Pawła II 7 lok. 35; 62-030 Luboń Opis i zatwierdzenie projektu koncepcyjnego zagospodarowania zieleńca obejmującego w swoim zakresie małą architekturę (kosze na śmieci, ławki) oraz nawierzchnię wodoprzepuszczalną na fragmencie działki nr. ewid. 11/10 oraz 13/21 Luboń Ark.7, przy al. Jana Pawła II/Pułaskiego K.1 500,00 zł
BMK.ZP.272.02.15.2019/239/2019 2019-07-10 SANTECH Stanisław Domański ul. Naramowicka 217B/23 61-611 Poznań Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. inwestycji: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bukowej w Luboniu (na odcinku od skrzyżowania z ul. Szkolną aż do ulic Limbowej i Przesmyk)"13 407,00 zł
WSK-GO.605.4.2019 2019-07-05 BAGPACK Multima Wykonanie toreb bawełnianych1 075,02 zł
WPRiOŚ.6130.16.2019/237/2019 2019-07-02 Wysoko Kamil Karolak ul. Graniczna 7 62-040 Puszczykowo NIP: 7851764267 Prace arborystyczne metodą alpinistyczną drzew. Prace obejmują cięcia techniczne, formujące, sanitarne oraz pielęgnacyjne trzech drzew gatunku Fraxinus sp. rosnących przy ul. 11 Listopada/ Żabikowskiej, cięcia techniczne, formujące, sanitarne oraz pielęgnacyjne dwóch drzew gatunku Robinia sp. rosnących przy ul. Żabikowskiej, cięcia techniczne, formujące, sanitarne oraz pielęgnacyjne drzewa gatunku Aesculus sp. rosnącego przy ul. Poniatowskiego J.1 929,31 zł
WPRiOŚ.7013.11.2019/251/2019 2019-07-01 Archmade74 Architekt Paweł Konieczny Al. Jana Pawła II 7 lok. 35; 62-030 Luboń Projekt zagospodarowania zieleńca obejmującego w swoim zakresie małą architekturę (pergole cieniujące, wiata przystankowa, kosze na śmieci, ławki) oraz nawierzchnię brukową na fragmencie działki nr. ewid. 56/23 Żabikowo Ark.4, przy ul. Kościuszki T./Poniatowskiego J.4 200,00 zł
WAG.2150.57.2019 2019-06-28 Małgorzata Kasprzak wykonanie prac projektowych w ramach zmiany planu miejscowego "Żabikowo-Północ"2 100,00 zł
WAG.2150.57.2019 2019-06-28 Magdalena Domek wykonanie prac projektowych w ramach zmiany planu miejscowego "Żabikowo-Północ"700,00 zł
WAG.2150.58.2019 2019-06-28 Anna Wieczorek wykonanie prac projektowych w ramach zmiany planu miejscowego "Żabikowo-Północ"700,00 zł
WAG.2150.59.2019 2019-06-28 Joanna Cichoń wykonanie prac projektowych w ramach zmiany planu miejscowego "Żabikowo-Północ"850,00 zł
WAG.2150.60.2019 2019-06-28 Agnieszka Perz wykonanie prac projektowych w ramach zmiany planu miejscowego "Żabikowo-Północ"650,00 zł
WSK-GO.605.3.2019 2019-06-26 Artur Knapik Agencja Reklamowa D'Arte Wykonanie materiałów reklamowych332,00 zł
WSK-GO.605.3.2019 2019-06-26 Artur Knapik Agencja Reklamowa D'Arte Wykonanie materiałów reklamowych221,40 zł
SKR.272.1.2019/2713104/78/JST/POZ/19 2019-06-18 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A z siedzibą w Warszawie, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81 (Oddział w Zielonej Górze, ul. Kupiecka 32b, 65-058 Zielona Góra Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 13.601.703,22 PLN1 806 956,27 zł
WSK.7031.7.2019.BW 2019-06-14 NAP-PROJEKT Michał Kruger, Rafał Tomczak s.c. Wykonanie zmiany stałej organizacji ruchu7 134,00 zł
WSK.7031.10.2019.BW 2019-06-11 GLOBAL Traffic Systems Sp. z o.o. ul.Szamotulska 67 Przeźmierowo Modernizacji sygnalizacji świetlnej6 432,90 zł
WSK-GO.605.2.2019 2019-06-11 Agencja Reklamowa Darte Artur Knapik Wykonanie materiałów reklamowych6 874,80 zł
BMK.ZP.272.02.13.2019/228/2019 2019-06-10 Budownictwo drogowe Nadzory Projekty K.Knopczyński ul. Lwa 28/7 61-244 Poznań Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej w Luboniu jako odwodnienia parkingu P&R stanowiącego część Poznańskiej Kolei Metropolitarnej"33 500,00 zł
WSK.6823.1.2018.PC 2019-06-10 Usługi Geodezyjne Ewaryst Pyrzanowski Swarzędz Badanie stanu prawnego nieruchomości1 230,00 zł
WSK.6724.33.2019.MM 2019-06-06 Usługi Geodezyjne Ewaryst Pyrzanowski Swarzędz Opracowanie prac terenowo-prawnych nieruchomości4 920,00 zł
BMK.ZP.272.02.11.2019/229/2019 2019-06-06 osoba fizyczna Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego (w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych, wentylacyjnych i kanalizacyjnych) przy realizacji zadania pn.: "Budowa ul. Wschodniej w Luboniu na odcinku od km 0+541,00 do ul. Stefana Okrzei)2 400,00 zł
9505/2019 2019-06-06 GLOBAL Traffic Systems Sp. z o.o. ul.Szamotulska 67 Przeźmierowo Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu7 995,00 zł
WSK.6845.1.2019.MR 2019-06-05 Usługi Geodezyjne Ewaryst Pyrzanowski Swarzędz Wykonanie prac terenowo-prawnych590,40 zł
WSK.6131.2.1.2019.DS 2019-06-04 Glasdon Europe AB August Barks Gata 25 SE-421 32 Vastra Frolunda Szwecja Zakup i dostawa ławek7 457,49 zł
WAG.2150.50.2019 2019-06-01 Królikiewicz Elzbieta zlecenie na doręczenie upomnień dotyczących podatku od nieruchomości i rolnego za I półrocze 2019 23,00 zł za godzinę
WAG.2150.48.2019 2019-06-01 Marczak Magdalena zlecenie na doręczenie upomnień dotyczących podatku od nieruchomości i rolnego za I półrocze 2019 23,00 zł za godzinę
WAG.2150.54.2019 2019-06-01 Matalewska Małgorzata zlecenie na doręczenie upomnień dotyczących podatku od nieruchomości i rolnego za I półrocze 2019 23,00 zł za godzinę
WAG.2150.47.2019 2019-06-01 Mazurek Kamila zlecenie na doręczenie upomnień dotyczących podatku od nieruchomości i rolnego za I półrocze 2019 23,00 zł za godzinę
WAG.2150.49.2019 2019-06-01 Minicka Wiesława zlecenie na doręczenie upomnień dotyczących podatku od nieruchomości i rolnego za I półrocze 2019 23,00 zł za godzinę
WAG.2150.43.2019 2019-06-01 Olejniczak Alicja zlecenie na doręczenie upomnień dotyczących podatku od nieruchomości i rolnego za I półrocze 2019 23,00 zł za godzinę
WAG.2150.44.2019 2019-06-01 Olejniczak Mateusz zlecenie na doręczenie upomnień dotyczących podatku od nieruchomości i rolnego za I półrocze 2019 23,00 zł za godzinę
WAG.2150.55.2019 2019-06-01 Pawlęty Jolanta zlecenie na doręczenie upomnień dotyczących podatku od nieruchomości i rolnego za I półrocze 2019 23,00 zł za godzinę
WAG.2150.52.2019 2019-06-01 Prażyński Michał zlecenie na doręczenie upomnień dotyczących podatku od nieruchomości i rolnego za I półrocze 2019 23,00 zł za godzinę
WAG.2150.53.2019 2019-06-01 Rusin Michał zlecenie na doręczenie upomnień dotyczących podatku od nieruchomości i rolnego za I półrocze 2019 23,00 zł za godzinę
WAG.2150.46.2019 2019-06-01 Rybak Józefa zlecenie na doręczenie upomnień dotyczących podatku od nieruchomości i rolnego za I półrocze 2019 23,00 zł za godzinę
WAG.2150.51.2019 2019-06-01 Wojtczak Katarzyna zlecenie na doręczenie upomnień dotyczących podatku od nieruchomości i rolnego za I półrocze 2019 23,00 zł za godzinę
WSK.7031.8.2018.LJ - 158/2019 2019-05-30 Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska ul. Północna 16 62-050 Rogalinek Remont chodnika kostki betonowej przy ulicy Wschodniej25 308,23 zł
BMK.ZP.272.02.12.2019/159/2019 2019-05-28 Budownictwo Drogowe Nadzory Projekty Krzysztof Knopczyński ul. Lwa 28/7, 61-244 Poznań Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi (roboty drogowe) dla inwestycji: Zadanie A - Przebudowa ul. 11 Listopada w Luboniu w zakresie budowy zatoki autobusowej Zadanie B - Zmiana stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. 11 Listopada - ul. Traugutta - ul. Rejtana.5 000,00 zł
WPRiOŚ.6131.3.2019/150/2019 2019-05-24 Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji Zb. Jurga ul. Tadeusza Kościuszki 1B 62-030 Luboń NIP: 7771007759 Wycinka 4 drzew wraz z frezowaniem na głębokość 40 cm oraz wywóz i utylizacja powstałego urobku : - drzewo o nr. inwentaryzacyjnym 239, gat. lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) o obw. 1,85 m działka nr 134, arkusz 7 Żabikowo, ul. J. Poniatowskiego, - drzewo o nr. inwentaryzacyjnym 450, gat. lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obw. 1,71 m działka nr 42, arkusz 4 Żabikowo, ul. Szkolna, - drzewo o nr. inwentaryzacyjnym 225, gat. lipa holenderska(Tilia x europaea) o obw. 1,54 m działka nr 1/3, arkusz 9 Żabikowo, ul. Poniatowskiego J., - drzewo o nr. inwentaryzacyjnym 698, gat. lipa szerokolistna(Tilia platyphyllos) o obw. 1,92 m działka nr 79, arkusz 9 Żabikowo, ul. 11 Listopada oraz cięcia sanitarne korony drzewa o nr. inwentaryzacyjnym 712, gat. lipa szerokolistna(Tilia platyphyllos) o obw. 1,40 m działka nr 79, arkusz 9 Żabikowo, ul. 11 Listopada.3 348,00 zł
WPRiOŚ.7013.4.2019/153/2019 2019-05-23 Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji ul. T. Kościuszki 1B 62-030 Luboń NIP: 7771007759 Zagospodarowanie terenów zieleni obejmujący: zieleń uliczną przy ul. Poniatowskiego o łącznej długości : około 77,7 mb oraz zieleń uliczną przy ul. Żabikowskiej o łącznej długości 40 mb wraz z pielęgnacją.20 757,60 zł
WPRiOŚ.7021.12.2019/152/2019 2019-05-23 Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji ul. T. Kościuszki 1B 62-030 Luboń NIP: 7771007759 Pielęgnacja zieleni niskiej, średniowysokiej oraz wysokiej posadzonej w ramach wydarzenia ‘Zielonego Rekordu’8 942,40 zł
WPRiOŚ.7013.13.2019/151/2019 2019-05-23 Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji ul. T. Kościuszki 1B 62-030 Luboń NIP: 7771007759 Pielęgnacja zieleni na zieleńcu ‘Sąsiedzkie Tulipany’ przy ul. Żabikowskiej w Luboniu.3 920,40 zł
BMK.ZP.272.02.10.2019/144/2019 2019-05-22 Budownictwo Drogowe Nadzory Projekty Krzysztof Knopczyński ul. Lwa 28/7 61-244 Poznań Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego (branży drogowej oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych) przy realizacji zadania pn.: "Budowa ul. Wschodniej w Luboniu (na odcinku od km 0+541,00 do ul. Stefana Okrzei)".20 421,00 zł
WPRiOŚ.6130.9.2019/143/2019 2019-05-22 Wysoko Kamil Karolak ul. Graniczna 7 62-040 Puszczykowo NIP: 7851764267 Prace arborystyczne metodą alpinistyczną na drzewostanie obejmujące cięcia techniczne i formujące dwóch drzew rodzaju Aesculus sp. oraz założenie wiązań dynamicznych wzmacniających koronę Gefa 2t na obu drzewach.1 125,36 zł
WSK.6840.3.2019.PC 2019-05-21 Usługi Geodezyjne Ewaryst Pyrzanowski Swarzędz Wytyczenie punktów geodezyjnych492,00 zł
177/2019 2019-05-21 Ekwińska Wiktoria obsługa informatyczna wyborów do Parlamentu Europejskiego 20,00 za godzinę
BMK.ZP.272.01.3.2019/126/2019 2019-05-15 Konsorcjum Firm: Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska - Lider Konsorcjum ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek Wodan Instalacje Sanitarne Andrzej Szypura - Partner Konsorcjum ul. Lipowa 20, 62-030 Luboń Budowa ul. Wschodniej w Luboniu (na odcinku od km 0+541,00 do ul. Stefana Okrzei)1 847 975,86 zł
WPRiOŚ.7021.11.2019/136/2019 2019-05-15 Greener Marcin Weber Kacper Liberkowski s.c. ul. Miodowa 6c/8 62-200 Gniezno Pielęgnacja zieleni niskiej, średniowysokiej oraz wysokiej polegającej na: stosowaniu wszystkich rodzajów cięć (szczególnie formujących), odchwaszczaniu, usuwaniu samosiewów z terenów przyległych, pracach porządkowych, nawożeniu jesiennym oraz interwencyjnym na placu zabaw ul. Chabrowa.5 670,00 zł
WAG.2151.19.2019 2019-05-14 Adamski Arkadiusz pełnienie dyżuru w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej 15,00 za godzinę
WAG.2151.08.2019 2019-05-14 Anioła Grzegorz przygotowanie lokalu wyborczego 25,00 za godzinę
WAG.2151.09.2019 2019-05-14 Białas-Filipek Renata pełnienie dyżuru w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej 15,00 za godzinę
WAG.2151.13.2019 2019-05-14 Drgas Andrzej przygotowanie lokalu wyborczego 25,00 za godzinę
WAG.2151.14.2019 2019-05-14 Drgas Maria pełnienie dyżuru w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej 15,00 za godzinę
WAG.2151.05.2019 2019-05-14 Górniaczyk Regina przygotowanie lokalu wyborczego 25,00 za godzinę
WAG.2151.06.2019 2019-05-14 Janusz Marzena przygotowanie lokalu wyborczego 25,00 za godzinę
WAG.2151.16.2019 2019-05-14 Kowalska Jadwiga pełnienie dyżuru w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej 15,00 za godzinę
WAG.2151.22.2019 2019-05-14 Liniewicz Tadeusz przygotowanie lokalu wyborczego 25,00 za godzinę
WAG.2151.07.2019 2019-05-14 Muzsik Hanna pełnienie dyżuru w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej 15,00 za godzinę
WAG.2151.18.2019 2019-05-14 Nowak Wiktor przygotowanie lokalu wyborczego 25,00 za godzinę
WAG.2151.11.2019 2019-05-14 Okoń-Niewiejska Jagienka przygotowanie lokalu wyborczego 25,00 za godzinę
WAG.2151.12.2019 2019-05-14 Preiss Jacek przygotowanie lokalu wyborczego 25,00 za godzinę
WAG.2151.17.2019 2019-05-14 Rex Grzegorz pełnienie dyżuru w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej, przygotowanie lokalu wyborczego 25,00; 15,00 za dodzinę
WAG.2151.21.2019 2019-05-14 Skóra Lidia pełnienie dyżuru w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej 15,00 za godzinę
WAG.2151.10.2019 2019-05-14 Słownikowska Danuta pełnienie dyżuru w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej, przygotowanie lokalu wyborczego 25,00; 15,00 za dodzinę
WAG.2151.15.2019 2019-05-14 Tyklewicz Mariola przygotowanie lokalu wyborczego 25,00 za godzinę
WAG.2151.20.2019 2019-05-14 Wojda Anna pełnienie dyżuru w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej 15,00 za godzinę
154/2019 2019-05-14 Przemysław Czaczyk zlecenie na reprezentowanie Miasta Luboń na rozprawie przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu 17.05.191 000,00 zł
181/2019 2019-05-13 Czerwińska Paulina obsługa informatyczna wyborów 20,00 za godzinę
180/2019 2019-05-13 Olejniczak Mateusz obsługa informatyczna wyborów 20,00 za godzinę
182/2019 2019-05-13 Kalinowska Małgorzata obsługa informatyczna wyborów do Parlamentu Europejskiego 20,00 za godzinę
175/2019 2019-05-13 Kordzińska Joanna obsługa informatyczna wyborów do Parlamentu Europejskiego 20,00 za godzinę
183/2019 2019-05-13 Okoń-Niewiejska Jagienka obsługa informatyczna wyborów do Parlamentu Europejskiego 20,00 za godzinę
176/2019 2019-05-13 Pajkert Joanna obsługa informatyczna wyborów do Parlamentu Europejskiego 20,00 za godzinę
178/2019 2019-05-13 Pilarska Katarzyna obsługa informatyczna wyborów do Parlamentu Europejskiego 20,00 za godzinę
179/2019 2019-05-13 Poprawka Anna obsługa informatyczna wyborów do Parlamentu Europejskiego 20,00 za godzinę
WSK.7031.6.2019.LJ 2019-05-10 WODAN Instalacje Sanitarne Andrzej Szypura ul.Lipowa 20 62-030 Luboń Naprawa odwodnienia podłużnego i poprzecznego w ulicy Polnej w Luboniu20 999,84 zł
WSK.6840.1.2019.PC 2019-05-09 Gremi Media S.A. Publikacja ogłoszenia1 082,00 zł
WSK.6840.13.2017.PC 2019-05-07 KR Nieruchomości Karolina Ryngwelska Rzeczoznawca Majątkowy Aktualizacja operatu szacunkowego250,00 zł
WPRiOŚ.7013.5.2019/98/2019 2019-05-06 Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji ul. T. Kościuszki 1B 62-030 Luboń NIP: 7771007759 Założenie trawnika z siewu na zieleńcu przy ul. Batorego S. na powierzchni ok 800 m2;6 318,00 zł
WSK.6232.11.2019.DS 2019-04-26 TOI TOI POLSKA Sp. z o.o. ul.Wołczyńska 35, 60-003 Poznań Najem toalety przenośnej w Parku Papieskim1 707,26 zł
WPRiOŚ.7013.3.2019/95/2019 2019-04-25 Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji ul. T. Kościuszki 1B 62-030 Luboń NIP: 7771007759 Przygotowanie wybranych terenów oraz pomoc Mieszkańcom w sadzeniu roślin w wydarzeniu 'Zielony Rekord'12 663,00 zł
WPRiOŚ.6130.7.2019/96/2019 2019-04-24 Greener USŁUGI OGRODNICZE Marcin Weber Kacper Liberkowski s.c. ul. Miodowa 6c/8 62-200 Gniezno NIP: 783 174 85 55 Zakup, dostawa i posadzenie 21 szt. drzew gatunku: Tilia tomentosa ‘Brabant’ 18-20 cm (odtworzenie alej lipowych ul. Szkolna, Lipowa, Pl. E. Bojanowskiego)42 084,36 zł
BMK.ZP.272.02.8.2019/86/2019 2019-04-19 Solum Bartosz Kamiński Aleja Jana Pawła II 5/14B 62-030 Luboń Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. inwestycji: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Stefana Batorego (na odc. od ul. Ks. Streicha do Strumienia Junikowskiego)" w Luboniu.27 748,00 zł
BMK.ZP.272.02.9.2019/87/2019 2019-04-19 Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska "BIPROWODMEL" Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 138 60-577 Poznań Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. inwestycji: "Budowa ul. Nad Żabinką w Luboniu wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla odprowadzenia wód deszczowych".100 245,00 zł
BMK.ZP.272.02.7.2019/88/2019 2019-04-18 NAP-PROJEKT s.c. Michał Kruger, Rafał Tomczak Objezierze 27/5 64-600 Oborniki Wlkp. Opracowanie koncepcji planu zagospodarowania terenu dla budowy drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Nowiny, Wczasowej, Studziennej, Ludwika Solskiego, Janowa Dolina w Luboniu.20 295,00 zł
WSK-GO.6232.25.2019.KM 2019-04-18 KOM-LUB Sp. z o.o. ul. Niepodległości 11 62-030 Luboń Zlecenie uporządkowania dzikiego wysypiska śmieci1 080,00 zł
WSK.7031.5.2019.BW/92/2019 2019-04-16 WJ Wojciech Jakubiak ul. Wyszyńskiego 34I 65-536 Świetlne paski LED przy przejściach dla pieszych11 070,00 zł
WAG.2150.29.2019 2019-04-16 Marlena Filipek przygotowanie organizacyjne wyborów do Parlamentu Europejskiego 210,00
WAG.2150.30.2019 2019-04-16 Jarosław Rajewicz przygotowanie organizacyjne wyborów do Parlamentu Europejskiego150,00 zł
Wag.2150.31.2019 2019-04-16 Grobelny Przemysław przygotowanie organizacyjne wyborów do Parlamentu Europejskiego280,00 zł
WAG.2150.32.2019 2019-04-16 Sołecki Rafał przygotowanie organizacyjne wyborów do Parlamentu Europejskiego280,00 zł
WAG.2150.34.2019 2019-04-16 Marczyńska Marta przygotowanie organizacyjne wyborów do Parlamentu Europejskiego400,00 zł
WAG.2150.35.2019 2019-04-16 Wrzyszczyńska Kamila przygotowanie organizacyjne wyborów do Parlamentu Europejskiego400,00 zł
WAG.2150.36.2019 2019-04-16 Pawlęty Jolanta przygotowanie organizacyjne wyborów do Parlamentu Europejskiego400,00 zł
WAG.2150.37.2019 2019-04-16 Potocki Rafał przygotowanie organizacyjne wyborów do Parlamentu Europejskiego900,00 zł
WAG.2150.39.2019 2019-04-16 Pigłowska Monika przygotowanie organizacyjne wyborów do Parlamentu Europejskiego3 151,34 zł
WAG.2150.40.2019 2019-04-16 Miałkas Łukasz przygotowanie organizacyjne wyborów do Parlamentu Europejskiego250,00 zł
WAG.2150.41.2019 2019-04-16 Prażyński Michał przygotowanie organizacyjne wyborów do Parlamentu Europejskiego600,00 zł
WAG.2150.42.2019 2019-04-16 Suchowiak Romualda Przygotowanie organizacyjne wyborów do Parlamentu Europejskiego400,00 zł
WAG.2150.33.2019 2019-04-16 Wawrzyniak Jagoda Przygotowanie organizacyjne wyborów do Parlamentu Europejskiego900,00 zł
WAG.2150.38.2019 2019-04-16 Wiciński Marcin Przygotowanie organizacyjne wyborów do Parlamentu Europejskiego3 150,00 zł
WAG.2150.45.2019 2019-04-16 Brocka Hanna zlecenie na doręczenie upomnień dotyczących podatku od nieruchomości i rolnego za I półrocze 2019 23,00 zł za godzinę
WSK.272.1.2019.BW/85/2019 2019-04-15 Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz Białobrzycki Os. Kazimierza Wielkiego 14a/1 62-200 Gniezno Przebudowa dwóch zatok autobusowych, chodników i zjadów na ul. Jana III Sobieskiego229 795,03 zł
WSK.271.1.2019-59/2019 2019-04-15 SD PROJEKT s.c. ul. Wichrowa 4, 60-449 Poznań Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - Przebudowa dwóch zatok autobusowych, chodników i zjadów na ul. Jana III Sobieskiego6 027,00 zł
BMK.ZP.272.02.6.2019/80/2019 2019-04-11 PiN BARANIAK Projektowanie i Nadzór Baraniak Piotr 62-064 Plewiska, ul. Grunwaldzka 585A/1 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. inwestycji: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ratajczaka w Luboniu"21 525,00 zł
WSK.6840.3.2019.PC 2019-04-11 Tomasz Konieczny Rzeczoznawca Majątkowy Opracowanie operatu szacunkowego350,00 zł
WSK.7031.4.2019.LJ 2019-04-02 Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska ul. Północna 16 62-050 Rogalinek Awaryjna naprawa nawierzchni skrzyżowania ulic 3 Maja i Cicha15 221,25 zł
WSK.6812.7.2019.MM 2019-04-01 TEMPUS Małgorzata Streich Rzeczoznawca Majątkowy Zlecenie wykonania operatu szacunkowego480,00 zł
WSK.6724.21.2019.MM 2019-04-01 Usługi Geodezyjne Ewaryst Pyrzanowski Swarzędz Opracowanie prac terenowo-prawnych2 100,00 zł
75/2019 2019-03-29 KOM-LUB Sp. z o.o. ul. Niepodległości 11 62-030 Luboń Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych pochodzących z nieruchomości niezamieszkanych, na terenie Miasta Luboń848 799,00 zł
Aneks do umowy 58/2017 2019-03-29 KOM-LUB Sp. z o.o. ul.Niepodległości 11 62-030 Luboń odbieranie, transport, zbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych,zmieszanych oraz selektywnie zebranych, z terenu m.Luboń oraz prowadzenie Centralnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych721 937,33 zł
76/2019 2019-03-28 Miasto Poznań Przekazanie Miastu Poznań środków finansowych z budżetu Miasta Luboń w formie dotacji celowej na realizację zadania własnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego4 155 329,60 zł
BMK.ZP.272.02.5.2019/77/2019 2019-03-26 Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska ul. Północna 16 62-050 Rogalinek Zakup i montaż balustrady ochronnej U-11a koloru szarego (RAL 7045) o wysokości 1.1 m 26mb8 634,60 zł
BMK.ZP.272.02.3.2019/72/2019 2019-03-19 Pracownia Projektowa Tomasz Witczak ul. Wenecka 2A/AM-3 62-080 Tarnowo Podgórne Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej inwestycji: "Budowa ul. Parkowej w Luboniu"103 965,75 zł
BMK.ZP.272.02.2.2019/64/2019 2019-03-14 SD PROJEKT s.c. Wojciech Mikołajczyk Robert Cyrkiel Piotr Jasiukiewicz ul. Szymborska 10/8 60-254 Poznań Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. inwestycji: "Przebudowa chodnika w ciągu ul. Żabikowskiej (na odcinku od posesji oznaczonej adresowo ul. Żabikowska 35 do ul. Wschodniej"20 541,00 zł
WSK.7031.3.2019.BW 2019-03-13 GLOBAL Traffic Systems Sp. z o.o. ul.Szamotulska 67 Przeźmierowo Dostarczenie oraz montaż lamp sygnalizacji świetlnej oraz wymiany obudowy strzałki warunkowej2 066,40 zł
WAG.2150.15.2019 2019-03-11 Olejniczak Alicja umowa zlecenie na doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru informacji o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku 23,00 zł za godzinę
WAG.2150.16.2019 2019-03-11 Olejniczak Mateusz umowa zlecenie na doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru informacji o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku 23,00 zł za godzinę
WAG.2150.17.2019 2019-03-11 Brocka Hanna umowa zlecenie na doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru informacji o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku 23,00 zł za godzinę
WAG.2150.18.2019 2019-03-11 Prażyński Michał umowa zlecenie na doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru informacji o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku 23,00 zł za godzinę
WAG.2150.19.2019 2019-03-11 Rusin Michał umowa zlecenie na doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru informacji o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku 23,00 zł za godzinę
WAG.2150.20.2019 2019-03-11 Królikiewicz Elzbieta umowa zlecenie na doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru informacji o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku 23,00 zł za godzinę
WAG.2150.21.2019 2019-03-11 Mazurek Kamila umowa zlecenie na doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru informacji o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku 23,00 zł za godzinę
WAG.2150.22.2019 2019-03-11 Magdalena Marczak umowa zlecenie na doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru informacji o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku 23,00 zł za godzinę
WAG.2150.23.2019 2019-03-11 Małgorzata Matalewska umowa zlecenie na doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru informacji o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku 23,00 zł za godzinę
WAG.2150.24.2019 2019-03-11 Pawlęty Jolanta umowa zlecenie na doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru informacji o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku 23,00 zł za godzinę
WAG.2150.25.2019 2019-03-11 Starzak Dorota umowa zlecenie na doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru informacji o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku 23,00 zł za godzinę
WAG.2150.26.2019 2019-03-11 Wojtczak Katarzyna umowa zlecenie na doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru informacji o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku 23,00 zł za godzinę
WAG.2150.27.2019 2019-03-11 Rybak Józefa umowa zlecenie na doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru informacji o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku 23,00 zł za godzinę
WAG.2150.28.2019 2019-03-11 Minicka Wiesława umowa zlecenie na doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru informacji o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku 23,00 zł za godzinę
WSK.6830.2.2018.MM 2019-03-01 Usługi Geodezyjne Ewaryst Pyrzanowski Swarzędz Ustalenie przebiegu granic1 800,00 zł
WSK.6724.17.2019.MM 2019-03-01 Usługi Geodezyjne Ewaryst Pyrzanowski Swarzędz Opracowanie prac terenowo-prawnych250,00 zł
49/2019 2019-02-26 Gabinet Weterynaryjny "Pies z Kotem" lek. wet. Monika Drzewiecka z siedzibą w Skórzewie ul.Szarotkowa 204 Wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów z terenu miasta Luboń19 980,00 zł
BMK.ZP.272.01.2.2019/46/2019 2019-02-25 Constructo sp. z o.o. sp. k. Rogówko 6A 87-162 Lubicz Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu.2 094 675,98 zł
BMK.ZP.272.02.1.2019/48/2019 2019-02-25 osoba fizyczna Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu.23 985,00 zł
WSK.6140.1.1.2019.DS 2019-02-19 Geulincx Poland Sp. z o.o. ul.Wiatraczna 18 72-004 Tanowo Zakup mikroczipów wraz z zestawami do implantacji i formularzami rejestracyjnymi820,41 zł
41/2019 2019-02-14 Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Przasnyska 6b Dostarczenie, montaż, obsługa, utrzymanie i bieżąca konserwacja 4 stacji roweru Miejskiego wraz z systemem wypożyczalni485 973,00 zł
39/2019 2019-02-11 Osoba fizyczna Dzierżawa gruntu pod ciąg pieszy3 514,50 zł
WSK.6840.2.2019.PC 2019-01-24 Usługi Geodezyjne Ewaryst Pyrzanowski Swarzędz Opracowanie terenowo-prawne nieruchomości2 706,00 zł
WAG.2151.02.2019 2019-01-23 Natalia Kąźmierczak zlecenie na redagowanie Informatora 16,50 za godzinę
WSK.6812.3.2019.MM 2019-01-22 KR Nieruchomości Karolina Ryngwelska Rzeczoznawca Majątkowy Opracowanie ośmiu wycen nieruchomości4 280,00 zł
WSK.6812.5.2019.MM 2019-01-22 Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Dariusz Jessa Opracowanie dziewięciu wycen nieruchomości4 320,00 zł
WSK.6812.4.2019.MM 2019-01-21 POSESOR Biuro Wycen i Pośrednictwa Nieruchomości M.Sewkowski Poznań Opracowanie wycen trzech nieruchomości1 845,00 zł
WAG.2150.2019 2019-01-21 Hanna Brocka zlecenie na doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości, łącznego i rolnego na 2019 rok oraz upomnień za brak opłaty za odbiór odpadów komunalnych 23,00 zł za godzinę
WAG.2150.2.2019 2019-01-21 Elzbieta Królikiewicz zlecenie na doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości, łącznego i rolnego na 2019 rok oraz upomnień za brak opłaty za odbiór odpadów komunalnych 23,00 zł za godzinę
WAG.2150.3.2019 2019-01-21 Magdalena Marczak zlecenie na doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości, łącznego i rolnego na 2019 rok oraz upomnień za brak opłaty za odbiór odpadów komunalnych 23,00 zł za godzinę
WAG.2150.4.2019 2019-01-21 Małgorzata Matalewska zlecenie na doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości, łącznego i rolnego na 2019 rok oraz upomnień za brak opłaty za odbiór odpadów komunalnych 23,00 zł za godzinę
WAG.2150.5.2019 2019-01-21 Kamila Mazurek zlecenie na doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości, łącznego i rolnego na 2019 rok oraz upomnień za brak opłaty za odbiór odpadów komunalnych 23,00 zł za godzinę
WAG.2150.6.2019 2019-01-21 Wiesława Minicka zlecenie na doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości, łącznego i rolnego na 2019 rok oraz upomnień za brak opłaty za odbiór odpadów komunalnych 23,00 zł za godzinę
WAG.2150.7.2019 2019-01-21 Alicja Olejniczak zlecenie na doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości, łącznego i rolnego na 2019 rok oraz upomnień za brak opłaty za odbiór odpadów komunalnych 23,00 zł za godzinę
WAG.2150.8.2019 2019-01-21 Mateusz Olejniczak zlecenie na doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości, łącznego i rolnego na 2019 rok oraz upomnień za brak opłaty za odbiór odpadów komunalnych 23,00 zł za godzinę
WAG.2150.9.2019 2019-01-21 Jolanta Pawlęty zlecenie na doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości, łącznego i rolnego na 2019 rok oraz upomnień za brak opłaty za odbiór odpadów komunalnych 23,00 zł za godzinę
WAG.2150.10.2019 2019-01-21 Michał Prażyński zlecenie na doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości, łącznego i rolnego na 2019 rok oraz upomnień za brak opłaty za odbiór odpadów komunalnych 23,00 zł za godzinę
WAG.2150.11.2019 2019-01-21 Michał Rusin zlecenie na doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości, łącznego i rolnego na 2019 rok oraz upomnień za brak opłaty za odbiór odpadów komunalnych 23,00 zł za godzinę
WAG.2150.12.2019 2019-01-21 Józefa Rybak zlecenie na doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości, łącznego i rolnego na 2019 rok oraz upomnień za brak opłaty za odbiór odpadów komunalnych 23,00 zł za godzinę
WAG.2150.13.2019 2019-01-21 Dorota Starzak zlecenie na doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości, łącznego i rolnego na 2019 rok oraz upomnień za brak opłaty za odbiór odpadów komunalnych 23,00 zł za godzinę
WAG.2150.14.2019 2019-01-21 Katarzyna Wojtczak zlecenie na doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości, łącznego i rolnego na 2019 rok oraz upomnień za brak opłaty za odbiór odpadów komunalnych 23,00 zł za godzinę
WSK.6812.2.2019.MM 2019-01-11 TEMPUS Małgorzata Streich Rzeczoznawca Majątkowy Wykonanie operatu szacunkowego1 400,00 zł
WSK.6812.1.2019.MM 2019-01-11 KR Nieruchomości Karolina Ryngwelska Rzeczoznawca Majątkowy Opracowanie operatu szacunkowego350,00 zł
WSK.6840.1.2019.PC 2019-01-07 Usługi Geodezyjne Ewaryst Pyrzanowski Swarzędz Opracowanie prac terenowo-prawnych2 214,00 zł
WSK.6150.1.1.2018.DS 9/2018 2019-01-03 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu , Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej ul.Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań Opieka weterynaryjna nad rannymi i chorymi ptakami z terenu m.Luboń3 000,00 zł
11/2019 2019-01-01 Małgorzata Szajek zlecenie na pełnienie funkcji Pełnomocnika Burmistrz Miasta Luboń ds profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 50,00 za godzinę
WAG.2150.2018 2018-12-31 Benedykt Kemnitz obsługa archiwum po byłym Komunalnym Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych w Luboniu 20,00, 25,00 zł za godzinę
422/2018 2018-12-31 Enea Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Ku Słońcu 34 71-080 Szczecin Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych749 645,01 zł
406/2018 2018-12-31 Miasto Poznań Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami57 000,00 zł
421/2018 2018-12-31 KOM-LUB Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu, ul.Niepodległości 11, 62-030 Luboń Porozumienie w sprawie zasad realizacji Uchwały Rady Miasta Nr XLV/115/19925 097 985,45 zł
WSK-GO.272.2.2018/412/2018 2018-12-27 KOM-LUB Sp. z o.o. ul. Niepodległości 11 62-030 Luboń Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych pochodzących z nieruchomości niezamieszkanych, na terenie Miasta Luboń278 490,85 zł
419/2018 2018-12-27 Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Dariusz Filipiński Całodobowe pogotowie weterynaryjne dla zwierząt poszkodowanych w kolizjach lub innych nagłych bądź niebezpiecznych zdarzeniach30 000,00 zł
418/2018 2018-12-27 „KURANT” Tadeusz Kurant Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego do spraw zwierząt łownych, obejmującego czynności o charakterze doraźnym15 000,00 zł
410/2018 2018-12-27 Gospodarstwo Rolne 064021710 Zapewnienie gotowości przyjęcia, opieki i wyżywienia zwierząt gospodarskich4 200,00 zł
417/2018 2018-12-21 SARIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul.Zawodzie 16, 02-981 Warszawa, Oddział w Starym Tarnowie 8, 64-020 Czempiń Unieszkodliwianie porzuconych, niezidentyfikowanych i bezdomnych padłych sztuk zwierząt1 400,00 zł
aneks do umowy WAG.2150.19.2018 2018-12-20 Anna Wieczorek wykonanie prac projektowych w ramach planu miejscowego "Luboń Centrum"7 267,00 zł
aneks do umowy WAG.2150.18.2018 2018-12-20 Hubert Prałat wykonanie prac projektowych w ramach planu miejscowego "Luboń Centrum"2 500,00 zł
aneks do umowy WAG.2150.17.2018 2018-12-20 Agnieszka Perz wykonanie prac projektowych w ramach planu miejscowego "Luboń Centrum"6 500,00 zł
aneks do umowy WAG.2150.16.2018 2018-12-20 Małgorzata Kasprzak wykonanie prac projektowych w ramach planu miejscowego "Luboń Centrum"18 494,00 zł
aneks do umowy WAG.2150.14.2018 2018-12-20 Joanna Cichoń wykonanie prac projektowych w ramach planu miejscowego "Luboń Centrum"8 500,00 zł
aneks do umowy WAG.2150.15.2018 2018-12-20 Magdalena Domek wykonanie prac projektowych w ramach planu miejscowego "Luboń Centrum"6 739,00 zł
BMK.ZP.272.02.73.2018/409/2018 2018-12-17 NAP-PROJEKT s.c. Michał Kruger, Rafał Tomczak Objezierze 27/5, 64-600 Oborniki Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. "Przebudowy ul. Kościuszki w Luboniu (na odcinku od posesji ul. Kościuszki 100 do skrzyżowania ul. T. Kościuszki/ul. 11 Listopada) Etap I - odcinek od posesji ul. Kościuszki 100 do skrzyżowania ul. T. Kościuszki/ul. Sienkiewicza - odcinek od ul. Kilińskiego do skrzyżowania ul. T. Kościuszki/ul. 11 Listopada Etap II - odcinek przepustu zlokalizowanego na cieku Żabinka (od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego)152 520,00 zł
Aneks 5/s/2012 2018-12-12 TRANSLUB Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu ul. Przemysłowa 13/15 62-030 Luboń Obsługa techniczna przystanków i wiat przystankowych polegająca na wykonywaniu bieżących napraw, konserwacji, remontów, przebudowie36 162,00 zł
405/2018 2018-12-10 KOM-LUB Sp. z o.o. ul.Niepodległości 11, 62-030 Luboń Wykonanie robót budowlanych31 980,00 zł
BMK.ZP.272.02.72.2018/399/2018 2018-12-05 PiN BARANIAK Projektowanie i Nadzór Piotr Baraniak ul. Grunwaldzka 585A/1 62-064 Plewiska Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji "Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Armii Poznań do Strumienia Junikowskiego w Luboniu (wraz z podłączeniem bocznych ulic i odtworzeniem nawierzchni"35 547,00 zł
BMK.ZP.272.02.70.2018/389/2018 2018-11-30 Archika Filip Kasprzak ul. Kręta 6 63-410 Lewków Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy fontanny płytowej w Luboniu18 400,00 zł
BMK.ZP.272.02.71.2018/393/2018 2018-11-30 PRO-ROAD Krzysztof Buk ul. Przebiśniegowa 17 60-175 Poznań Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji deszczowej i budowa chodników w ul. Andersena, ul. Makuszyńskiego w Luboniu10 951,34 zł
WAG.2150.96.2018 2018-11-30 Kamila Mazurek umowa zlecenia na doreczenie upomnień dotyczacych podatku od nieruchomości i rolnego za II półrocze 2018 22,00 za godzinę
WAG.2150.97.2018 2018-11-30 Magdalena Marczak umowa zlecenia na doreczenie upomnień dotyczacych podatku od nieruchomości i rolnego za II półrocze 2018 22,00 za godzinę
WAG.2150.98.2018 2018-11-30 Hanna Brocka umowa zlecenia na doreczenie upomnień dotyczacych podatku od nieruchomości i rolnego za II półrocze 2018 22,00 za godzinę
WAG.2150.99.2018 2018-11-30 Józefa Rybak umowa zlecenia na doreczenie upomnień dotyczacych podatku od nieruchomości i rolnego za II półrocze 2018 22,00 za godzinę
WAG.2150.100.2018 2018-11-30 Wiesława Minicka umowa zlecenia na doreczenie upomnień dotyczacych podatku od nieruchomości i rolnego za II półrocze 2018 22,00 za godzinę
WAG.2150.101.2018 2018-11-30 Alicja Olejniczak umowa zlecenia na doreczenie upomnień dotyczacych podatku od nieruchomości i rolnego za II półrocze 2018 22,00 za godzinę
WAG.2150.102.2018 2018-11-30 Mateusz Olejniczak umowa zlecenia na doreczenie upomnień dotyczacych podatku od nieruchomości i rolnego za II półrocze 2018 22,00 za godzinę
WAG.2150.103.2018 2018-11-30 Elżbieta Królikiewicz umowa zlecenia na doreczenie upomnień dotyczacych podatku od nieruchomości i rolnego za II półrocze 2018 22,00 za godzinę
WAG.2150.104.2018 2018-11-30 Katarzyna Wojtczak umowa zlecenia na doreczenie upomnień dotyczacych podatku od nieruchomości i rolnego za II półrocze 2018 22,00 za godzinę
WAG.2150.105.2018 2018-11-30 Michał Prażyński umowa zlecenia na doreczenie upomnień dotyczacych podatku od nieruchomości i rolnego za II półrocze 2018 22,00 za godzinę
WAG.2150.106.2018 2018-11-30 Dorota Starzak umowa zlecenia na doreczenie upomnień dotyczacych podatku od nieruchomości i rolnego za II półrocze 2018 22,00 za godzinę
WAG.2150.107.2018 2018-11-30 Małgorzata Matalewska umowa zlecenia na doreczenie upomnień dotyczacych podatku od nieruchomości i rolnego za II półrocze 2018 22,00 za godzinę
WAG.2150.108.2018 2018-11-30 Jolanta Pawlęty umowa zlecenia na doreczenie upomnień dotyczacych podatku od nieruchomości i rolnego za II półrocze 2018 22,00 za godzinę
BMK.ZP.272.02.66.2018/388/2018 2018-11-26 Siergiej Studio Architektury Grzegorz Siergiej ul. Puszczykowo 11/1 50-559 Wrocław Usługa związana z opracowaniem ekspertyzy technicznej budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Luboniu, a także opracowanie dwóch wariantów koncepcji architektonicznej dla wariantów nadbudowy oraz rozbudowy budynku szkoły, oraz na podstawie wybranego przez Zamawiającego wariantu koncepcji opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku SP4 w Luboniu oraz uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację budowy opatrzonej klauzulą ostateczności.153 750,00 zł
WSK.7031.46.2018.MR 2018-11-26 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Dąbrowskiego 174/176 60-594 Poznań Ekspertyza wydajności opadów oraz dobowej sumy opadów atmosferycznych369,00 zł
BMK.ZP.272.02.69.2018/391/2018 2018-11-22 SD PROJEKT s.c. Wojciech Mikołajczyk Robert Cyrkiel Piotr Jasiukiewicz ul. Szymborska 10/8 60-254 Poznań Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla inwestycji: "Budowa ul. Wschodniej w Luboniu" (na odcinku od ul. Stefana Okrzei do km 0+541,00 ul. Wschodnia)6 027,00 zł
WAG.2151.20.2018 2018-11-20 PREISS JACEK OBSŁUGA LOKALI WYBORCZYCH 25,00 ZŁ ZA GODZINĘ
BMK.ZP.272.02.67.2018/370/2018 2018-11-06 SD Projekt s.c. ul. Szymborska 10/8 60-254 Poznań Usługi inżynieryjne w zakresie pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego (branży drogowej) przy realizacji zadania pn.: Budowa ul. Juliana Tuwima oraz ul. Cichej28 044,00 zł
BMK.ZP.272.02.68.2018/371/2018 2018-11-06 Ryszard Baranek Usługi inżynieryjne w zakresie pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego (branży instalacyjnej) przy realizacji zadania pn.: Budowa ul. Juliana Tuwima oraz ul. Cichej.3 500,00 zł
BMK.ZP.272.01.24.2018/367/2018 2018-11-02 Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska ul. Północna 16 62-050 Rogalinek Budowa ulicy Tuwima oraz ulicy Cichej w Luboniu2 640 005,77 zł
WSK.6812.17.2018.MM 2018-10-26 KR Nieruchomości Karolina Ryngwelska rzeczoznawca majątkowy Wykonanie operatu szacunkowego400,00 zł
WAG.2151.16.2018 2018-10-19 ADAMSKI ARKADIUSZ OBSŁUGA LOKALI WYBORCZYCH 15,00ZŁ ZA GODZINĘ
WAG.2151.11.2018 2018-10-19 ANIOŁA GRZEGORZ OBSŁUGA LOKALI WYBORCZYCH 15,00ZŁ ZA GODZINĘ
WAG.2151.18.2018 2018-10-19 BIAŁAS-FILIPEK RENATA OBSŁUGA LOKALI WYBORCZYCH 15,00ZŁ ZA GODZINĘ
WAG.2151.19.2018 2018-10-19 DRGAS ANDRZEJ OBSŁUGA LOKALI WYBORCZYCH 25,00 ZŁ ZA GODZINĘ
WAG.2151.09.2018 2018-10-19 GÓRNIACZYK REGINA OBSŁUGA LOKALI WYBORCZYCH 25,00 ZŁ ZA GODZINĘ
WAG.2151.06.2018 2018-10-19 JANUSZ MARZENA OBSŁUGA LOKALI WYBORCZYCH 25,00 ZŁ ZA GODZINĘ
WAG.2151.08.2018 2018-10-19 KALINOWSKA MAŁGORZATA OBSŁUGA LOKALI WYBORCZYCH 15,00ZŁ ZA GODZINĘ
WAG.2151.10.2018 2018-10-19 MARCZAK-GINTER ALICJA OBSŁUGA LOKALI WYBORCZYCH 15,00ZŁ ZA GODZINĘ
wag.2151.12.2018 2018-10-19 MUZSIK HANNA OBSŁUGA LOKALI WYBORCZYCH 15,00ZŁ ZA GODZINĘ
WAG.2151.22.2018 2018-10-19 NOWAK WIKTOR OBSŁUGA LOKALI WYBORCZYCH 25,00 ZŁ ZA GODZINĘ
WAG.2151.21.2018 2018-10-19 OKOŃ-NIEWIEJSKA JAGIENKA OBSŁUGA LOKALI WYBORCZYCH 25,00 ZŁ ZA GODZINĘ
WAG.2151.13.2018 2018-10-19 REX GRZEGORZ OBSŁUGA LOKALI WYBORCZYCH 25,00 ZŁ ZA GODZINĘ
WAG.2151.23.2018 2018-10-19 SKÓRA LIDIA OBSŁUGA LOKALI WYBORCZYCH 15,00ZŁ ZA GODZINĘ
WAG.2151.17.2018 2018-10-19 SŁOWNIKOWSKA DANUTA OBSŁUGA LOKALI WYBORCZYCH 15,00ZŁ ZA GODZINĘ
WAG.2151.07.2018 2018-10-19 TYKLEWICZ MARIOLA OBSŁUGA LOKALI WYBORCZYCH 25,00 ZŁ ZA GODZINĘ
WAG.2151.24.2018 2018-10-19 WILK MACIEJ OBSŁUGA LOKALI WYBORCZYCH 25,00 ZŁ ZA GODZINĘ
WAG.2151.14.2018 2018-10-19 WOJDA ANNA OBSŁUGA LOKALI WYBORCZYCH 15,00ZŁ ZA GODZINĘ
WAG.2151.15.2018 2018-10-19 LINIEWICZ TADEUSZ OBSŁUGA LOKALI WYBORCZYCH 25,00 ZŁ ZA GODZINĘ
WAG.2150.92.2018 2018-10-19 GROBELNY PRZEMYSŁAW PRZYGOTOWANIE ORGANIZACYJNE WYBORÓW JST250,00 zł
WAG.2150.93.2018 2018-10-19 KOŃCZAL ROMAN PRZYGOTOWANIE ORGANIZACYJNE WYBORÓW JST200,00 zł
WAG.2150.95.2018 2018-10-19 MROCZYŃSKI TADEUSZ PRZYGOTOWANIE ORGANIZACYJNE WYBORÓW JST600,00 zł
WAG.2150.91.2018 2018-10-19 RAJEWICZ JAROSŁAW PRZYGOTOWANIE ORGANIZACYJNE WYBORÓW JST400,00 zł
WAG.2150.94.2018 2018-10-19 SOŁECKI RAFAŁ PRZYGOTOWANIE ORGANIZACYJNE WYBORÓW JST250,00 zł
WAG.2150.90.2018 2018-10-19 WŁODARCZYK ARTUR PRZYGOTOWANIE ORGANIZACYJNE WYBORÓW JST600,00 zł
BMK.ZP.272.02.65.2018/363/2018 2018-10-18 Enea Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Ku Słońcu 34 71-080 Szczecin Budowa oświetlenia drogowego w ul. Poznańskiej w Luboniu.60 000,00 zł
415/2018 2018-10-16 ENEA SA z siedzibą w Poznaniu ul.Górecka 1, 60-201 Poznań Dostawa energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do danego Operatora Systemu Dystrybucyjnego1 166 934,01 zł
WSK.6812.12.2018.MM 2018-10-15 Tempus Małgorzata Streich Rzeczoznawca Majątkowy Zlecenie wykonanie operatów szacunkowych380,00 zł
BMK.ZP.272.02.64.2018/352/2018 2018-10-12 SIRAP Joanna Łamek ul. Miastkowska 40 60-184 Poznań Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy kanalizacji deszczowej w ul. Rumiankowej, ul. Oliwkowej oraz ul. Bluszczowej w Luboniu18 081,00 zł
WSK.7031.44.2018.LJ 2018-10-12 Wodan Instalacje Sanitarne Andrzej Szypura ul. Lipowa 20, 62-030 Luboń Wykonanie naprawy nawierzchni ul. Ogrodowa9 129,43 zł
WAG.2150.89.2018 2018-10-10 PRAŻYŃSKI MICHAŁ PRZYGOTOWANIE ORGANIZACYJNE WYBORÓW JST720,00 zł
WSK.7031.39.2018.LJ 2018-10-10 Zakład Instalacyjny JAGZBUD ul.Fabryczna 40 62-030 Luboń Wykonanie nowych wpustów ulicznych do kanalizacji deszczowej10 188,52 zł
WSK.7031.40.2018.LJ 2018-10-10 Zakład Instalacyjny JAGZBUD ul.Fabryczna 40 62-030 Luboń Awaryjna naprawa kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki2 435,50 zł
WSK.6812.16.2018.MM 2018-10-08 KR Nieruchomości Karolina Ryngwelska Rzeczoznawca Majątkowy Opracowanie wyceny wraz z opinią dotyczącej działki w Luboniu460,00 zł
UMOWA 2018-10-03 IWONA CZERNIAWSKA OBSŁUGA INFORMATYCZNA WYBORÓW JST 20ZŁ ZA GODZINĘ
UMOWA 2018-10-03 MAŁGORZATA KALINOWSKA OBSŁUGA INFORMATYCZNA WYBORÓW JST 20ZŁ ZA GODZINĘ
UMOWA 2018-10-03 JOANNA KORDZIŃSKA OBSŁUGA INFORMATYCZNA WYBORÓW JST 20ZŁ ZA GODZINĘ
UMOWA 2018-10-03 PATRYCJA MACIEJEWSKA OBSŁUGA INFORMATYCZNA WYBORÓW JST 20ZŁ ZA GODZINĘ
UMOWA 2018-10-03 JAGIENKA OKOŃ-NIEWIEJSKA OBSŁUGA INFORMATYCZNA WYBORÓW JST 20ZŁ ZA GODZINĘ
UMOWA 2018-10-03 JOANNA PAJKERT OBSŁUGA INFORMATYCZNA WYBORÓW JST 20ZŁ ZA GODZINĘ
kATARZYNA PILARSKA 2018-10-03 KATARZYNA PILARSKA OBSŁUGA INFORMATYCZNA WYBORÓW JST 20ZŁ ZA GODZINĘ
MARTA ŚWIERGIEL 2018-10-03 PAULINA CZERWIŃSKA OBSŁUGA INFORMATYCZNA WYBORÓW JST 20ZŁ ZA GODZINĘ
UMOWA 2018-10-03 MATEUSZ OLEJNICZAK OBSŁUGA INFORMATYCZNA WYBORÓW JST 20ZŁ ZA GODZINĘ
WSK.7031.42.2018.LJ 2018-09-28 Ryszard Baranek Nadzór inwestorski przy pracach związanych z remontem drogi po awarii kanalizacji deszczowej1 500,00 zł
BMK.ZP.272.02.62.2018/345/2018 2018-09-27 Budownictwo Drogowe Nadzory Projekty K. Knopczyński Usługi inżynieryjne w zakresie pełnienia obowiązków inspektora inwestorskiego nad pracami budowlanymi (roboty drogowe) dla inwestycji: Przebudowa chodnika oraz zatoki autobusowej - Pl. Edmunda Bojanowskiego w Luboniu6 600,00 zł
Umowa Nr 27481/09/18/W3005004/0 2018-09-26 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblą 8 61-860 Poznań Umowa o przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej Podmiotu znajdującej się w Budynku Przedszkola zlokalizowanym przy ul. Jana III Sobieskiego 65, 62-030 Luboń11 326,93 zł
BMK.ZP.272.02.61.2018/342/2018 2018-09-21 Pracownia Projektowa Tomasz Witczak ul. Wenecka 2A/AM-3 62-080 Tarnowo Podgórne Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika w ul. Orzechowej i przebudowy chodnika w ul. Szkolnej (na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Długiej) w Luboniu23 405,00 zł
BMK.ZP.272.01.23.2018/335/2018 2018-09-20 Bud-Mix Budownictwo Michał Nowaczyk Arcugowo 8 62-220 Niechanowo Przebudowa chodnika oraz zatoki autobusowej - Plac Edmunda Bojanowskiego w Luboniu (Odcinek nr 1 km 0+000,00-km 0+082,41 oraz Odcinek nr 2 km 0+000,00-km 0+097,91)354 388,71 zł
BMK.ZP.272.02.63.2018/341/2018 2018-09-20 Enea oświetlenie Sp. z o.o. Ku Słońcu 34 71-080 Szczecin Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy oświetlenia ulicznego w ul. Fiołkowej i Nagietkowej w Luboniu oraz uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację inwestycji wraz z klauzulą ostateczności.7 380,00 zł
BMK.ZP.272.02.53.2018/336/2018 2018-09-18 Pracownia Projektowa Tomasz Witczak ul. Wenecka 2A/AM-3 62-080 Tarnowo Podgórne Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika w ul. Sowiej w Luboniu oraz uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację inwestycji wraz z klauzulą ostateczności.13 861,00 zł
BMK.ZP.272.02.52.2018/329/2018 2018-09-11 Nap-Projekt s.c. Objezierze 27/5 64-600 Oborniki Wlkp. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika w ul. Nowiny (na odcinku od ul. Wczasowej do ul. Janowa Dolina) w Luboniu wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji z klauzulą ostateczności.10 824,00 zł
BMK.ZP.272.02.49.2018/328/2018 2018-09-11 Budownictwo Drogowe Nadzory Projekty Krzysztof Knopczyński Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową chodnika w ul. Podgórnej3 904,64 zł
344/2018 2018-09-11 Przemysław Czaczyk zlecenie na reprezentowanie Miasta Luboń na rozprawie przed Sądem Okręgowym ww Wrocławiu1 000,00 zł
BMK.ZP.272.02.57.2018/312/2018 2018-09-07 Pracownia Projektowa RoRaf Roman Rafalski ul. Kawiary 30d 62-200 Gniezno Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy chodnika w ulicy Sikorskiego (od nr 29 do 41) w Luboniu12 915,00 zł
BMK.ZP.272.02.58.2018/313/2018 2018-09-07 Pracownia Projektowa RoRaf Roman Rafalski ul. Kawiary 30d 62-200 Gniezno Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy chodnika w ulicy Rivoliego (od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Przemysłowej) w Luboniu.19 680,00 zł
BMK.ZP.272.02.59.2018/314/2018 2018-09-07 Pracownia Projektowa RoRaf Roman Rafalski ul. Kawiary 30d 62-200 Gniezno Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy chodnika w ulicy Jagiełły w Luboniu17 220,00 zł
BMK.ZP.272.02.60.2018/315/2018 2018-09-07 Pracownia Projektowa RoRaf Roman Rafalski ul. Kawiary 30d 62-200 Gniezno Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy chodnika w ulicy Dąbrowskiego w Luboniu11 808,00 zł
SKR.272.1.2018 2018-09-06 Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 11 740 182,92 PLN1 469 542,20 zł
WSK.6131.2.2.2018.DS 2018-09-06 Glasdon Europe AB August Barks Gata 25 SE-421 32 Vastra Frolunda Szwecja zakup i dostawa 2 szt. ławek4 735,50 zł
WSK.6840.5.2018.PC 2018-09-05 Biuro Wycen i Pośrednictwa Nieruchomości POSESOR ul.Ściegiennego 18/1 60-128 Poznan zlecenie operatu szacunkowego dot. określenia wartości rynkowej nieruch. gruntowej dla celu sprzedaży na uzupełnienie działki sąsiadującej369,00 zł
WSK.6840.4.2018.PC 2018-09-05 Biuro Wycen i Pośrednictwa Nieruchomości POSESOR Marek Sewkowski ul.Ściegiennego 18/1 60-128 Poznań okreslenie wartości rynkowej nieruch. gruntowej dla celu sprzedaży poł. przy ul.Chudzickiego w Luboniu430,00 zł
WAG.2150.69.2018 2018-09-05 Alicja Olejniczak zlecenie na doręczenie za zwroetnym potwierdzeniem upomnień za niedokonanie oplaty za odpady komunalne 22,00 za godzinę
WAG.2150.70.2018 2018-09-05 Mateusz Olejniczak zlecenie na doręczenie za zwroetnym potwierdzeniem upomnień za niedokonanie oplaty za odpady komunalne 22,00 za godzinę
WAG.2150.71.2018 2018-09-05 Michał Prażyński zlecenie na doręczenie za zwroetnym potwierdzeniem upomnień za niedokonanie oplaty za odpady komunalne 22,00 za godzinę
WAG.2150.72.2018 2018-09-05 Michał Rusin zlecenie na doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem upomnień za niedokonanie oplaty za odpady komunalne 22,00 za godzinę
WAG.2150.73.2018 2018-09-05 Katarzyna Wojtczak zlecenie na doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem upomnień za niedokonanie oplaty za odpady komunalne 22,00 za godzinę
WAG.2150.74.2018 2018-09-05 Elżbieta Królikiewicz zlecenie na doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem upomnień za niedokonanie oplaty za odpady komunalne 22,00 za godzinę
WAG.2150.75.2018 2018-09-05 Małgorzata Matalewska zlecenie na doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem upomnień za niedokonanie oplaty za odpady komunalne 22,00 za godzinę
WAG.2150.76.2018 2018-09-05 Magdalena Marczak zlecenie na doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem upomnień za niedokonanie oplaty za odpady komunalne 22,00 za godzinę
WAG.2150.77.2018 2018-09-05 Kamila Mazurek zlecenie na doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem upomnień za niedokonanie oplaty za odpady komunalne 22,00 za godzinę
WAG.2150.78.2018 2018-09-05 Józefa Rybak zlecenie na doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem upomnień za niedokonanie oplaty za odpady komunalne 22,00 za godzinę
WAG.2150.79.2018 2018-09-05 Wiesława Minicka zlecenie na doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem upomnień za niedokonanie oplaty za odpady komunalne 22,00 za godzinę
BMK.ZP.272.02.56.2018/311/2018 2018-09-04 NAP-PROJEKT s.c. Michał Krüger Rafał Tomczak Objezierze 27/5 64-600 Oborniki Wlkp. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. inwestycji: Przebudowa cieku Bocianka w Luboniu (na odcinku od ul. Targowej do ul. Wysokiej)21 771,00 zł
BMK.ZP.272.02.51.2018/296/2018 2018-08-31 Pracownia Projektowa RoRaf Roman Rafalski ul. Kawiary 30 d 62-200 Gniezno Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy miejsc postojowych przy drodze dojazdowej do ogródków działkowych "BRATEK"7 134,00 zł
BMK.ZP.271.02.54.2018/308/2018 2018-08-31 Pracownia Projektowa RoRaf Roman Rafalski ul. Kawiary 30d 62-200 Gniezno Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. inwestycji: Budowa ul. Mikołaja Kopernika w Luboniu49 815,00 zł
BMK.ZP.272.02.55.2018/309/2018 2018-08-30 Krystyna Michałkowska Zakład Robót Drogowych ul. Północna 16 62-050 Rogalinek Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 4 (od strony ul. Dojazdowej dz. nr 32/15)13 333,20 zł
WSK.7230.3.1.2018.PC 2018-08-29 Biuro Usług Geodezyjnych Krzysztof Wolny ul.Śliwkowa 14 62-007 Biskupice - geodeta uprawniony wznowienie 5 punktów granicznych na 2 nieruchomościach725,70 zł
WSK.6844.1.1.2017.MR 2018-08-24 Biuro Usług Geodezyjnych Krzysztof Wolny geodeta uprawniony wykonanie prac terenowo prawnych w tym dokonanie podziału nieruchomości stanowiących dz. 74/9 i 74/7, ark.13 obr.Żabikowo na 5 działek3 500,00 zł
307/2018 Uwr/99/18/8650 2018-08-23 "Quadriga" Rusztowania spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul.Marcelińskiej 90, 60--324 Poznań umowa najmu rusztowań z montażem41 082,00 zł
BMK.ZP.272.02.50.2018/297/2018 2018-08-22 Pracownia Projektowa Tomasz Witczak ul. Wenecka 2A/AM-3 62-080 Tarnowo Podgórne Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy chodnika w ulicy Poniatowskiego (od ul. Klonowej do ulicy Kołłątaja).19 757,00 zł
BMK.ZP.272.01.21.2018/305/2018 2018-08-21 "DROMEL" Jarosław Grześkowiak ul. Brzozowa 47 61-429 Poznań Budowa chodnika w ulicy Podgórnej w Luboniu195 231,82 zł
310/2018 WAG.502.03.07.2018 2018-08-21 P.P.H.U.Drzwimax Plus Aneta Sawala ul.Tyrwacka 29/7 61-615 Poznań zakup oraz usługa montażu i demontażu 10 płyt )SB 12 mm na stelażach o wymiarach 2500x1250 (jedno stanowisko), we wskazanych 7 lokalizacjach na terenie Miasta Lubonia14 630,00 zł
WAG.2150.68.2018 2018-08-20 Małgorzata Łuczak zlecenie sprzątania pomieszczeń w budynkach Straży Miejskiej i Urzędu Miasta 13,75 za godzinę
WAG.2150.82.2018 2018-08-20 KĘDZIORA DOMINIKA PRZYGOTOWANIE ORGANIZACYJNE WYBORÓW JST620,00 zł
WAG.2150.88.2018 2018-08-20 MARCZYŃSKA MARTA PRZYGOTOWANIE ORGANIZACYJNE WYBORÓW JST800,00 zł
WAG.2150.87.2018 2018-08-20 PAWLĘTY JOLANTA PRZYGOTOWANIE ORGANIZACYJNE WYBORÓW JST400,00 zł
WAG.2150.80.2018 2018-08-20 PIGŁOWSKA MONIKA PRZYGOTOWANIE ORGANIZACYJNE WYBORÓW JST2 410,00 zł
WAG.2150.84.2018 2018-08-20 POTOCKI RAFAŁ PRZYGOTOWANIE ORGANIZACYJNE WYBORÓW JST1 320,00 zł
WAG.2150.85.2018 2018-08-20 SUCHOWIAK ROMUALDA PRZYGOTOWANIE ORGANIZACYJNE WYBORÓW JST1 420,00 zł
WAG.2150.81.2018 2018-08-20 WAWRZYNIAK JAGODA PRZYGOTOWANIE ORGANIZACYJNE WYBORÓW JST2 000,00 zł
WAG.2150.83.2018 2018-08-20 WICIŃSKI MARCIN PRZYGOTOWANIE ORGANIZACYJNE WYBORÓW JST3 900,00 zł
WAG.2150.86.2018 2018-08-20 WRZYSZCZYŃSKA KAMILA PRZYGOTOWANIE ORGANIZACYJNE WYBORÓW JST400,00 zł
BMK.ZP.272.02.48.2018/298/2018 2018-08-17 Pracownia Projektowa Tomasz Witczak ul. Wenecka 2A/AM-3, 62-080 Tarnowo Podgórne Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. inwestycji: "Przebudowa chodnika w ciągu ul. Wojska Polskiego (na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Traugutta) w Luboniu.26 449,00 zł
WSK.6812.15.2018.MM 2018-08-10 Tempus Małgorzata Streich Rzeczoznawca Majątkowy Poznań zlecenie wykonania opinii uzasadniającej wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty planistycznej160,00 zł
BMK.ZP.272.02.46.2018/294/2018 2018-08-07 Ryszard Baranek Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego (branża instalacyjna) przy realizacji zadania: Budowa ul. A. Kurowskiego w Luboniu2 400,00 zł
BMK.ZP.272.02.47.2018/293/2018 2018-08-07 SD Projekt s.c. Wojciech Mikołajczyk Robert Cyrkiel Piotr Jasiukiewicz ul. Szymborska 10/8 60-254 Poznań Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego (branży drogowej) przy realizacji zadania pn.: "Budowa ul. A. Kurowskiego w Luboniu (na odcinku od ul. Jana III Sobieskiego do ul. Rydla"21 648,00 zł
295/2018 WSK.272.5.2018.LJ 2018-08-06 Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski z siedzibą w Psiary Małe ul.Krótka 1a 62-300 Września remont cząstkowy odcinków nawierzchni asfaltowych ulic będących w zarządzie Miasta Luboń pow. przewidziana do remontu 700m267 589,73 zł
BMK.ZP.272.01.20.2018/291/2018 2018-08-02 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o. ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392 61-441 Poznań Budowa ul. A. Kurowskiego w Luboniu (na odcinku od Jana III Sobieskiego do ul. Rydla)2 097 475,62 zł
BMK.ZP.272.02.39.2018/270/2018 2018-08-02 Ryszard Baranek Sporządzenie opinii technicznej do prowadzonych prac projektowych w zakresie inwestycji: "Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej w Luboniu jako odwodnienia parkingu P&R stanowiącego część Poznańskiej Kolei Metropolitalnej oraz uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego zaświadczenia o zakończeniu budowy lub pozwolenia na użytkowanie.1 500,00 zł
WSK.7031.35.2018.MP 2018-08-01 UTAL Sp. z o.o. ul.Katarzynska 9, 62-006 Kobylnica wykonanie 4 tabliczek z nazwami ulicyoraz 1 słupka1 353,00 zł
WSK-GO.605.5.2018.KM 2018-07-31 Hardsoft-Telekom ul.Namysłowska 17/19 60-166 Poznań zamówienie nagród w konkursie ekologicznym1 822,00 zł
WSK-GO.605.5.2018.KM 2018-07-31 Hardsoft-Telekom ul.Namysłowska 17/19 60-166 Poznań zamówienie nagród w konkursie ekologicznym1 822,00 zł
288/2018 WSK.7031.30.2018.LJ 2018-07-25 HUNTER Paweł Łowiński ul.Dębowa 49/15, 61-458 Poznań wykonanie malowania oznakowania poziomego na terenie Lubonia o łączne powierzchni do 7960m299 802,20 zł
287/2018 WSK.7031.31.2018.LJ 2018-07-25 Ewimap s.c. A.Jadwiszczok-Bułdak, P.Kozioł ul.Żołnierzy Wyklętych 15/10 01-493 Warszawa inwentaryzacja elementów pasa drogowego , przeprowadzenie okresowego przeglądu stanu technicznego dróg gminnych oraz wykonanie oceny warunków widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych39 975,00 zł
BMK.ZP.272.02.43.2018/286/2018 2018-07-25 Budownictwo Drogowe Nadzory Projekty Krzysztof Knopczyński ul. Lwa 28/7 61-244 Poznań Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. inwestycji: "Przebudowa chodnika w ciągu ul. Sobieskiego (na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Podgórnej) oraz odcinek przy ul. Łącznej w Luboniu.28 155,00 zł
BMK.ZP.272.02.44.2018/285/2018 2018-07-25 Brukpol Sp. z o.o. Strzelce Wielkie 81c 63-820 Piaski Naprawa skarpy na drodze dojazdowej do R.O.D. Bratek w Luboniu21 000,00 zł
WAG.2150.67.2018 2018-07-23 Małgorzata Łuczak zlecenie sprzątania pomieszczeń budynku Straży Miejskiej i Urzędu Miasta 13,75 za godzinę
WSK-GO.605.1.2018 2018-07-18 AGREGATY S>A> Wikowice ul.Święciechowska 36 64-115 Święciechowa wypożyczenie agregatu1 722,00 zł
WSK-GO.605.1.2018 2018-07-18 AGREGATY S>A> Wikowice ul.Święciechowska 36 64-115 Święciechowa wypożyczenie agregatu1 722,00 zł
WSK-GO.605.1.2018 2018-07-18 AGREGATY S>A> Wikowice ul.Święciechowska 36 64-115 Święciechowa wypożyczenie agregatu1 722,00 zł
WSK-GO.605.1.2018 2018-07-18 AGREGATY S.A. Wilkowice ul.Święciechowska 36 64-115 Święciechowa wypożyczenie agregatu1 722,00 zł
WSK-GO.605.3.2018 2018-07-18 Agencja Reklamowa Darte Artur knapik ul.Konarzewskiego 25D/4 62-030 Luboń wykonanie materiałów reklamowych i broszur ekologicznych8 491,13 zł
281/2018 WSK-GO.032.2.2018 2018-07-18 SophScope Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul.Powstańców Śl. 28/30 Wrocław aplikacja mobilna "KIEDY WYWÓZ" działająca na urządzeniu tupu "smartphone"1 894,20 zł
BMK.ZP.272.02.42.2018/278/2018 2018-07-13 Michał Nowak Geotechnika i Fundamentowanie ul. Rubież 14A/6 61-612 Poznań Sporządzenie ekspertyzy technicznej dotyczącej robót budowlanych wykonanych w zakresie inwestycji: "Budowa drogi dojazdowej do Rodzinnych Ogródków Działkowych "BRATEK" w Luboniu - skarpa nasypu4 305,00 zł
BMK.ZP.272.02.37.2018/277/2018 2018-07-11 Budownictwo Drogowe Nadzory Projekty Krzysztof Knopczyński Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową chodnika w ul. Szymanowskiego w Luboniu.3 011,87 zł
274/2018 WSK-GO.032.1.2018 2018-07-10 BONSAI-AGENCJA ARTYSTYCZNA Radosław Krysiakul.Naramowicka 38B 61-622 Poznań zapewnienie atrakcji dla dzieci i dorosłych podczas pikniku pt. Eko Piknik w Wiśniowym Sadzie14 366,40 zł
BMK.ZP.272.01.17.2018/275/2018 2018-07-10 Przybeccy Sp. z o.o. ul. Topolowa 8 62-030 Luboń Budowa ośmiooddziałowego przedszkola publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu.6 700 000,00 zł
BMK.ZP.272.02.36.2018/273/2018 2018-07-09 SD Projekt s.c. Wojciech Mikołajczyk, Robert Cyrkiel, Piotr Jasiukiewicz ul. Szymborska 10/8 60-254 Poznań Usługi inżynieryjne w zakresie pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową chodnika w ul. Osiedlowej w Luboniu.7 134,00 zł
BMK.ZP.272.02.40.2018/271/2018 2018-07-05 M-BUD-TRANS Michał Pawlicki ul. 3 Maja 10 62-030 Luboń Remont części nawierzchni jezdni w ul. Sobieskiego (strona wschodnia ulicy) i nawierzchnia grysowo-asfaltowa w ilości ok. 288m2 (odcinek o długości ok. 80,00 mb i szerokości ok. 3,60m)60 000,00 zł
BMK.ZP.272.02.35.2018/276/2018 2018-07-05 Przemysław Jarząbek Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową ośmiooddziałowego przedszkola przy ul. Sobieskiego78 720,00 zł
BMK.ZP.272.02.38.2018/269/2018 2018-07-04 RDR sp. z o.o. ul. Kasztanowa 7 62-004 Czerwonak Budowa chodnika w ul. Szymanowskiego w Luboniu.125 494,78 zł
272/2018 WŚ.3037.3.8.2018.IV 2018-07-02 Powiat Poznański z siedibą w Poznaniu ul.Jackowskiego 18, Poznań pzekazanie środków finansowych na realizację programu likwidacji wyrobów zawierających azbest25 000,00 zł
BMK.ZP.272.02.34.2018/267/2018 2018-07-02 Budownictwo Drogowe Nadzory Projekty Krzysztof Knopczyński Nadzór inwestorski nad pracami budowlanymi (roboty drogowe) dla inwestycji: "Przebudowa chodnika w ciągu ul. Kościuszki (na odcinku od ul. 11 Listopada) w Luboniu".6 645,00 zł
WSK.6847.1.2018.PC 2018-06-29 BIURO Wyceni Pośrednictwa Nieruchomości POSESOR Poznań określenie wartości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu dla urządzeń energetycznych.738,00 zł
WSK.6140.4.2018.DS 2018-06-29 KOM-LUB Sp. z o.o. ul.Niepodległości 11 Luboń prace remontowe na wybiegu dla psów w Parku Papieskim5 500,00 zł
WAG.2151.4.2018 2018-06-29 Valeriya Kolesnyk wykonywanie prac administracyjnych w Kancelarii Ogólnej UM 17,00 za godzinę
WSK.6724.32.2018.MM 2018-06-22 Biuro Usług Geodezyjnych K.Wolny Biskupice opracowanie prac terenowo prawnych celem podziału - wydzielenie gruntu przeznaczonego pod układ komunikacyny1 845,00 zł
BMK.ZP.272.01.14.2018/261/2018 2018-06-21 Konsorcjum firm: 1. Lider Konsorcjum - Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek 2. Partner Konsorcjum - Wodan Instalacje Sanitarne Andrzej Szypura ul. Lipowa 20, 62-030 Luboń Budowa ul. Dojazdowej w Luboniu (na odcinku od ul. Jana III Sobieskiego do ul. Rydla oraz budowa ul. Rydla na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Platanowej.3 120 173,36 zł
263/2018 WSK.7031.27.2018.LJ 2018-06-20 Zakład Usługowo-Produkcyjny Sp. z o.o. ul.Przysiółki 6 64-360 Zbąszyń ułożenie jednego pasa jezdnego z płyt betonowych długości ok.160mb na dz. nr 12, ark.3, obr Lasek47 856,83 zł
OIE.272.1.2018/258/2018 2018-06-20 Brukpol s. z o.o. Budowa parkingu w ramach projektu "Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi"1 826 550,00 zł
WSK.7031.28.2018.MO 2018-06-20 GLOBAL Traffic Systems Sp. z o.o. ul.Szamotulska 67 Przeźmierowo dostarczenie oraz montaż sygnalizatora skrzyżowanie ul.Sobieskiego-Fabryczna-Targowa w Luboniu2 005,00 zł
BMK.ZP.272.01.15.2018/256/2018 2018-06-19 RDR Sp. z o.o. ul. Kasztanowa 7 62-004 Czerwonak Przebudowa chodnika w ul. Kościuszki (na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. 11 Listopada) w Luboniu268 537,04 zł
BMK.ZP.272.01.10.2018/255/2018 2018-06-18 NDR Sp. z o.o. ul. Lazurowa 8 62-069 Dąbrowa Przebudowa chodnika w ul. Osiedlowej261 177,41 zł
WAG.271.04.2018 2018-06-18 Instalbud Piotr Lewicki remont klatki schodowej budynku Urzędu Miasta (wymiana płytek podłogowych część "A" budynku32 892,00 zł
OIE.272.1.2018/253/2018 2018-06-15 WUPRINŻ S.A. ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań Budowa kanalizacji deszczowej w ramach projektu "Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi"6 288 990,00 zł
BMK.ZP.272.02.32.2018/259/2018 2018-06-14 NAP-PROJEKT Michał Kruger, Rafał Tomczak s.c. Objezierze 27/5 64-600 Oborniki Wlkp. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy dróg: ul. Miodowej (od ul. Klonowej do ul. Wiśniowej (od ul. 11 Listopada do ul. Brzoskwiniowej)87 207,00 zł
BMK.ZP.272.02.33.2018/260/2018 2018-06-14 NAP-PROJEKT Michał Kruger, Rafał Tomczak s.c. Objezierze 27/5 64-600 Oborniki Wlkp. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy chodnika w ul. Brzoskwiniowej w Luboniu a w tym sporządzenie dwóch koncepcji planu sytuacyjnego zagospodarowania terenu w zakresie budowy chodnika.19 065,00 zł
BMK.ZP.272.02.31.2018/251/2018 2018-06-13 SD Projekt s.c. Wojciech Mikołajczyk Robert Cyrkiel Piotr Jasiukiewicz ul. Szymborska 10/8 60-254 Poznań Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego (branża drogowa) przy realizacji zadania: Budowa ul. Dojazdowej w Luboniu30 381,00 zł
BMK.ZP.272.02.30.2018/250/2018 2018-06-13 osoba fizyczna Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego (branża instalacyjna) przy realizacji zadania: Budowa ul. Dojazdowej w Luboniu.7 380,00 zł
WSK.7031.24.2017.LJ 2018-06-12 zakład Instalacyjny JAGZBUD ul.Fabryczna 40 62-030 Luboń naprawa awaryjna kanalizacji deszczowej w ul.Konarzewskiego2 206,13 zł
BMK.ZP.272.02.29.2018/233/2018 2018-06-11 osoba fizyczna Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi dla inwestycji: Budowa chodnika w ciągu ul. Studziennej w Luboniu3 600,00 zł
BMK.ZP.272.02.28.2018/2018/2018 2018-06-05 NDR Sp. z o.o. ul. Lazurowa 8 62-069 Dąbrowa Budowa chodnika w ciągu ul. Studziennej w Luboniu.127 940,55 zł
WAG.2150.56.2018 2018-06-05 Minicka Wiesława zlecenie na doręczeniu upomnień dotyczących podatku od nieruchomości i rolnego za I półrocze 2018 22,00 za godzinę
WAG.2150.57.2018 2018-06-05 Rybak Józefa zlecenie na doręczeniu upomnień dotyczących podatku od nieruchomości i rolnego za I półrocze 2018 22,00 za godzinę
WAG.2150.58.2018 2018-06-05 Brocka Hanna zlecenie na doręczeniu upomnień dotyczących podatku od nieruchomości i rolnego za I półrocze 2018 22,00 za godzinę
WAG.2150.59.2018 2018-06-05 Mazurek Kamila zlecenie na doręczeniu upomnień dotyczących podatku od nieruchomości i rolnego za I półrocze 2018 22,00 za godzinę
WAG.2150.60.2018 2018-06-05 Olejniczak Alicja zlecenie na doręczeniu upomnień dotyczących podatku od nieruchomości i rolnego za I półrocze 2018 22,00 za godzinę
WAG.2150.61.2018 2018-06-05 Wojtczak Katarzyna zlecenie na doręczeniu upomnień dotyczących podatku od nieruchomości i rolnego za I półrocze 2018 22,00 za godzinę
WAG.2150.62.2018 2018-06-05 Królikiewicz Elżbieta zlecenie na doręczeniu upomnień dotyczących podatku od nieruchomości i rolnego za I półrocze 2018 22,00 za godzinę
WAG.2150.63.2018 2018-06-05 Olejniczak Mateusz zlecenie na doręczeniu upomnień dotyczących podatku od nieruchomości i rolnego za I półrocze 2018 22,00 za godzinę
WAG.2150.64.2018 2018-06-05 Prażyński Michał zlecenie na doręczeniu upomnień dotyczących podatku od nieruchomości i rolnego za I półrocze 2018 22,00 za godzinę
WAG.2150.65.2018 2018-06-05 Matalewska Małgorzata zlecenie na doręczeniu upomnień dotyczących podatku od nieruchomości i rolnego za I półrocze 2018 22,00 za godzinę
WAG.2150.66.2018 2018-06-05 Marczak Magdalena zlecenie na doręczeniu upomnień dotyczących podatku od nieruchomości i rolnego za I półrocze 2018 22,00 za godzinę
WAG.2150.43.2018 2018-05-29 Kasprzak Małgorzata wykonanie prac projektowych w ramach planu miejscowego "Lasek Zachód"5 243,40 zł
WAG.2150.44.2018 2018-05-29 Domek Magdalena wykonanie prac projektowych w ramach planu miejscowego "Lasek Zachód"1 603,30 zł
WAG.2150.45.2018 2018-05-29 Wieczorek Anna wykonanie prac projektowych w ramach planu miejscowego "Lasek Zachód"1 603,30 zł
WAG.2150.46.2018 2018-05-29 Cichoń Joanna wykonanie prac projektowych w ramach planu miejscowego "Lasek Zachód"2 210,00 zł
WAG.2150.47.2018 2018-05-29 Perz Agnieszka wykonanie prac projektowych w ramach planu miejscowego "Lasek Zachód"1 690,00 zł
WAG.2150.48.2018 2018-05-29 Prałat Hubert wykonanie prac projektowych w ramach planu miejscowego "Lasek Zachód"650,00 zł
WAG.2150.49.2018 2018-05-29 Kasprzak Małgorzata wykonanie prac projektowych w ramach planu miejscowego "Żabikowo Zachód"8 066,60 zł
WAG.2150.50.2018 2018-05-29 Domek Magdalena wykonanie prac projektowych w ramach planu miejscowego "Żabikowo Zachód"2 466,70 zł
WAG.2150.51.2018 2018-05-29 Wieczorek Anna wykonanie prac projektowych w ramach planu miejscowego "Żabikowo Zachód"2 466,70 zł
WAG.2150.52.2018 2018-05-29 Cichoń Joanna wykonanie prac projektowych w ramach planu miejscowego "Żabikowo Zachód"3 400,00 zł
WAG.2150.53.2018 2018-05-29 Perz Agnieszka wykonanie prac projektowych w ramach planu miejscowego "Żabikowo Zachód"2 600,00 zł
WAG.2150.54.2018 2018-05-29 Prałat Hubert wykonanie prac projektowych w ramach planu miejscowego "Żabikowo Zachód"1 000,00 zł
WSK.7031.23.2018.MO 2018-05-28 Global TrafficSystems Sp. z o.o.Bartłomiej Offman ul Szamotulska 67 62-081 Przeźmierowo dostarczenie, montaż oraz uruchomienie sterownika sygnalizacji świetlnej obsł. skrzyżowanie ul. Żabikowska/Pułaskiego/11 listopada36 654,00 zł
WSK.7031.21.2018.MO 2018-05-28 Global Traffic Systems Sp. z o.o. Bartłomiej Offman ul.Szamotulska 67 62-081 Przeźmierowo montaż tymczasowego sterownika sygnalizacji świetlnej - demontaż uszkodzonego oraz montaż tymczasowego sterownika sygn. świetlnej na skrzyżowaniu ulic Żabikowskiej/Pułaskiego/11 listopada5 904,00 zł
WSK.7031.22.2017.LJ 2018-05-24 Zakład Instalacyjny "JAGZBUD" Hanna Turz i Jacek Turz ul.Fabryczna 40 62-030 Luboń wykonanie naprawy awaryjnej kanalizacji deszczowej w ul.Dąbrowskiego przy wyjexdzie z terenu Szkoły Podstawowej nr 37 888,79 zł
WAG>2150.31.2018 2018-05-23 Kasprzak Małgorzata wykonanie prac projektowych w ramach planu miejscowego "Lasek Południe"7 186,60 zł
WAG.2150.32.2018 2018-05-23 Magdalena Domek wykonanie prac projektowych w ramach planu miejscowego "Lasek Południe"2 906,70 zł
WAG.2150.33.2018 2018-05-23 Wieczorek Anna wykonanie prac projektowych w ramach planu miejscowego "Lasek Południe"2 906,70 zł
WAG.2150.34.2018 2018-05-23 Cichoń Joanna wykonanie prac projektowych w ramach planu miejscowego "Lasek Południe"3 400,00 zł
WAG.2150.35.2018 2018-05-23 Perz Agnieszka wykonanie prac projektowych w ramach planu miejscowego "Lasek Południe"2 600,00 zł
WAG.2150.36.2018 2018-05-23 Prałat Hubert wykonanie prac projektowych w ramach planu miejscowego "Lasek Południe"1 000,00 zł
WAG.2150.37.2018 2018-05-23 Kasprzak Małgorzata wykonanie prac projektowych w ramach zmiany planu miejscowego "Żabikowo Centrum-Północ"1 796,80 zł
WAG.2150.38.2018 2018-05-23 Domek Magdalena wykonanie prac projektowych w ramach zmiany planu miejscowego "Żabikowo Centrum-Północ"726,60 zł
WAG.2150.39.20158 2018-05-23 Wieczorek Anna wykonanie prac projektowych w ramach zmiany planu miejscowego "Żabikowo Centrum-Północ"726,60 zł
WAG.2150.40.2018 2018-05-23 Cichoń Joanna wykonanie prac projektowych w ramach zmiany planu miejscowego "Żabikowo Centrum-Północ"850,00 zł
WAG.2150.41.2018 2018-05-23 Perz Agnieszka wykonanie prac projektowych w ramach zmiany planu miejscowego "Żabikowo Centrum-Północ"650,00 zł
WAG.2150.42.2018 2018-05-23 Prałat Hubert wykonanie prac projektowych w ramach zmiany planu miejscowego "Żabikowo Centrum-Północ"250,00 zł
wsk.7031.20.2018.lj 2018-05-23 WSKRDR Sp. z o.o. UL.kASZTANOWA 7 62-004 cZERWONAK REMONT CHODNIKA I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ "kOCIE dOŁY" NA WYS. UL.wODNEJ7 826,27 zł
WSK.7031.19.2018.LJ 2018-05-21 Mas BUD s.c. ul.Osinowa 9/8 61-451 Poznań wykonanie dostosowania wysokości istniejacych wjazdów i dojść do nieruchomości wzdłuż ul.Jana III Sbieskiego na odcinku od ul.Żabikowskiej do ul.Traugutta6 666,60 zł
WSK.7031.6.2018.MR 2018-05-21 IBOMBO janusz Kubasik ul.Leśna Osada 15 64-100 Leszno wykonanie, dostawa i montaż na płytach chodnikowych 3 stacji naprawy rowerów15 929,73 zł
WSK.6840.2.2018.PC 2018-05-21 TEMPUS Małgorzata Streich rzeczoznawca majątkowy ul.Literacka 189 60-461 Poznań określenie wartości nakładów budowlanych i nasadzeń roślinnych znajdujących się na dz. nr 65/3, ark.10, obr.Luboń.400,00 zł
WSK.7031.26.2018.LJ 2018-05-18 Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane "CAMINO" mariusz Kluczyk ul.Grzybowa 3/4 62-030 Luboń wykonanie kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót dla przeprowadzenia zapytania o cenę - budowa nawierzchni z płyt betonowych na dz. nr 12, ark.3 obr. lasek,; nadzór przy pracach związanych z budową drogi z płyt betonowych na ww. nieruchomości w zakresie inspektora nadzoru inwestorskiego2 562,84 zł
WSK.7031.25.2018.LJ 2018-05-18 Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane "CAMINO" Mariusz Kluczyk ul.Grzybowa 3/4 6-030 Luboń wykonanie nadzoru przy pracach związanych z budową drogi z płyt betonowych na dz. 20, ark.3 obr.Lasek i dz.12, ark.3, obr.Lasek w zakresie inspektora nadzoru inwestorskiego1 260,46 zł
wsk.7031.26.2018.LJ 2018-05-18 Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane "CAMINO" M.Kuczyk Luboń wykonanie kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót dla przeprowadzenia zapytania o cenę - budowa nawierzchni z płyt betonowych na dz.12, ark.3, obr.Lasek; nadzór przy pracach związanych z budową drogi z płyt betonowych na dz.12, ark.3, obr.Lasek w zakresie inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej, weryfikacja obmiarów robót i sprawdzenie kosztorysów powykonawczych.1 845,00 zł
BMK.ZP.272.02.27.2018/183/2018 2018-05-17 Nap-Projekt Michał Kruger, Rafał Tomczak s.c. Objezierze 27/5, 64-600 Oborniki Wlkp. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi w ul. Brzozowej i ul. Jaśminowej w Luboniu.66 112,50 zł
WSK.7031.18.2018.LJ 2018-05-16 Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji Zbigniew Jurga ul.Kościuszki 1B 62-030 Luboń remont chodnika na terenie skweru im.Z.Twardowskiego przy ul.Żabikowskiej13 825,20 zł
WSK.7031.16.2018.MP 2018-05-15 UTAL Sp. z o.o. ul.Katarzyńska 9 62-030 Luboń wykonanie wraz z montażem dwustronnych tablic informacyjnych znazwą ulicy i obiektów ( ul.Czeremchowa ,Sporna, Morelowa )1 303,80 zł
145/2018 WSK.272.2.2018.LJ 2018-05-15 Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski z siedzibą w Psarach Małych ul.Krótka 1a 62-300 Września remonty cząstkowe odcinków nawierzchni asfaltowych ulic będących w zarządzie Miasta Luboń505 805,03 zł
BMK.ZP.271.02.20.2018 2018-05-15 NAP-PROJEKT Michał Kruger, Rafał Tomczak s.c. Objezierze 27/5 64-600 Oborniki Wlkp. Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji polegającej na budowie ul. Chabrowej (na odcinku od ul. Polnej do ul. Wierzbowej) oraz ul. Wierzbowej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację robót budowlanych.87 084,00 zł
BMK.ZP.272.02.26.2018/147/2018 2018-05-15 NAP-PROJEKT s.c. Michał Kruger, Rafał Tomczak, ul. Objezierze 27/5, 64-600 Oborniki Wlkp. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. inwestycji: "Budowa ul. bocznej od Długiej (dz. nr 97/9)" wraz z odwodnieniem18 450,00 zł
BMK.ZP.272.02.24.2018/165/2018 2018-05-15 BRUKPOL Sp. z o.o. Strzelce Wielkie 81c 63-820 Piaski Wykonanie ściany oporowej z elementów prefabrykowanych L150-12mb, wykonanie ściany oporowej z elementów prefabrykowanych L100-8mb, wykonanie ławy betonowej C15, ułożenie rur osłonowych - dwudzielnych AROT - zabezpieczenie kabla elektroenergetycznego 46 mb (strona lewa), ułożenie rur osłonowych - dwudzielnych AROT - zabezpieczenie kabla elektroenergetycznego 48 mb (strona prawa),37 947,96 zł
WSK.7031.17.2018.LJ 2018-05-14 WODAN Instalacje Sanitarne Andrzej Szypura ul.Lipowa 20 62-030 Luboń likwidacja sieci wodociągowej i przeniesienie hydrantu w ul.Sowia w Luboniu4 920,00 zł
Umowa 143/2018 2018-05-11 Manufaktura 13 Paweł Szóstak ul. Jodłowa 3, 62-030 Luboń Wykonanie Inwestycji "Biblioteka bez barier" dostosowanie wejścia do budynku Biblioteki Miejskiej w Luboniu do potrzeb osób niepełnosprawnych, osób starszych i rodziców z małymi dziećmi w miejscowości Luboń przy ul. Żabikowskiej 42, na działce nr ewid. 13/19, ark. 2, obręb Żabikowo - przedmiar robót 580-10-10014 373,00 zł
BMK.ZP.272.02.25.2018/144/2018 2018-05-11 RBD System Spółka z o.o. ul. Główna 18K 62-023 Borówiec Montaż włazu naprawczego wraz z regulacją wysokościową zwieńczenia rur wlotów rewizyjnych fi 160 (200) na kanalizacji sanitarnej w ul. Krętej.16 359,00 zł
wsk.7031.15.2018.lj 2018-05-10 mAS bud S.C. ULOsinowa 9/8 61-451 Poznań wykonanie poszerzenia chodnika w pasie drogowym w ul.Dąbrowskiego na ws. Szkoły Podstawowej nr 33 936,00 zł
WSK.7031.14.2018.LJ 2018-05-10 Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji Zb. Jurga ul.Kościuszki 1B 62-030 Luboń usuniecie karpiny z frezjowaniem korzeni szkieletowych, montaż krawężników, zdjęcie nadmiaru gruntu, wywóz i utylizacja urobku,1 490,40 zł
WSK.7031.12.2018.LJ 2018-05-09 Instalacje CO-WOD-KAN-GAZ Klimatzacja, Ślusarstwo Grzegorz Halontka Jankowice usunięcie awarii przepompowni odprowadzenia wód deszczowych w obrębie wiaduktu kolejowego w pasie drogowym ul.Powstańców Wlkp23 862,00 zł
WSK.7031.13.2018.LJ 2018-05-09 DANTEL Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe os.Bolesława Chrobrego 28/75 60-681 Poznań wykonanie montażu i przebudowy zdewastowanejstudni telekomunikacyjnej i regulację do poziomu nowo budowanego chodnika w ul.Jana III Sobieskiego7 995,00 zł
WSK.6840.13.2017.PC 2018-05-09 KR Nieruchomości Karolina Rynglewska rzeczoznawca majątkowy ul.Jodłowa 25 62-090 Rokietnica określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej dla celów sprzedaży300,00 zł
BMK.ZP.272.02.21.2018/115/2018 2018-05-09 Pracownia Projektowa RoRaf Roman Rafalski ul. Kawiary 30d 62-200 Gniezno Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ul. Kurowskiego (odcinek od ul. Rydla do ul. Dworcowej) oraz uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót w ww. ulicy58 056,00 zł
BMK.ZP.272.02.22.2018/116/2018 2018-05-09 Pracownia Projektowa RoRaf Roman Rafalski ul. Kawiary 30d 62-200 Gniezno Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ul. Dworcowej (na odcinku skrzyżowania z ul. Kurowskiego do ul. Grzybowej) oraz uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót w ww. ulicy.69 249,00 zł
WSK.6232.16.2018.DS 2018-05-08 KOM-LUB Sp. z o.o. ul.Niepodległości 11 62-030 Luboń wykonanie opłotowania toalety przenośnej i wbetonowanie słupka w Parku Papieskim2 300,00 zł
BMK.ZP.272.02.23.2018/131/2018 2018-05-08 NAP-PROJEKT s.c. Michał Kruger, Rafał Tomczak Objezierze 27/5 64-600 Oborniki Wlkp. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy ul. Klonowej (na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. wojska Polskiego), w tym sporządzenie dwóch wariantów koncepcji zagospodarowania terenu pasa drogowego dla ul. Klonowej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót w ww. ulicy46 371,00 zł
168/2018 NR DT/iii/118/2018 2018-05-07 Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al.Niepodległości 34 61-714 Poznań udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2018r. przeznaczonej na zadanie "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszaru oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - difinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej81 641,10 zł
WSK.6232.16.2018.DS 2018-04-24 TOI TOI POLSKA Sp. z o.o. ul.Wołczyńska 35 60-003 Poznań wynajem, bieżąca obsługa wraz z kompleksowym serwisem toalety przenośnej od 30.04 do30.09.2018r. w Parku Papieskim1 765,80 zł
WSK.6232.16.2018.DS 2018-04-24 TOI TOI POLSKA Sp. z o.o. ul.Wołczyńska 35, 60-003 Poznań postawienie toalety przenośnej w Parku Papieskim w okresie od 30 kwietnia do 30 września 2018r.1 765,80 zł
WSK.7031.11.2018.MO 2018-04-23 Global Traffic Systems Sp z o.o. ul.Szamotulska 67 62-081 Przeźmierowo dostarczenie oraz montaż przycisku dla pieszych1 353,00 zł
WSK.7031.10.2018.MO 2018-04-20 Róża Pisarczyk ul.Bobrzańska 2A/1 61-248 poznań wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na okoliczność budowy wodociągu w ul.Dojazdowej w Luboniu3 690,00 zł
WSK.6840.2.2018.PC 2018-04-19 TEMPUS Małgorzata Streich rzeczoznawca majątkowy ul.Literacka 189 60-461 Poznań określenie wartości 2-ch nieruchomości gruntowych dla celów zamiany480,00 zł
WSK.7031.8.2018.MO 2018-04-19 Global Traffic Systems Sp. z o.o. ul.szamotulska 67 62-081 Przexmierowo dostarczenie oraz montaż elementów szafki sterownika sygnalizacji świetlnej467,40 zł
BMK.ZP.272.02.16.2018/98/2018 2018-04-19 Nadzory, Kierowanie budowami wykonawstwo wod-kan Stanisław Domalski, ul. Nowa Strzelnica 5/11 63-100 Śrem Sporządzenie opinii technicznej dla sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki (na odcinku od skrzyżowania ul. T. Kościuszki/ ul. Unijnej/ ul. Poniatowskiego do skrzyżowania ul. 11 Listopada/ ul. T. Kościuszki) o długości ok. 1 080m.22 140,00 zł
BMK.ZP.272.02.15.2018/97/2018 2018-04-17 MIM-PROJEKT Magda Wojciechowska ul. Kościelna 26 63-300 Kowalew Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. inwestycji: Budowa ul. Mikołaja Kopernika w Luboniu36 531,00 zł
BMK.ZP.272.02.18.2018/105/2018 2018-04-16 Nadzory, Kierowanie budowami wykonawstwo wod-kan Stanisław Domalski, ul. Nowa Strzelnica 5/11, 63-100 Śrem Ocena stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja w Luboniu24 600,00 zł
WSK.6724.66.2017.MM 2018-04-13 Biuro Usług Geodezyjnych K.Wolny ul.Śliwkowa 14 62-007 Biskupice opracowanie prac terenowo- prawnych - podział dz. 24/1 i 24/2 - w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogę2 460,00 zł
BMK.ZP.272.02.17.2018/99/2018 2018-04-13 Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska ul. Północna 16 62-050 Rogalinek Zakup i montaż słupków blokujących U-C24 (12 szt) zakup i montaż słupków na wysięgniku (2 szt), zakup i montaż słupków do znaków (2 szt), zakup i montaż znaków D-6 (2 szt) A-16 (2szt).4 477,20 zł
BMK.ZP.272.02.19.2018/106/2018 2018-04-13 Enea Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Ku Słońcu 34 71-080 Szczecin Budowa oświetlenia drogowego w ul. Modrakowej w Luboniu65 000,00 zł
BMK.ZP.272.02.7.2018/101/2018 2018-04-12 SD Projekt s.c. Wojciech Mikołajczyk, Robert Cyrkiel, Piotr Jasiukiewicz, ul. Szymborska 10/8 60-254 Poznań Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową chodnika w ul. Zielonej (na odcinku od Pl. E. Bojanowskiego do ul. Granicznej)7 134,00 zł
BMK.ZP.272.02.14.2018/102/2018 2018-04-12 NAP-PROJEKT s.c. Michał Kruger, Rafał Tomczak Objezierze 27/5 64-600 Oborniki Wlkp. Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji polegającej na budowie ul. Wysokiej (na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Jana III Sobieskiego) oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.134 562,00 zł
BMK.ZP.272.02.13.2018/100/2018 2018-04-11 osoba fizyczna Usługi inżynieryjne w zakresie pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi dla inwestycji "Przebudowa chodnika w ul. Kościelnej w Luboniu".2 600,00 zł
WSK.7031.7.2018.MO 2018-04-10 NAP-PROJEKT s.c.64-600 Objezierze 27/5 wykonanie dwóch projektów zmiany stałej organizacji ruchu drogowego na ul.Powstańców Wlkp. i ul.Platanowej8 241,00 zł
BMK.ZP.272.02.12.2018/96/2018 2018-04-10 Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska ul. Północna 16 62-050 Rogalinek Remont chodnika w ul. Kościelnej w Luboniu105 559,87 zł
BMK.ZP.272.01.5.2018/95/2018 2018-04-09 RDR Sp. z o.o. ul. Kasztanowa 7 62-004 Czerwonak Budowa chodnika w ul. Zielonej w Luboniu288 707,60 zł
BMK.ZP.272.01.4.2018/94/2018 2018-04-06 "M-BUD-TRANS" Michał Pawlicki ul. 3 Maja 10 62-030 Luboń Przebudowa chodnika w ul. Sobieskiego (na odcinku od ul. Kalinowej do ul. Łącznej) w Luboniu318 010,35 zł
90/2018 WSK-GO.272.1.2018 2018-03-29 KOM-lub SP. z o.o. ul.Niepodległości 18 Luboń odbieranie, transport, zbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zmieszanych oraz selektywnie zebranych, powstałych na nieruchomościach niezamieszkanych, na terenie Miasta895 320,00 zł
WSK-GO.272.1.2018/90/2018 2018-03-29 KOM-LUB Sp. z o.o. ul. Niepodległości 11 62-030 Luboń Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych, pochodzących z nieruchomości niezamieszkanych na terenie Miasta Luboń895 320,00 zł
BMK.ZP.272.02.11.2018/84/2018 2018-03-22 osoba fizyczna Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową chodnika w ul. Dożynkowej2 400,00 zł
BMK.ZP.272.02.8.2018/82/2018 2018-03-21 NDR sp. z o.o. ul. Lazurowa 8 62-069 Dąbrowa Przebudowa chodnika w ul. Dożynkowej w Luboniu.157 822,41 zł
83/2018 2018-03-21 Biuro Inżynierskie Dariusz Zawada ul.Źródlana 1A 62-004 Czerwonak nadzór inwestorski przez inspektora nad pracami projektowymi oraz budowlanymi dla inwestycji " Modernizacja sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach w ciągu ul.Żabikowskiej w miejscowości Luboń7 380,00 zł
BMK.ZP.272.02.10.2018/81/2018 2018-03-16 Konsorcjum: 1. BUD-AN Sp. z o.o., ul. Śródmiejska 15, 62-800 Kalisz, 2. Przedsiębiorstwo Budowlane KAN-BUD Arkadiusz Wawrzyniak, ul. Poznańska 70, 62-740 Tuliszków Utwardzenie części nawierzchni jezdni i pobocza w ul. Wawrzyniaka w Luboniu (strona północna ulicy) kruszywem granitowym.47 970,00 zł
WSK.6812.12.2018.MM 2018-03-16 KR Nieruchomości Karolina Rynglewska Rzeczoznawca Majątkowy opracowanie 3 opinii uzasadniających wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty planistycznej w ziązku ze zbyciem nieruchomości480,00 zł
WSK.6812.11.2018.MM 2018-03-16 Tempus Małgorzata Streich Rzeczoznawca Majątkowy opracowanie 5 opinii uzasadniającej wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty planistycznej w związku ze zbyciem nieruchomości800,00 zł
WSK.272.1.2018/77/2018 2018-03-15 SEM Zakład Elektrotechniczny Sp. j Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak ul. Podgórna 6 62-051 Łęczyca Modernizacja sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach w ciągu ulicy Żabikowskiej w miejscowości Luboń" oraz wydania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej dla tej inwestycji.565 800,00 zł
77/2018 WSK.272.1.2018.MO 2018-03-15 SEM Zakład Elektrotechniczny Sp. j Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji "Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach w ciągu ulicy Żabikowskiej w miejscowości luboń oraz wydania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej dla tej inwestycji.565 800,00 zł
WSK.6812.10.2018.MM 2018-03-14 Tempus Małgorzata Streich Rzeczoznawca Majątkowy opracowanie operatu szacunkowego określającego wartość kwoty wynagrodzenia za sporządzenie operatu szacunkowego dot. określenia bezumownego korzystania z cz. nieruchomości490,00 zł
BMK.ZP.272.02.9.2018/73/2018 2018-03-13 NAP-PROJEKT s.c. Michał Kruger, Rafał Tomczak Objezierze 27/5, 64-600 Oborniki Wlkp. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. inwestycji: Budowa ul. Leśmiana w Luboniu (na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Henryka Sienkiewicza) oraz (ul. Henryka Sienkiewicza na odcinku od ul. Leśmiana do Strumienia Żabinka).100 368,00 zł
BMK.ZP.272.02.6.2018/69/2018 2018-03-12 osoba fizyczna Usługi inżynieryjne w zakresie pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi (roboty drogowe) dla inwestycji: "Przebudowa chodnika w ul. Sobieskiego (na odcinku od ul. Kalinowej do ul. Łącznej) w Luboniu.2 800,00 zł
WAG.2150.20.2018 2018-03-08 Brocka Hanna zlecenie na doręczenie harmonogramów płatności za odbiór odpadów komunalnych w 2018r 22,00 za godzinę
WAG.2150.21.2018 2018-03-08 Alicja Olejniczak zlecenie na doręczenie harmonogramów płatności za odbiór odpadów komunalnych w 2018r 22,00 za godzinę
WAG.2150.22.2018 2018-03-08 Mateusz Olejniczak zlecenie na doręczenie harmonogramów płatności za odbiór odpadów komunalnych w 2018r 22,00 za godzinę
WAG.2150.23.2018 2018-03-08 Prażyński Michał zlecenie na doręczenie harmonogramów płatności za odbiór odpadów komunalnych w 2018r 22,00 za godzinę
WAG.2150.24.2018 2018-03-08 Rusin Michał zlecenie na doręczenie harmonogramów płatności za odbiór odpadów komunalnych w 2018r 22,00 za godzinę
WAG.2150.25.2018 2018-03-08 Wojtczak Katarzyna zlecenie na doręczenie harmonogramów płatności za odbiór odpadów komunalnych w 2018r 22,00 za godzinę
WAG.2150.26.2018 2018-03-08 Królikiewicz Elżbieta zlecenie na doręczenie harmonogramów płatności za odbiór odpadów komunalnych w 2018r 22,00 za godzinę
WAG.2150.27.2018 2018-03-08 Matalewska Małgorzata zlecenie na doręczenie harmonogramów płatności za odbiór odpadów komunalnych w 2018r 22,00 za godzinę
WAG.2150.28.2018 2018-03-08 Starzak Dorota zlecenie na doręczenie harmonogramów płatności za odbiór odpadów komunalnych w 2018r 22,00 za godzinę
WAG.2150.29.2018 2018-03-08 Marczak Magdalena zlecenie na doręczenie harmonogramów płatności za odbiór odpadów komunalnych w 2018r 22,00 za godzinę
WAG.2150.30.2018 2018-03-08 Mazurek kamila zlecenie na doręczenie harmonogramów płatności za odbiór odpadów komunalnych w 2018r 22,00 za godzinę
BMK.ZP.272.02.04.2018/64/2018 2018-03-02 NAP-PROJEKT Michał Kruger, Rafał Tomczak s.c. ul. Objezierze 27/5, 64-600 Oborniki Wlkp. Sporządzenie opinii technicznej stanu nawierzchni oraz stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej w Luboniu (odc. od ul. Wojska Polskiego do ul. 11 Listopada) o długości ok. 285,0 m11 070,00 zł
BMK.ZP.272.02.5/2018/65/2018 2018-02-28 NDiK Zbigniew Nawrot ul. Morwowa 17 60-185 Skórzewo Usługi inżynieryjne w zakresie pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego (branży drogowej i instalacyjnej) przy realizacji zadania pn.: "Przebudowa odcinka ul. Krętej w Luboniu".8 300,00 zł
WSK.7031.2.2018.LJ 2018-02-27 Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane "CAMINO".M.Kluczyk Luboń wykonanie kosztorysu inwestorskiego, ofertowego i przedmiaru robót dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dot. remontu cząstkowego nawierzchni ulic asfaltowych; nadzór przy pracach związanych z remontem cząstkowym ulic asfaltowych w zakresie inspektora nadzoruinwestorskiego9 087,07 zł
WSK.7031.2.2018.LJ 2018-02-27 Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane "CAMINO".M.Kluczyk Luboń wykonanie kosztorysu inwestorskiego, ofertowego i przedmiaru robót dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dot. remontu cząstkowego nawierzchni ulic asfaltowych; nadzór przy pracach związanych z remontem cząstkowym ulic asfaltowych w zakresie inspektora nadzoruinwestorskiego9 087,07 zł
WSK.7031.2.2018.LJ 2018-02-27 Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane "CAMINO".M.Kluczyk Luboń wykonanie kosztorysu inwestorskiego, ofertowego i przedmiaru robót dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dot. remontu cząstkowego nawierzchni ulic asfaltowych; nadzór przy pracach związanych z remontem cząstkowym ulic asfaltowych w zakresie inspektora nadzoruinwestorskiego9 087,07 zł
WSK.7031.2.2018.LJ 2018-02-27 Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane "CAMINO".M.Kluczyk Luboń wykonanie kosztorysu inwestorskiego, ofertowego i przedmiaru robót dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dot. remontu cząstkowego nawierzchni ulic asfaltowych; nadzór przy pracach związanych z remontem cząstkowym ulic asfaltowych w zakresie inspektora nadzoruinwestorskiego9 087,07 zł
WSK.7031.2.2018.LJ 2018-02-27 Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane "CAMINO".M.Kluczyk Luboń wykonanie kosztorysu inwestorskiego, ofertowego i przedmiaru robót dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dot. remontu cząstkowego nawierzchni ulic asfaltowych; nadzór przy pracach związanych z remontem cząstkowym ulic asfaltowych w zakresie inspektora nadzoru inwestorskiego9 087,07 zł
WSK.7031.2.2018.LJ 2018-02-27 Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane "CAMINO" Mariusz Kluczyk ul.Grzybowa 3/4 62-030 Luboń wykonanie kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dot. remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych ulic; nadzór przy pracach związanych z remontem cząstkowym ulic asfaltowych w zakresie inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej9 087,07 zł
WSK.6140.1.1.2018.DS 2018-02-21 Geulincx Poland Sp. z o.o. ul.Wiatraczna 18 72-004 Tanowo zakup mikroczipów wraz z zestawami do implantacji765,45 zł
WSK.7031.5.2018.MO 2018-02-20 Global Traffic Systems Sp. z o.o. Bartłomiej Offman Przeźmierowo montaż elementów sygnalizacji świetlnej przy szkole nr 22 724,99 zł
BMK.ZP.272.01.1.2018/59/2018 2018-02-19 RBD SYSTEM Sp. z o.o. ul. Główna 18K 62-023 Borówiec Przebudowa odcinka ul. Krętej w Luboniu494 494,13 zł
WSK.6822.3.2018.PC 2018-02-19 Tempus Małgorzata Streich Rzeczoznawca Majątkowy opracowanie operatu szacunkowego dotyczącego określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowej celem nabycia przez M.Luboń440,00 zł
58/2018 WSK.6140.13.2017.DS 2018-02-16 Gabinet Weterynaryjny "Pies z Kotem" lek. wet. Monika Drzewiecka z siedzibą w Skórzewie ul.Szarotkowa 204 wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów z terenu miasta Luboń19 980,00 zł
WSK.7031.3.2018.MP 2018-02-14 UTAL Sp. z o.o. ul.Katarzyńska 9 Kobylnica wykonanie wraz z montażem dwustronnych tablic informacyjnych z nazwą ulicy2 767,50 zł
WSK.6826.1.2018.PC 2018-02-13 POSESOR Biuro Wycen i Pośrednictwa Nieruchomości M.Sewkowski Poznan opracowanie operatu szacunkowego dot. określenia wartości rynkowej prawa własności gruntu oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu w celu przekształcenia prawa użytkowania wiecz. w prawo własności516,60 zł
WAG.2150.14.2018 2018-02-12 Cichoń Joanna wykonanie prac projektowych w ramach planu miejscowego "Lubon Centrum"7 140,00 zł
WAG.2150.15.2018 2018-02-12 Domek Magdalena wykonanie prac projektowych w ramach planu miejscowego "Lubon Centrum"6 104,00 zł
WAG.2150.16.2018 2018-02-12 Kasprzak Małgorzata wykonanie prac projektowych w ramach planu miejscowego "Lubon Centrum"15 092,00 zł
WAG.2150.17.2018 2018-02-12 Perz Agnieszka wykonanie prac projektowych w ramach planu miejscowego "Lubon Centrum"5 460,00 zł
WAG.2150.18.2018 2018-02-12 Prałat Hubert wykonanie prac projektowych w ramach planu miejscowego "Lubon Centrum"2 100,00 zł
WAG.2150.19.2018 2018-02-12 Wieczorek Anna wykonanie prac projektowych w ramach planu miejscowego "Lubon Centrum"6 104,00 zł
WSK.6812.9.2018.MM 2018-02-09 KR Nieruchomości Karolina Rynglewska Rzeczoznawca Majątkowy opracowanie 5 opinii uzasadniającej wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty planistycznej w związku ze zbyciem nieruchomości800,00 zł
WSK.6812.8.2018.MM 2018-02-08 KR Nieruchomości Karolina Rynglewska Rzeczoznawca Majątkowy opracowanie operatu szacunkowego określającego wartość części składowych i nasadzeń roślinnych dla potrzeb wypłaty odszkodowania za nabycie gruntu300,00 zł
WSK.6841.1.2.2015.PC 2018-02-07 Usługi Geodezyjne Ewaryst Pyrzanowski Swarzędz podział 7 nieruchomości7 626,00 zł
WSK.6812.7.2018.MM 2018-02-05 POSESOR Biuro Wycen i Pośrednictwa Nieruchomości M.Sewkowski Poznań opracowanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału gruntu676,50 zł
WSK.6812.6.2018.MM 2018-02-01 KR Nieruchomości Karolina Runglewska Rzeczoznawca Majątkowy opracowanie operatu szacunkowego określającego wartość wynagrodzenia związanego z określeniem bezumownego korzystania z części nieruchomości500,00 zł
BMK.ZP.272.01.25.2017/32/2018 2018-02-01 Brukpol Sp. z o.o. Strzelce Wielkie 81c 63-820 Piaski Budowa drogi dojazdowej do Rodzinnych Ogródków Działkowych "Bratek" w Luboniu269 823,99 zł
WSK.6825.1.2016.AP 2018-01-31 Usługi Geodezyjne E.Pyrzanowski badanie stanu prawnego działki ewidencyjnej , które pozwoli na ujawnienie prawa własności Miasta Luboń1 845,00 zł
BMK.ZP.272.02.2.2018/28/2018 2018-01-29 SD Projekt s.c. Wojciech Mikołajczyk Robert Cyrkiel Piotr Jasiukiewicz ul. Szymborska 10/8 60-254 Poznań Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zmiany stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic 11 Listopada - Traugutta - Rejtana oraz dla budowy zatoki autobusowej wzdłuż 11 Listopada.40 467,00 zł
39/2018 GKo-I.272.11/Fn544/2018 2018-01-26 Miasto Poznań obsługa grupy zakupowe jenergii elektrycznej1 045,50 zł
WSK.6840.1.2018.KC 2018-01-26 Celichowscy Służeska-Woxnicka Sp. p. Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych zsiedzibą w Poznaniu zbadanie i analiza akt spraw sądowych dotyczacych zasiedzenia nieruchomości, spraw nabycia praw do spadku, analiza 11 ksiąg wieczystych, przygotowanie opinii prawnej zawierającej analizę stanu prawnego nieruchomości, wskazanie możliwości prawnych prowadzących do usunięcia niezgodności treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym6 150,00 zł
BMK.ZP.272.02.03.2018/26/2018 2018-01-25 osoba fizyczna Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego (branży drogowej) przy realizacji zadania pn.: "Budowa drogi dojazdowej do Rodzinnych Ogródków Działkowych BRATEK w Luboniu3 100,00 zł
BMK.ZP.272.02.1.2018/46/2018 2018-01-25 Usługi Specjalistyczne Sebastian Ławniczak Sługocin - Kolonia 16 62-406 Lądek Wykonanie kamerowania sieci kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja w Luboniu celem wstępnej oceny drożności kanału.799,50 zł
24/2018 WSK.6140.15.2017.DS 2018-01-24 osoba fizyczna ul.Orzechowa ,63-004 Szewce zapewnienie gotowości przyjęcia, opieki i wyżywienia zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym4 200,00 zł
WSK.6844.1.2018.MR 2018-01-22 Biuro Wycen Nieruchomości i Pośrednictwa POSESOR M.Sewkowski wykonanie operatu szacunkowego wł. Miasta Luboń dla potrzeb oddania w trwały zarząd688,80 zł
WAG.2150.1.2018 2018-01-19 Kamila Mazurek zlecenie na doreczenie decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości i upomnień za odpady komunalne 22,00 za godzinę
WAG.2150.2.2018 2018-01-19 Brocka Hanna zlecenie na doreczenie decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości i upomnień za odpady komunalne 22,00 za godzinę
WAG.2150.3.2018 2018-01-19 Józefa Rybak zlecenie na doreczenie decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości i upomnień za odpady komunalne 22,00 za godzinę
WAG.2150.4.2018 2018-01-19 Minicka Wiesława zlecenie na doreczenie decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości i upomnień za odpady komunalne 22,00 za godzinę
WAG.2150.5.2018 2018-01-19 Olejniczak Alicja zlecenie na doreczenie decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości i upomnień za odpady komunalne 22,00 za godzinę
WAG.2150.6.2018 2018-01-19 Wojtczak Katarzyna zlecenie na doreczenie decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości i upomnień za odpady komunalne 22,00 za godzinę
WAG.2150.7.2018 2018-01-19 Królikiewicz Elżbieta zlecenie na doreczenie decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości i upomnień za odpady komunalne 22,00 za godzinę
WAG.2150.8.2018 2018-01-19 Prażyński Michał zlecenie na doreczenie decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości i upomnień za odpady komunalne 22,00 za godzinę
WAG.2150.9.2018 2018-01-19 Rusin Michał zlecenie na doreczenie decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości i upomnień za odpady komunalne 22,00 za godzinę
WAG.2150.10.2018 2018-01-19 Matalewska Małgorzata zlecenie na doreczenie decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości i upomnień za odpady komunalne 22,00 za godzinę
WAG.2150.11.2018 2018-01-19 Olejniczak Mateusz zlecenie na doreczenie decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości i upomnień za odpady komunalne 22,00 za godzinę
WAG.2150.12.2018 2018-01-19 Pawlęty Jolanta zlecenie na doreczenie decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości i upomnień za odpady komunalne 22,00 za godzinę
WAG.2150.13.2018 2018-01-19 Starzak Dorota zlecenie na doreczenie decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości i upomnień za odpady komunalne 22,00 za godzinę
WSK.7031.1.2018.MO 2018-01-19 Global Traffic Systems Sp. z o.o. Bartłomiej Offman ul.szamotulska 67 Przeźmierowo dostarczenie oraz montaż słupa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul.Żabikowskiej5 406,39 zł
21/2018 2018-01-17 Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji Zbigniew Jurga Cięcia techniczne i sanitarne drzew, karczowanie, wycinka wraz z frezowaniem, wycinka, cięcia formujące i sanitarne15 066,00 zł
WSK.6812.5.2018.MM 2018-01-12 KR Nieruchomości Karolina Rynglewska Rzeczoznawca Majątkowy opracowanie operatu szacunkowegookreśl.wartość cz. składowych i nasadzen roślinnych dla potrzeb wypłaty odszkodow.369,00 zł
WSK.6812.4.2018.MM 2018-01-12 KR Nieruchomości Karolina Rynglewska Rzeczoznawca Majątkowy opracowanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości dla potrzeb nabycia na rzecz Miasta Luboń300,00 zł
WSK.6812.2.2018.MM 2018-01-10 TEMPUS Małgorzata Streich Rzeczoznawca Majątkowy potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego61,50 zł
WSK.6724.3.2018.MM 2018-01-10 Usługi Geodezyjne Ewaryst Pyrzanowski ul.Piaskowa 37 Swarzędz okazanie punktów granicznych1 180,80 zł
WSK.6812.2.2018.MM 2018-01-09 TEMPUS Małgorzata Streich Rzeczoznawca Majątkowy potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego części składowych nieruchomości61,50 zł
2/2018 WSK.6150.1.15.2017.DS 2018-01-04 Gabinet Weterynaryjny ul.Siostry Faustyny 1, 62-030 Luboń trwałe elektroniczne oznakowanie psów, których wł. mieszkają na terenie M.Luboń994,00 zł
WSK.6812.1.2017.MM 2018-01-04 POSESOR Nieruchomości Marek Sewkowski Rzeczoznawca Majątkowy weryfikacja oszacowanych nakładów budowlanych ul.Piękna492,00 zł
3/2018 2018-01-03 Greener s.c. Weber Sadowski Liberkowski Nasadzenia cebul na terenie placu Bojanowskiego4 989,60 zł
4/2018 2018-01-03 Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji Zbigniew Jurga Zimowe zabezpieczenie krzewów12 538,80 zł
5/2018 WSK.6150.1.1.2017.DS 2018-01-03 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu , Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej ul.Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań opieka weterynaryjna nad rannymi i chorymi ptakami z terenu m.Luboń3 000,00 zł
WSK.6840.7.2017.PC 2018-01-03 POSESOR Nieruchomości Biuro wycen i Pośrednictwa Nieruchomości M.Sewkowski określenie wartości rynkowej prawa własności dwóch działek geodezyjnych676,50 zł
WAG.2151.17.2017 2018-01-02 Andrzej Bekas i Marek Trzeciak wykonywanie prac archiwisty zakładowego700,00 zł
WAG.2150.69.2017 2017-12-29 Benedykt Kemnitz obsługa archiwum zakładowego po byłym Komunalnym Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych w Luboniu 20,00 lub 25,00 zł/godzinę
390/2017 WSK.6140.13.2017.DS 2017-12-29 Fundacja Ochrony Zwierząt ANIMAL SECURITY ul.Hetmańska 54/105, 60-219 poznań sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów i kotek0,00 zł
389/2017 WSK.6140.14.2017.DS 2017-12-29 Gabinet Weterynaryjny os.Wichrowe Wzgórze paw.103 61-670 Poznań całodobowe pogotowie weterynaryjne dla zwierząt poszkodowanych w kolizjach drogowych30 000,00 zł
387/2017 WSK-GO.272.3.2017 2017-12-29 KOM-LUB Sp. z o.o. ul.Niepodległości 11, 62-030 Luboń odbieranie, transport, zbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych, zmieszanych oraz selektywnie zebranych z terenu m.Luboń232 075,75 zł
392/2017 Umowa nr 531/ENEA Oświetlenie/OP/R5/2018 2017-12-28 ENEA Oświetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul.Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego649 454,76 zł
388/2017 WSK.6150.2.2017.DS 2017-12-28 "KURANT" T.Kurant 77-400 Złotów, Bługowo 31 całodobowe pogotowie interwencyjne do spraw zwierząt łownych11 000,00 zł
aneks nr 3 do umowy najmu 38/2015 2017-12-28 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Luboniu ul.Żabikowska 62 umowa najmu lokalu użytkowego przy ul.gen. Wł. Sikorskiego 792,13 zł
35/2018 2017-12-28 Global Traffic Sp. z o.o. stała konserwacja ulicznej sygnalizacji świetlnej87 480,00 zł
BMK.ZP.272.02.66.2017/368/2017 2017-12-21 RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Młyńska 105j/2 62-052 Komorniki Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy chodnika w ul. Powstańców Wlkp. w Luboniu (na odcinku od ul. Armii Poznań do wiaduktu kolejowego)5 750,00 zł
aneks do umowy 5/s/2012 2017-12-21 Przedsiębiorstwo Transportowe "Translu" Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu ul.Przemysłowa 13/15 obsługa techniczna przystanków i wiat przystankowych ( bieżące naprawy, konserwacja, stawianie przystanków tymczaspwych, remonty i nne )36 162,00 zł
360/2017 WSK.6232.52.2017.DS 2017-12-20 SARIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul.Zawodzie 16, 02-981 Warszawa Oddział w Starym Tarnowie 8 64-020 Czempiń odbiór zwłok zwierząt w celu utylizacji1 400,00 zł
WAG.2151.2.2018 2017-12-20 Przemysław Czaczyk obsługa prawna Miasta Luboń5 000,00 zł
357/2017 2017-12-19 Porozumienie Międzygminne pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzetami57 000,00 zł
369/2017 2017-12-18 Zakład Usługowo-Produkcyjny Sp. z o.o. ul.Jacentego Janka 1A 64-360 Zbąszyń Ułożenie pasa jezdnego z płyt betonowych na ul.Północnej w Luboniu84 031,20 zł
BMK.ZP.272.02.67.2017/350/2017 2017-12-12 BRUKPOL Sp. z o.o. Strzelce Wielkie 81c 63-820 Piaski Usunięcie kolizji przyłączy kanalizacji sanitarnych - szt. 3 (do posesji nr 12,24,26) z budowaną siecią kanalizacji deszczowej w ul. Kasprzaka w Luboniu.4 488,90 zł
WSK.6812.14.2017.MM 2017-12-08 KR Nieruchomości Karolina Rynglewska Rzeczoznawca Majątkowy opracowanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruch. dla potrzeb nabycia cz. nieruch. na rzecz Miasta Lubon430,50 zł
WSK.6812.15.2017.MM 2017-12-08 KR Nieruchomości Karolina Rynglewska Rzeczoznawca Majątkowy opracowanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości dla potrzeb nabycia nieruchomości na rzecz Miasta Luboń430,50 zł
WSK.6812.15.2017.MM 2017-12-08 KR Nieruchomości Karolina Rynglewska Rzeczoznawca Majątkowy opracowanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości dla potrzeb nabycia nieruchomości na rzecz Miasta Luboń430,50 zł
WSK.6812.15.2017.MM 2017-12-08 KR Nieruchomości Karolina Rynglewska Rzeczoznawca Majątkowy opracowanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości dla potrzeb nabycia nieruchomości na rzecz Miasta Luboń430,50 zł
WSK.6812.15.2017.MM 2017-12-08 KR Nieruchomości Karolina Rynglewska Rzeczoznawca Majątkowy opracowanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości dla potrzeb nabycia nieruchomości na rzecz Miasta Luboń430,50 zł
WSK.6812.15.2017.MM 2017-12-08 KR Nieruchomości Karolina Rynglewska Rzeczoznawca Majatkowy opracowanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruch. dla potrzeb nabycia nieruch. na rzecz Miasta Luboń430,50 zł
355/2017 2017-11-30 DUCTUS Sp. z o.o. ul.Chodkiewicza 3 63-400 Ostrów Wielkopolski Projekt zmiany stałej organizacji ruchu w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przy ul.Wojska Polskiego 9skrzyżowanie z ul. Kołłataja oraz ul.Poprzeczną127 000,00 zł
WAG.2150.59.2017 2017-11-29 Hanna Brocka doręczenie upomnień dotyczących podatku od nieruchomości i rolnego za drugie półrocze 2017 20,00zł/godzinę
WAG.2150.65.2017 2017-11-29 Elżbieta Królikiewicz doręczenie upomnień dotyczących podatku od nieruchomości i rolnego za drugie półrocze 2017 20,00 zł/godzinę
WAG.2150.66.2017 2017-11-29 Małgorzata Matalewska doręczenie upomnień dotyczących podatku od nieruchomości i rolnego za drugie półrocze 2017 20,00 zł/godzinę
WAG.2150.60.2017 2017-11-29 Kamila Mazurek doręczenie upomnień dotyczących podatku od nieruchomości i rolnego za drugie półrocze 2017 20,00 zł/godzinę
WAG.2150.61.2017 2017-11-29 Wiesława Minicka doręczenie upomnień dotyczących podatku od nieruchomości i rolnego za drugie półrocze 2017 20,00 zł/godzinę
WAG.2150.62.2017 2017-11-29 Alicja Olejniczak doręczenie upomnień dotyczących podatku od nieruchomości i rolnego za drugie półrocze 2017 20,00 zł/godzinę
WAG.2150.63.2017 2017-11-29 Mateusz Olejniczak doręczenie upomnień dotyczących podatku od nieruchomości i rolnego za drugie półrocze 2017 20,00 zł/godzinę
WAG.2150.67.2017 2017-11-29 Michał Prażyński doręczenie upomnień dotyczących podatku od nieruchomości i rolnego za drugie półrocze 2017 20,00 zł/godzinę
WAG.2150.68.2017 2017-11-29 Michał Rusin doręczenie upomnień dotyczących podatku od nieruchomości i rolnego za drugie półrocze 2017 20,00 zł/godzinę
WAG.2150.58.2017 2017-11-29 Józefa Rybak doręczenie upomnień dotyczących podatku od nieruchomości i rolnego za drugie półrocze 2017 20,00 zł/godzinę
WAG.2150.64.2017 2017-11-29 Katarzyna Wojtczak doręczenie upomnień dotyczących podatku od nieruchomości i rolnego za drugie półrocze 2017 20,00 zł/godzinę
BMK.ZP.272.02.63.2017/342/2017 2017-11-28 Enea Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Ku Słońcu 34 71-080 Szczecin Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w ul. Modrakowej w Luboniu.5 535,00 zł
BMK.ZP.272.02.64.2017/344/2017 2017-11-28 Floating Platform System Jacek Ziółkowski 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Szczecińska 16 Wykonanie pomostu pływającego zgodnie z przedłożoną przez Wykonawcę ofertą i modelem z dnia 13.11.2017 oraz przechowanie ww. pomostu do dnia 15.05.2018r.26 998,50 zł
327/2017 2017-11-24 Firma Handlowo-Usługowa "ELF" Piotr Majchrowicz, 61-686 Poznań Osiedle Przyjaźni 132C wykonanie montażu systemu monitoringu wizyjnego w Luboniu na skrzyżowaniu ulic Żabikowska i 11 Listopada24 511,44 zł
WSK.7031.37.2017.LJ 2017-11-24 ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Ku Słońcu 34 Szczecin wymiana słupa oświetleniowego drogowego uszkodzonego w wyniku kolizji w pasie drogowym ul.Dębieckiej przy skrzyżowaniu z ul.Puszkina4 836,90 zł
WSK.6812.13.2017 2017-11-20 KR Nieruchomości Karolina Rynglewska Rzeczoznawca Majątkowy zlecenie dot. wykonania opinii oraz dwóch operatów szacunkowych okr. wartości nieruchomości dla potrzeb wypłaty odszkodowania1 230,00 zł
WSK.6724.67.2017.MM 2017-11-20 Biuro Kompleksowej Wyceny Nieruchomości POZ-BUD ul.Niemcewicza 12 Poznań okazanie 6 punktów granicznych615,00 zł
WSK.7031.35.2017.MO 2017-11-20 Akademia Słońca ul.Wierzbięcice 44a Poznań dostarczenie oraz montaż dwóch lamp solarnych na terenie Parku Papieskiego w Luboniu31 980,00 zł
WSK.6847.1.2017.MP 2017-11-16 POSESOR - Nieruchomości Biuro Wycen Pośrednictwa Nieruchomości M.Sewkowski Rzeczoznawca Majątkowy operat szacunkowy określający wysokość wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu602,70 zł
338/2017 TK/POZ/36/2017 2017-11-15 ENEA SA z siedzibą w Poznaniu ul.Górecka 1, 60-201 Poznań dostawa energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do danego Operatora Systemu Dystrybucyjnego563 810,17 zł
WSK.7031.25.2017.MO 2017-11-13 Global Traffic Systems Sp. z o.o. ul.Szamotulska 67 Poznań projekt zmiany organizacji ruchu na przejściu dla pieszych przy ul.Wojska Polskiego, sporządzenie kosztorysu inwestorskiego22 755,00 zł
BMK.ZP.272.02.62.2017/328/2017 2017-11-09 osoba fizyczna Usługi inżynieryjne w zakresie pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi (roboty sieciowe) dla inwestycji: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Wawrzyniaka w Luboniu.2 500,00 zł
WAG.2151.16.2017 2017-11-07 Henryk Kuligowski prowadzenie spraw sądowych z powództwa Miasta Luboń3 468,00 zł
BMK.ZP.272.01.19.2017/325/2017 2017-11-03 1. BUD-AN Sp. z o.o. ul. Kasztelana Zaremby 2/3 62-740 Tuliszków 2. Przedsiębiorstwo Budowlane KAN-BUD Arkadiusz Wawrzyniak ul. Poznańska 70 62-740 Tuliszków Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Wawrzyniaka w Luboniu.357 347,02 zł
WSK.7031.32.2017.LJ 2017-10-31 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Spółka Jawna wymiana linii kablowej oświetleniowej z wymianą dwóch słupów na ul.Kalinowej10 824,00 zł
WSK.7031.33.2017.LJ 2017-10-31 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Mćkowiak, Stefan Maćkowiak Spółka Jawna likwidacja awarii linii kablowej oświetleniowej w ul.Rydla na odcinku między ul.Nową a ul.Podgórną2 460,00 zł
SKR.272.1.2017/2713104/188/JST/POZ/17 2017-10-30 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81, Oddział w Zielonej Górze, ul. Kupiecka 32B, 65-058 Zielona Góra Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 9 483 511,05 PLN1 240 397,76 zł
WSK.7031.3434.2017.LJ 2017-10-26 M-BUD-TRANS ul.3 Maja 10 Luboń zniwelowanie drogi gruntowej - zebranie nawiezionego gruntu i przewiezienie na gruntową część ul.Jana Pawła II z uwałowaniem całości odcinka ul.Powst. Wielkopolskich7 380,00 zł
316/2017 2017-10-23 Greener Usługi Ogrodnicze Weber Sadowski Liberkowski s.c. Nasadzenia 2000 szt. krokusów na skwerzew przy ul. Karłowicza1 080,00 zł
315/2017 2017-10-23 Greener Usługi Ogrodnicze Weber Sadowski Liberkowski s.c. Zagospodarowanie skweru przy ul. Poniatowskiego/11 Listopada20 923,00 zł
313/2017 2017-10-18 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Green - Michał Plenzer Przesadzenie drzewa, gat. Acer1 134,00 zł
WSK.6840.14.2017.PC 2017-10-17 POSESOR - Nieruchomości Biuro Wycen i Pośrednictwa Nieruchomości ul.Ściegiennego 18/1 Poznań wykonanie operatu szacunkowy dot. określenia wartości rynkowej nieruch. gruntowej dla celów sprzedaży492,00 zł
WSK.6840.14.2017.PC 2017-10-17 POSESOR - Nieruchomości Biuro Wycen i Pośrednictwa Nieruchomości ul.Ściegiennego 18/1 Poznań wykonanie operatu szacunkowy dot. określenia wartości rynkowej nieruch. gruntowej dla celów sprzedaży492,00 zł
WSK.6840.14.2017.PC 2017-10-17 POSESOR - Nieruchomości Biuro Wycen i Pośrednictwa Nieruchomości ul.Ściegiennego 18/1 Poznań wykonanie operatu szacunkowy dot. określenia wartości rynkowej nieruch. gruntowej dla celów sprzedaży492,00 zł
WSK.272.5.2017.LJ 2017-10-16 Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe, ul. Krótka 1A 62-300 Września Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych na terenie Miasta Luboń w roku 2017. (zamówienie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP)109 801,46 zł
BMK.ZP.272.02.61.2017/310/2017 2017-10-12 osoba fizyczna Ocena stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej w ul. Targowej z uwzględnieniem możliwości odwodnienia układu drogowego ulic Uroczej i Karola Buczka1 000,00 zł
307/2017 2017-10-12 Greener Usługi Ogrodnicze Weber Sadowski Liberkowski s.c. Wykonanie wyspy zieleni przy ul. Poniatowskiego/11 Listopada5 651,91 zł
WSK.7031.31.2017.MO 2017-10-10 Global Traffic Systems Sp. z o.o. ul.Szamotulska 67 Poznań dostarczenie oraz montaż dwóch lamp ledowych ( ul.Kościuszki i Armii Poznań) oraz słupa sygnalizacji świetlnej na ul.Powst. Wielkopolskich20 516,40 zł
WSK.7031.30.2017.LJ 2017-10-09 ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. ul.Ku Słońcu 34 Poznań przegląd punktów świetlnych ( oprawy sodowe) w zasięgu stanowiącym wł. Miasta Lubon SO-832 ( ulFiołkowa, Nagietkowa, Azaliowa)3 075,00 zł
WAG.2150.47.2017 2017-10-06 Hanna Brocka doręczenie upomnień dot. płatności za odpady komunalne 20,00 zł/godzinę
WAG.2150.54.2017 2017-10-06 Elżbieta Królikiewicz doręczenie upomnień dot. płatności za odpady komunalne 20,00 zł/godzinę
WAG.2150.48.2017 2017-10-06 Alicja Olejniczak doręczenie upomnień dot. płatności za odpady komunalne 20,00 zł/godzinę
WAG.2150.49.2017 2017-10-06 Mateusz Olejniczak doręczenie upomnień dot. płatności za odpady komunalne 20,00 zł/godzinę
WAG.2150.50.2017 2017-10-06 Michał Prażyński doręczenie upomnień dot. płatności za odpady komunalne 20,00 zł/godzinę
WAG.2150.51.2017 2017-10-06 Kamila Mazurek doręczenie upomnień dot. płatności za odpady komunalne 20,00 zł/godzinę
WAG.2150.52.2017 2017-10-06 Michał Rusin doręczenie upomnień dot. płatności za odpady komunalne 20,00 zł/godzinę
WAG.2150.53.2017 2017-10-06 Katarzyna Wojtczak doręczenie upomnień dot. płatności za odpady komunalne 20,00 zł/godzinę
WAG.2150.55.2017 2017-10-06 Wiesława Minicka doręczenie upomnień dot. płatności za odpady komunalne 20,00 zł/godzinę
WAG.2150.56.2017 2017-10-06 Józefa Rybak doręczenie upomnień dot. płatności za odpady komunalne 20,00 zł/godzinę
WAG.2150.57.2017 2017-10-06 Małgorzata Matalewska doręczenie upomnień dot. płatności za odpady komunalne 20,00 zł/godzinę
WSK.6823.20.2017.MM 2017-10-04 Pracownia Projektowa PLATKIEWICZ PROJEKT ul.Więzowska 11/2 Poznań weryfikacja zakresu praw i obowiązków oraz podstawowych parametrów geometrycznych i technicznych z obowiązującymi przepisami i ustaleniami zmiany planu miejscowego dla budowy ciągu pieszo rowerowego oraz wstępna kalkulacja kosztów- szacunkowego kosztorysu dla poziomu cen z 2017r.1 800,00 zł
WSK.6840.8.2017.PC 2017-10-04 TEMPUS M.Streich ul.Literacka 189 Poznań opracowanie operatu szacunkowego okr. wartość rynkową nier. gruntowej dla celów sprzedaży oraz wartości rynkowej nasadzeń roślinnych1 200,00 zł
297/2017 2017-09-27 Greener Usługi Ogrodnicze Weber, Sadowski, Liberkowski s.c. Wykonanie nsadzeń wraz z przygotowaniem terenuprzy ul. Poniatowskiego4 733,10 zł
WSK.6724.63.2017.MM 2017-09-21 Geodeta Uprawniony Zbigniew Piernikowski os.Piastowskie 6/19 Poznań opracowanie prac terenowo prawnych celem podziału nieruchomości1 845,00 zł
WSK.6724.45.2017.MM 2017-09-21 Geodeta Uprawniony Zb. Piernikowski os.Piastowskie 6/19 Poznań opracowanie prac terenowo-prawnych celem podziału gruntu1 845,00 zł
WSK.6724.64.2017.MM 2017-09-21 Geodeta Uprawniony Zb. Piernikowski os.Piastowskie 6/19 Poznań opracowanie prac terenowo-prawnych celem wydzielenia gruntu przeznaczonego pod układ komunikacyjny1 845,00 zł
BMK.ZP.272.02.60.2017/289/2017 2017-09-20 Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Robert Nowak ul. Wysoka 6 62-050 Mosina Wykonanie kontrolnych pomiarów geodezyjnych w trakcie prowadzenia robót budowlanych związanych z inwestycją "Budowa al. Jana Pawła II" - wykonanie przekrojów wysokościowych (w odstępach co 10 m, min 7 pkt pomiarowych dla przekroju)1 600,00 zł
BMK.ZP.272.02.57.2017/284/2017 2017-09-18 NBProjekt Krzysztof Szczepaniak ul. Władysława Komara 2 62--50 Mosina dot. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika w ul. Podgórnej (na odcinku od ul. Armii Poznań do zbiornika "Kocie Doły")9 225,00 zł
283/2017 2017-09-15 Greener Usługi Ogrodnicze Weber, Sadowski, Liberkowski s.c. Pielęgnacja stałej zieleni średniowysokiej na skwerze przy ul. Karłowicza2 700,00 zł
WSK.7031.29.2017.LJ 2017-09-15 Zakład Instalacyjny "JAGZBUD" H.Turz i J.Turz ulFabryczna 40 Luboń naprawa awaryjna kanalizacji deszczowej w ul.Ogrodowa przy skrzyżowaniu z ul.Malinową w Luboniu7 413,07 zł
WSK.7031.27.2017.MO 2017-09-15 Glob-Projekt Biuro Usług Projektowych ul.Palacza 120E/4 Poznań wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu w rejonie cmentarza parafialnego przy ul.Cmentarnej na okoliczność Wszystkich Świetych2 460,00 zł
WSK.6140.8.2017.DS 2017-09-14 Adgam Sp. z o.o. ul.Zimowa 48 Plewiska wykonanie tablicy informacyjnej, montaż i malowanie stelaża945,87 zł
BMK.ZP.272.02.53.2017/277/2017 2017-09-11 SD PROJEKT s.c. Wojciech Mikołajczyk Robert Cyrkiel Piotr Jasiukiewicz ul. Szymborska 10/8 60-254 Poznań Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ulicy bocznej od ul. Kościuszki w Luboniu wraz z odwodnieniem oraz uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację inwestycji drogowej ZRID31 365,00 zł
BMK.ZP.272.02.59.2017/273/2017 2017-09-08 PHP Andreas Andrzej Nowak ul. Poznańska 88 61-160 Daszewice Projekt "Zielony Lasek" - Budowa fontanny płytowej na terenie dz. nr 106/20 ark. 17 obręb Lasek.7 872,00 zł
BMK.ZP.272.02.58.2017/274/2017 2017-09-08 Usługi Inżynierskie Daniel Bartniak ul. Traktorowa 63/4 91-111 Łódź Zadanie A - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi w zakresie inwestycji: Projekt "Zielony Lasek" - budowa fontanny płytowej na terenie dz. nr 106/20 ark. 17 obręb Lasek. Zadanie B - dokonanie analizy sporządzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (w szczególności pod względem poprawności zastosowanych rozwiązań projektowych oraz pod względem szacowania wartości przedmiotu zamówienia).14 760,00 zł
BMK.ZP.272.02.56.2017/264/2017 2017-09-07 SD PROJEKT s.c. ul. Szymborska 10/8 60-254 Poznań Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi (roboty drogowe) dla inwestycji: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i budowa chodnika w ulicy Kasprzaka (na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Karłowicza) w Luboniu".11 808,00 zł
285/2017 2017-09-05 Stowarzyszenie Autorów z siedzibą w Warszawie ul.Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa impreza plenerowa, festyn, impreza sportowo-rekreacyjna " Ekopiknik w Wiśniowy Sadzie"111,70 zł
WAG.2151.14.2017 2017-09-01 Igor Szymkowiak obsługa prawna3 500,00 zł
WAG.2151.15.2017 2017-09-01 Przemysław Czaczyk obsługa prawna4 000,00 zł
WSK.6840.10.2017.PC 2017-08-31 POSESOR Biuro Wycen i Pośrednictwa Nieruchomości Marek Sewkowski Poznań opracowanie dwóch operatów szacunkowych określ. wartość nieruchomości lokalowych dla celów sprzedaży na rzecz najemców595,32 zł
265/2017 2017-08-31 CLEAN MASTERS Michał Szczepański Pielęgnacja Placu Bojanowskiego 01.09-30.11.2017 r,8 400,00 zł
BMK.ZP.272.02.55.2017/263/2017 2017-08-28 osoba fizyczna Usługi inżynieryjne w zakresie pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi (roboty sieciowe) dla inwestycji: Budowa sieci kanalizacji deszczowej i budowa chodnika w ulicy Kasprzaka (na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Karłowicza w Luboniu.7 000,00 zł
BMK.ZP.272.01.15.2017/262/2017 2017-08-24 BRUKPOL SP. z o.o. Strzelce Wielkie 81c 63-820 Piaski Budowa sieci kanalizacji deszczowej i budowa chodnika w ulicy Kasprzaka (na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Karłowicza) w Luboniu.1 206 706,26 zł
260/2017 WSK-GO.032.1.2017 2017-08-22 BONSAJ-Agencja Artystyczna Radosław Krysiak z siedzibą w Poznaniu ul.Naramowicka 38B zapewnienie atrakcji dla dzieci i dorosłych podczas pikniku pt. Piknik w Wiśniowym Sadzie"12 231,12 zł
BMK.ZP.272.01.10.2017/256/2017 2017-08-21 RDR Sp. z o.o. ul. Kasztanowa 7 62-004 Czerwonak Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż jeziora Kocie Doły w Luboniu373 130,24 zł
BMK.ZP.272.02.54.2017/259/2017 2017-08-21 Budoline Arkadiusz Fiter Szczytniki ul. Sarnia 46 62-023 Gądki Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego (branży drogowej) przy realizacji zadania pn.: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż jeziora Kocie Doły w Luboniu.8 610,00 zł
WAG.2150.45.2017 2017-08-21 Michał Prażyński doręczenie pism dot. dekomunizacji ulic 20,00 zł/godzinę
WAG.2150.46.2017 2017-08-21 Mateusz Olejniczak doręczenie pism dot. dekomunizacji ulic 20,00 zł/godzinę
WSK.7031.26.2017.MP 2017-08-21 UTAL Sp. zo.o. ul.Katarzyńska 9 Kobylnica wykonanie wraz z montażem dwustronnych tablic informacyjnych z nazwą ulicy i obiektów10 000,00 zł
WSK.6812.MM 2017-08-16 Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Dariusz Jessa opracowanie dwóch operatów szacunkowych określ.wartość nieruchomości na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej1 107,00 zł
BMK.ZP.272.02.49.2017/253/2017 2017-08-10 NAP-PROJEKT s.c. Michał Kruger, Rafał Tomczak ul. Objezierze 27/5, 64-600 Oborniki Wlkp. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla rozbudowy odcinka pasa drogowego - ul. Paderewskiego (na terenie działki nr 76/10 oraz części działek nr 65 i 70) - uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych38 376,00 zł
BMK.ZP.272.02.52.2017/252/2017 2017-08-10 osoba fizyczna Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu chodnika wokół placu E. Bojanowskiego oraz remontu zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z ul. Kołłątaja oraz uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych zgodnie z ww. zadaniem15 000,00 zł
WSK.272.2.2017.LJ/248/2017 2017-08-07 Joanna Łowińska firma "HUNTER" ul. Dębowa 49/15 61-458 Poznań Wykonanie malowania oznakowania poziomego na terenie Miasta Luboń w roku 201764 944,00 zł
WSK.272.3.2017.MO 2017-08-03 RDR Sp. z o.o. ul. Kasztanowa 7 62-004 Czerwonak Przebudowa zatok autobusowych, chodników i zjazdów na ulicach Żabikowska oraz Jana III Sobieskiego w mieście Luboń327 691,07 zł
WSK.7031.24.2017.MO, 2017-08-03 Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe ul.Krótka 1a Wrzesnia wykonanie naprawy nawierzchni asfaltowej po spaleniu dźwigu na ul.Kretej9 225,00 zł
WSK.7031.23.2017.LJ 2017-07-31 BUD-AN Sp. z o.o. ul.Kasztelana Zaręby 2/3 Tuliszków pobudowanie wpustu ulicznego z podłączeniem do kanalizacji deszczowej w ul.Solskiego7 023,82 zł
239/2017 2017-07-21 Pracownia Dendrologiczna LYNX Ryszard Dudzic Opinia ogrodnicza stanu oraz jakości terenów zieleni założonej i pielegnacji gwarancyjnej - w trakcie inwestycji Budowa ulicy Wschodniej w mieście Luboń w odniesieniu do przedmiotów umów z firmą wykonującą powierzone zadanie3 690,00 zł
WSK.6812.10.2017.MM 2017-07-21 KR Nieruchomości Karolina Rynglewska Rzeczoznawca Majątkowy opracowanie 2 operatów szacunkowych określających wartość nieruch.na potrzeby ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości1 168,50 zł
BMK.ZP.272.02.51.2017/241/2017 2017-07-20 Jacek Maśliński TEMA ul. Bociania 23, 60-621 Poznań Wykonanie aktualizacji ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej.479,70 zł
BMK.ZP.272.02.50.2017/226/2017 2017-07-17 INGENIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Łąkowa 21/19 61-879 Poznań Opracowanie części finansowej studium wykonalności stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach konkursu nr RPWP.03.02.03-IZ-00-30-001/178 610,00 zł
233/2017 WSK.7031.21.2017.LJ 2017-07-17 Ewimap s.c. A.Jadwiszczok-Bułdak, P.Kozioł 01-493 Warszawa ul.Żołnierzy Wyklętych 15/10 inwentaryzacja elementów pasa drogowego, przeprowadzenie okresowego przeglądu stanu technicznego dróg gminnych oraz wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego3 999,60 zł
WSK.6724.35.2017.MM 2017-07-17 Usługi Geodezyjne Ewaryst Pyrzanowski ul.Piaskowa 37 Swarzędz prace terenowo prawne-podział dział 2 działek; okazanie 4 punktów granicznych kolejnej działki4 428,00 zł
WAG.2151.13.2017 2017-07-14 Andrzej Szypkowski wykonanie prac teletechnicznych w pomieszczeniu 021 UM1 215,00 zł
228/2017 2017-07-12 HUNTERS Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim przy ul.Bukowskiej 114, kod pocztowy 62-065 prewencyjne oznakowanie naklejkami ( OBIEKT CHRONIONY HUNTERS) oraz prewencyjne pilnowanie obiektu dot. plaży miejskiej990,15 zł
WSK.6840.4.2016.AN 2017-07-11 Rzeczoznawca Majątkowy Dariusz Jessa Mosina opracowanie operatu szacunkowego określ. wartość rynkową nieruchomości gruntowej dla celów sprzedaży246,00 zł
214/2017 2017-07-07 Greener Usługi Ogrodnicze Weber Sadowski Liberkowski s.c. Wykonanie robót zgodnie z projektem koncepcyjnym na terenie skweru przy ul. Karłowicza w Luboniu27 559,44 zł
BMK.ZP.272.01.9.2017/220/2017 2017-07-07 1. Wodan Instalacje Sanitarne Andrzej Szypura ul. Lipowa 20, 62-030 Luboń 2. Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek Przebudowa ul. Żabikowskiej w Luboniu2 209 484,43 zł
WAG.2151.11.2017 2017-07-07 Diana Krasowiak uzyskanie dofinansowania w ramach konkursu RPWP.03.02.03 (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania)9 000,00 zł
BMK.ZP.272.02.47.2017/218/2017 2017-07-05 ECOREN AUDYTING Robert Osmólski ul. St. Michałkowskiego 20 62-035 Kórnik Wykonanie materiałów wyjściowych do opracowania studium wykonalności, w tym wskazanie wielkości redukcji niskiej emisji CO2 oraz ograniczenia pyłu PM10, na potrzeby wniosku o dofinansowanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu.900,00 zł
224/2017 2017-07-03 umowa zlecenie z osobą fizyczną animowanie dzieci, roznoszenie leżaków, dbanie o porządek na plaży miejskiej1 222,00 zł
WSK.6724.39.2017.MM 2017-07-03 Biuro Usług Geodezyjnych Krzysztof Wolny geodeta Uprawniony zmiana użytków159,00 zł
BMK.ZP.272.02.45.2017/211/2017 2017-06-30 osoba fizyczna Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: "Przebudowa ul. Żabikowskiej w Luboniu" Zadanie A (na rzecz Miasta Luboń) Budowa sieci kanalizacji deszczowej3 000,00 zł
BMK.ZP.272.02.41.2017/216/2017 2017-06-30 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe AWIS Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 24 65-376 Zielona Góra Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy i przebudowy chodnika w ul. Drzymały.10 455,00 zł
BMK.ZP.272.02.46.2017 /212/2017 2017-06-30 SD PROJEKT s.c. ul. Szymborska 10/8 60-254 Poznań Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego (branży drogowej) przy realizacji zadania pn.: "Przebudowa ul. Żabikowskiej w Luboniu" - Zadanie A (na rzecz Miasta Luboń), w tym (branża elektryczna i elektroenergetyczna)20 664,00 zł
BMK.ZP.272.02.48.2017/227/2017 2017-06-30 Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Robert Nowak, ul. Wysoka 6, 62-050 Mosina Prace geodezyjne: - wyznaczenia w terenie punktów granicznych wskazanych w zał. nr 1 do umowy, - trwałe oznaczenie wskazanych punktów, - wykonanie dokumentacji fotograficznej (ukazującej punkty graniczne w odniesieniu do istniejącego zagospodarowania terenu1 500,00 zł
WSK.7031.22.2017.LJ 2017-06-29 WODAN Instalacje Sanitarne Andrzej Szypura Luboń wykonanie pobudowania wpustu ulicznego z podłączeniem do studni kanalizacji deszczowej w ul.Cmentarna w Luboniu8 610,00 zł
WSK.6131.2.2.2017.DS 2017-06-27 KĘSBET WYROBY BETONOWE Stanisław Kęsek Lubrza ul.Wolności 28a zakup ławek5 557,14 zł
199/2017 WO.215.6.2017 2017-06-26 umowa zlecenie z osobą fizyczną animowanie dzieci, roznoszenie leżaków , dbanie o porządek na plaży miejskiej468,00 zł
225/2017 2017-06-25 GAMBO EVENT Lukasz Łodygowski przygotowanie aranżacji wykorzystanych w trakcie koncertu plenerowego w dniu 25 czerwca 2017r.2 000,00 zł
198/2017 WO.215.5.2017 2017-06-23 umowa zlecenie z osobą fizyczną animowanie dzieci, roznoszenie leżaków, dbanie o porządek na plaży miejskiej2 431,00 zł
192/2017 2017-06-22 Pracownia Dendrologiczna LYNX Ryszard Dudzic Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na obszarach wzdłuż ul. Unijnej w Luboniu (około 2,51 ha)7 995,00 zł
BMK.ZP.272.02.42.2017/213/2017 2017-06-21 Pracownia Projektowa Tomasz Witczak ul. Wenecka 2A/AM-3 62-080 Tarnowo Podgórne Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy chodnika w ul. Sobieskiego (na odcinku od ul. Kalinowej do ul. Łącznej) w Luboniu wraz z zatoką autobusową na wysokości ul. Łącznej16 095,12 zł
191/2017 2017-06-19 Greener Usługi Ogrodnicze Weber Sadowski Liberkowski s. c. Realizacja ciągu zieleni wzdłuż ul. Poniatowskiego 414 532,76 zł
BMK.ZP.272.02.40.2017/217/2017 2017-06-19 SD PROJEKT s.c. Wojciech Mikołajczyk Robert Cyrkiel Piotr Jasiukiewicz ul. Szymborska 10/8 60-449 Poznań Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy - ul. Tuwima (na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Spadzistej wraz z przebudową kładki dla pieszych nad Strumieniem Junikowskim i budową odcinka chodnika w ul. Nad Strumykiem) - ul. Cichej (na odcinku od ul. Tuwima do ul. 3 Maja)106 518,00 zł
WSK.6812.9.2017.MM 2017-06-13 POSESOR NIERUCHOMOŚCI Marek Sewkowski Rzeczoznawca Majątkowy wycena nieruchomości dla potrzeb określenia wartości nieruchomości w związku z wykupieniem nieruch. w celu zaspokojenia roszczenia wynikającego z art.36 ust.1 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodar. przestrzennym492,00 zł
WSK.7031.20.2017.MO 2017-06-13 GLOB-Projekt Biuro Usług Projektowych ul.Palacza 120E/4 Poznan projekt zmiany organizacji ruchu na ul.Cmentarnej - wprowadzenie przejścia dla pieszych oraz zakazu postoju2 460,00 zł
WSK.7031.19.2017.MO 2017-06-13 Glob -Projekt Biuro Usług Projektowych ul.Palacza !@)E/4 Poznań wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na yl.Traugutta w Luboniu - wprowadzenie dwóch przejść dla pieszych3 690,00 zł
BMK.ZP.272.02.43.2017/180/2017 2017-06-13 Budownictwo-Flos Piotr Organista ul. Wenecka 2B/BM-1 62-080 Tarnowo Podgórne Usługi inżynieryjne w zakresie pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 przy ul. Osiedlowej 19 w Luboniu.5 904,00 zł
WSK.39.2017.MM 2017-06-12 Usługi Geodezyjne Ewaryst Pyrzanowski ul.Piaskowa Swarzędz prace terenowo prawne związane z podziałem 3 działek gruntowych45 551,00 zł
189/2017 WO.2015.4.2017 2017-06-09 umowa-zlecenie z osobą fizyczną czynności polegające na animowaniu dzieci, roznoszeniu leżaków, dbanie o porządek na plaży miejskiej3 601,00 zł
188/2017 WO.2015.3.2017 2017-06-09 umowa zlecenie z osobą fizyczną animowanie dzieci, roznoszenie leżaków, dbanie o porządek na plaży miejskiej4 667,00 zł
187/2017 WO.2015.2.2017 2017-06-09 umowa zlecenie z osobą fizyczną animowanie dzieci, roznoszenie leżaków, dbanie o porządek na plaży miejskiej1 898,00 zł
190/2017 WO.215.1.2017 2017-06-09 umowa zlecenie z osobą fizyczną animowanie dzieci, roznoszenie leżaków, dbanie o porządek na plaży miejskiej1 157,00 zł
BMK.ZP.272.02.37.2017/178 2017-06-08 PPH AWIS Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 24 65-376 Zielona Góra Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. inwestycji "Przebudowa chodnika w ul. Kościuszki w Luboniu (na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. 11 Listopada"11 070,00 zł
WAG.2150.35.2017 2017-06-08 Hanna Brocka doręczenie upomnień dot. podatku od nieruchomości za I półrocze 2017 20,00 zł/godzinę
WAG.2150.36.2017 2017-06-08 Beata Dudkiewicz doręczenie upomnień dot. podatku od nieruchomości za I półrocze 2017 20,00 zł/godzinę
WAG.2150.37.2017 2017-06-08 Józefa Rybak doręczenie upomnień dot. podatku od nieruchomości za I półrocze 2017 20,00 zł/godzinę
WAG.2150.38.2017 2017-06-08 Minicka Wiesława doręczenie upomnień dot. podatku od nieruchomości za I półrocze 2017 20,00 zł/godzinę
WAG.2150.39.2017 2017-06-08 Alicja Olejniczak doręczenie upomnień dot. podatku od nieruchomości za I półrocze 2017 20,00 zł/godzinę
WAG.2150.40.2017 2017-06-08 Mateusz Olejniczak doręczenie upomnień dot. podatku od nieruchomości za I półrocze 2017 20,00 zł/godzinę
WAG.2150.41.2017 2017-06-08 Elżbieta Królikiewicz doręczenie upomnień dot. podatku od nieruchomości za I półrocze 2017 20,00 zł/godzinę
WAG.2150.42.2017 2017-06-08 Katarzyna Wojtczak doręczenie upomnień dot. podatku od nieruchomości za I półrocze 2017 20,00 zł/godzinę
WAG.2150.43.2017 2017-06-08 Michał Prażyński doręczenie upomnień dot. podatku od nieruchomości za I półrocze 2017 20,00 zł/godzinę
WAG.2150.44.2017 2017-06-08 Małgorzata Matalewska doręczenie upomnień dot. podatku od nieruchomości za I półrocze 2017 20,00 zł/godzinę
WSK.6823.7.2017.BP 2017-06-07 Wycena Nieruchomości Tomasz Konieczny Rzeczoznawca Majątkowy opracow. operatu szacunkowego określ. wartość gruntu dla potrzeb nabycia gruntu369,00 zł
BMK.ZP.272.02.32.2017/177 2017-06-07 osoba fizyczna Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. inwestycji "Przebudowa chodnika w ul. Kościelnej w Luboniu"8 900,00 zł
WSK.7031.17.2017.MO 2017-06-06 Global Traffic Systems Sp. z o.o. B.Offman ul.Szamotulska 67 Poznań zbadanie stanu technicznego infrastruktury oraz przygotowanie dokumantacji przetargowej w ramach ITS5 842,50 zł
168/2017 2017-06-05 Greener Usługi Ogrodnicze Weber, Sadowski Liberkowski s.c. 1. Pielęgnacja zieleni na Rondzie, ul. Żabikowska2 138,40 zł
BMK.ZP.272.02.39.2017/172/2017 2017-06-05 RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Młyńska 105j/2 62-052 Komorniki Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika w ul. Studziennej w Luboniu (na odcinku od ul. Nowiny do ul. 11 Listopada) w Luboniu13 210,00 zł
WSK.7031.16.2017.MP 2017-06-02 UTAL Sp. z o.o. ul.Katarzyńska 10 Kobylnica wykonanie wraz z montażem dwustronnych tablic informacyjnych z nazwą ulicy i obiektów2 939,70 zł
WSK.6812,8.2017.MM 2017-06-02 Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Dariusz Jessa określenie wartości nieruchomości dla potrzeb sprzedaży369,00 zł
BMK.ZP.272.02.29.2017/170/2017 2017-06-02 RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Młyńska 105j/2 62-052 Komorniki Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika w ul. Szymanowskiego oraz w ulicy Kochanowskiego na odcinku od ul. Szymanowskiego do ul. Wschodniej w Luboniu.11 160,00 zł
BMK.ZP.272.02.36.2017/169/2017 2017-06-02 RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Młyńska 105j/2 62-052 Komorniki Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy i przebudowy chodnika w ul. Zielonej (lewostronny na odcinku od Pl. E. Bojanowskiego do ul. Granicznej) w Luboniu.15 800,00 zł
BMK.ZP.272.02.34.2017/171/2017 2017-06-02 RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Młyńska 105j/2 62-052 Komorniki Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy chodnika w ul. Dożynkowej w Luboniu.12 010,00 zł
WSK.6840.3.2016.AN 2017-06-01 TEMPUS Małgorzata Streich Rzeczoznawca Majątkowy ul.Literacka 189 Poznań opracowanie operatu szacunkowego dot. określenia wartości gruntu dla celów sprzedaży290,00 zł
164/2017 2017-06-01 Greener Usługi Ogrodnicze Weber Sadowski Liberkowski s.c. 1. Wykonanie robót zgodnie z projektem koncepcyjnym - skwer Ogrodowa/1 Maja 2. Pielęgnacja stała skweru2 608,74 zł
166/2017 2017-06-01 Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji Zbigniew Jurga Udrożnienie terenu pod drogę (karczowanie drzew oraz krzewów liściastych i iglastych)5 691,60 zł
167/2017 2017-06-01 Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji Zbigniew Jurga Opieka pielęgnacyjna trzyletnia 7 szt. lip na terenie Parku Siewcy1 156,68 zł
WAG.2151.10.2017 2017-06-01 Adrian Taratajcio wykonanie 9 projektów decyzji warunków zabudowy oraz celu publicznego2 080,00 zł
WAG.2150.34.2017 2017-06-01 Michał Prażyński doręczenie pism dot. dekomunizacji ulic 20,00zł/godzinę
WAG.2150.33.2017 2017-06-01 Mateusz Olejniczak doręczenie pism dot. dekomunizacji ulic 20,00 zł/godzinę
WAG.2151.12.2017 2017-06-01 Bartosz Wilczek wsparcie organizacji Dni Lubonia (rozwieszanie banerów i plakatów) 14,00 zł/godzinę
WSK.6823.8.2017.MM 2017-05-31 Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych ul.Wysoka 6 Mosina prace terenowo prawne - odszukanie 3 punktów granicznych553,50 zł
WSK.6823.8.2017.MM 2017-05-31 Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych ul.Wysoka 6 Mosina prace terenowo prawne - odszukanie 3 punktów granicznych553,50 zł
WSK.6823.8.2017.MM 2017-05-31 Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych ul.Wysoka 6 Mosina prace terenowo prawne - odszukanie 3 punktów granicznych553,50 zł
Przedsiebiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych ul. 2017-05-31 Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Robert Nowak ul.Wysoka 6 Mosina opracowanie prac terenowo prawnych - odszukanie 3 punktów granicznych553,50 zł
BMK.ZP.272.02.31.2017/162/2017 2017-05-30 SD PROJEKT s.c. Wojciech Mikołajczyk, Robert Cyrkiel, Piotr Jasiukiewicz ul. Szymborska 10/8 60-254 Poznań Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy chodnika w ul. Osiedlowej w Luboniu.21 648,00 zł
159/2017 2017-05-30 ARBOTREK Paweł Oleszkiewicz Pielęgnacja drzewostanu na ul. Poniatowskiego i pl. E. Bojanowskiego4 806,00 zł
WSK.6812.7.2017.MM 2017-05-29 KR Nieruchomości Karolina Rynglewska Rzeczoznawca Majątkowy opracowanie 2 operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości dla potrzeb wypłaty odszkodowania984,00 zł
158/2017 2017-05-29 Greener Usługi Ogrodnicze Weber Sadowski Liberkowski s.c. 1. Wykonanie zgodnie z projektem koncepcyjnym skweru przy ul. 3 Maja 2. Opieka pielęgnacyjna do 30 listopada 20178 939,16 zł
157/2017 2017-05-26 OGRODYWODA Michał Kłos Pielęgnacja stałej zieleni średniowysokiej i niskiej w Parku Siewcy w Luboniu3 315,60 zł
WSK.272.1.2017.LJ/155/2017 2017-05-26 Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe ul. Krótka 1a 62-300 Września Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych na terenie miasta Luboń w roku 2017474 427,36 zł
BMK.ZP.272.02.38.2017/154/2017 2017-05-18 Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Robert Nowak ul. Wysoka 6 62-050 Mosina Prace geodezyjne polegające na wykonaniu aktualizowanych map zasadniczych do celów projektowych w skali 1:500 w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie DXF z certyfikatem dla działki nr 194/1 ark. 9 obr. Luboń z obszarem aktualizacji do granicy obrębu przy rz. Warta.922,50 zł
BMK.ZP.272.02.30.2017/150/2017 2017-05-16 NAP-PROJEKT s.c. Objezierze 27/5 64-600 Oborniki Wlkp. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. inwestycji "Budowa ul. Długiej (na odcinku od ul. M. Buczka do ul. Żabikowskiej) oraz ul. Migali (na odcinku od ul. Długiej do ul. Żabikowskiej)114 759,00 zł
BMK.ZP.272.02.35.2017/149/2017 2017-05-15 SOLUM Bartosz Kamiński Aleja Jana Pawła II 5/14B 62-030 Luboń Wykonanie projektu na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej w Luboniu.21 033,00 zł
BMK.ZP.272.02.25.2017/131/2017 2017-05-09 NAP-PROJEKT s.c. Michał Kruger, Rafał Tomczak Objezierze 27/5 64-600 Oborniki Wlkp. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ul. Rydla wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych zezwalających na realizacje robót w ww. ulicach.52 644,00 zł
BMK.ZP.272.02.25.2017/132/2017 2017-05-09 NAP-PROJEKT s.c. Michał Kruger, Rafał Tomczak, Objezierze 27/5, 64-600 Oborniki Wlkp. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ul. Kurowskiego wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych zezwalających na realizacje robót w ww. ulicach64 944,00 zł
BMK.ZP.272.02.27.2017/128/2017 2017-05-08 Nadzory, Kierowanie budowami wykonawstwo wod-kan Stanisław Domalski, ul. Nowa Strzelnica 5/11, 63-100 Śrem dot. sporządzenia opinii technicznej stanu sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kurowskiego w Luboniu i zapisu inspekcji tv sieci kanalizacyjnej.8 610,00 zł
BMK.ZP.272.02.28.2017/133/2017 2017-05-08 NDiK Zbigniew Nawrot ul. Morwowa 17 60-185 Skórzewo Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych polegających na remoncie chodnika w ul. Skośnej i przebudowie chodnika w ul. Czajczej w Luboniu.1 300,00 zł
184/2017 WŚ.3037.37.8.2016.IV 2017-05-08 Powiat Poznański z siedzibą w Poznaniu, ul.Jackowskiego 18, przekazanie środków finansowych na realizację programu likwidacji wyrobów i materiałów zawierających azbest15 000,00 zł
BMK.ZP.272.02.24.2017/127/2017 2017-04-28 NAP-PROJEKT s.c. Michał Kruger, Rafał Tomczak Objezierze 27/5 64-600 Oborniki Wlkp. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika w ul. Fiołkowej w Luboniu.13 899,00 zł
BMK.ZP.272.02.26.2017/135/2017 2017-04-28 APL INSTALACJE JOANNA ŁAMEK ul. Miastkowska 40 60-184 Poznań Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Morelowej i Owocowej w Luboniu.16 482,00 zł
BMK.ZP.272.02.20.2017/123/2017 2017-04-27 Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane ESKA-PROJEKT Szymon Kosmalski ul. Katowicka 11/U28 61-131 Poznań Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych polegających na budowie chodnika w ul. Wczasowej w Luboniu4 858,50 zł
BMK.ZP.272.02.22.2017/125/2017 2017-04-27 SOLUM Bartosz Kamiński Aleja Jana Pawła II 5/14B 62-030 Luboń Wykonanie projektu na kanalizację deszczową w ul. Piaskowej w Luboniu21 033,00 zł
BMK.ZP.272.02.23.2017/124/2017 2017-04-27 NAP-PROJEKT s.c. Michał Kruger, Rafał Tomczak Objezierze 27/5 64-600 Oborniki Wlkp. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Juranda w Luboniu46 740,00 zł
WSK.6840.3.2016.AN 2017-04-27 C7 Pracownia Architektoniczna Jacek Roszyk ul.11 Listopada 31A Lubon opinia w sprawie wskazania ograniczeń związanych z zabudową działki będącej przedmiotem przetargu307,50 zł
WSK.6812.6.2017.MM 2017-04-26 Tempus Małgorzata Streich Rzeczoznawca Majątkowy opracowanie 14 operatów szacunkowych określ. wartość nieruchomości na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości; 1 opinii określającej zasadność wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej7 908,90 zł
WSK.7031.13.2017.MO 2017-04-24 SD PROJEKT s.c. ul.Szymborska 10/8 Poznań wykonanie koncepcji zmiany sposobu parkowania w zatoce przy ul.Żabikowskiej 161 230,00 zł
WSK6812.5.2017.MM 2017-04-21 Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Dariusz Jessa określenie wartości nieruchomości dla celów sprzedaży nieruchomości położonych przy ul.Chudzickiego w Luboniu738,00 zł
BMK.ZP.272.01.4.2017/115/2017 2017-04-20 Firma Usługowo-Handlowa "ANNA" Anna Białobrzycka ul. Wodna 18 62-200 Gniezno Remont chodnika w ulicy Skośnej i przebudowa chodnika w ulicy Czajczej w Luboniu119 754,23 zł
BMK.ZP.272.02.13.2017/145/2017 2017-04-20 Marcin Pawłowski Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe HYDROAGROMAR 63-330 Dobrzyca, Trzebin 5 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. przystanku tramwaju wodnego wraz z uzyskaniem decyzji zezwalających na wykonania zamierzeń budowlanych.7 380,00 zł
WSK.6724.29.2017.MM 2017-04-20 Biuro Usług Geodezyjnych Krzysztof Wolny ul.Śliwkowa 14 Biskupice opracowanie prac terenowo prawnych - podział działki1 845,00 zł
WAG.2151.09.2017 2017-04-07 Małgorzata Matysiak realizacja umowy o dofinansowanie DPR.U.99/2016 - projekt "Kompleksowy, skoncentrowany i komplementarny Program Rewitalizacji Miasta Luboń" 30,00zł/godzinę
107/2017 2017-04-07 Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji Zbigniew Jurga Cięcia sanitarne i korekcyjne drzew Usunięcie drzew wraz z frezowaniem Usunięcie drzew rosnących w alejach pomnikowych42 066,00 zł
106/2017 2017-04-06 Pracownia Dendrologiczna "LYNX" Ryszard Dudzic Ekspertyza dendrologiczna przy wykorzystaniu rezystografu komputerowego do badania wnętrza 8 szt. drzew - robinia akacjowa, rosnących w pasie drogowym ul. Matejki4 920,00 zł
WSK.6840.5.2017.BP 2017-04-05 Biuro Usług Geodezyjnych Krzysztof Wolny Geodeta Uprawniony opracowanie prac terenowo-prawnych - wznowienie 7 punktów granicznych861,00 zł
102/2017 2017-04-05 porozumienie międzygminne z Miastem Poznań zadanie własne zapewnienia opieki nad zwierzętami57 000,00 zł
BMK.ZP.272.02.17.2017/103/2017 2017-04-05 NAP-PROJEKT Michał Kruger, Rafał Tomczak s.c. Objezierze 27/5 64-600 Oborniki Wlkp. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Słowackiego w Luboniu.24 231,00 zł
BMK.ZP.272.01.02.2017/88/2017 2017-04-05 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD Jacek Ratajczak ul. Kasztanowa 7 62-004 Czerwonak Budowa chodnika w ul. Wczasowej w Luboniu96 912,20 zł
BMK.ZP.272.02.18.2017/104/2017 2017-04-05 PRO-ROAD Krzysztof Buk, ul. Przebiśniegowa 17, 60-175 Poznań Wykonanie projektu na kanalizację deszczową i chodnik w ul. Andersena w Luboniu.14 760,00 zł
BMK.ZP.272.02.19.2017/105/2017 2017-04-05 PRO-ROAD Krzysztof Buk, ul. Przebiśniegowa 17, 60-175 Poznań Wykonanie projektu na kanalizację deszczową i chodnik w ul. Makuszyńskiego w Luboniu.8 733,00 zł
WSK.7031.12.2017.MO 2017-04-04 SD PROJEKT s.c. ul.Szamotulska 10/8 Poznan wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na ul.Sikorskiego w Luboniu przy pawilonach handlowych, banku PKP BP3 198,00 zł
BMK.ZP.272.02.21.2017/101/2017 2017-04-04 osoba fizyczna Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji "Remont chodnika w ul. Sienkiewicza w Luboniu"1 424,00 zł
WSK.7031.11.2017.MO 2017-03-29 Global Traffic Systems Sp. z o.o. Bartłomiej Offman ul.Szamotulska 67 Przeźmierowo dostarczenie oraz montażmikrofalowego detektora ruchu MFDR-8 na przejściu dla pieszych z sygnalizacją świetlną4 797,00 zł
WSK.7031.16.2017.LJ 2017-03-28 ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. ul.Ku Słońcu 34 Szczecin wykonanie wymiany słupa oświetleniowego drogowego uszkodzonego w wyniku kolizji w pasie drogowym ul.Unijnej4 983,19 zł
WSK.7031.16.2017.LJ 2017-03-28 ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. ul.Ku Słoncu 34 szczecin wymiana słupa drogowego na ul.Unujnejoświetleniowego4 983,19 zł
WI.272.01.17.2016/83/2017 2017-03-27 Terlan Sp. z o.o. ul. Przemyska 5 61-324 Poznań Remont nawierzchni ulicy Kolonia PZNF w Luboniu. (Umowa zawarta z Miastem Luboń)139 668,90 zł
WI.272.01.17.2016/82/2017 2017-03-27 Terlan Sp. z o.o. ul. Przemyska 5 61-324 Poznań Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Romana Maya i Kolonia PZNF w Luboniu. Umowa zawarta pomiędzy: firmą Terlan Sp. z o.o. a Spółką Akcyjną Aquanet z siedzibą w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 126. (Miasto Luboń pełni funkcję Inwestora Zastępczego)337 877,97 zł
BMK.ZP.272.02.15.2017/86/2017 2017-03-27 osoba fizyczna Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolonia PZNF wraz z odtworzeniem nawierzchni" Umowa zawarta pomiędzy: firmą AQUANET Spółka Akcyjna a osobą fizyczną (Miasto Luboń pełni funkcję Inwestora Zastępczego)5 000,00 zł
BMK.ZP.272.02.16.2017/85/2017 2017-03-27 osoba fizyczna Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolonia PZNF wraz z odtworzeniem nawierzchni"4 000,00 zł
WSK.7031.9.2017.MO 2017-03-23 SD PROJEKT s.c. ul Szymborska 10/8 Poznań wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na ul.Poniatowskiego w Luboniu przy skrzyżowaniu ul.Cmentarna-ul.Drzymały2 829,00 zł
92/2017 2017-03-22 umowa z osobą fizyczną uzupełnienie koncepcji i wykonanie wizualizacji plaży miejskiej położonej w Luboniu przy ul.Rzecznej2 460,00 zł
WAG.2150.21.2017 2017-03-21 Diana Krasowiak uzyskanie dofinansowania w ramach projektu unijnego 3.3.3 WRPO4 000,00 zł
BMK.ZP.272.02.14.2017/81/2017 2017-03-17 osoba fizyczna Sporządzenie opinii technicznej dla stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej w ul. Juranda.7 500,00 zł
WSK.7031.4.2016.LJ 2017-03-15 Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane "CAMINO" M.Kulczyk Luboń wykonanie kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego - remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie m.Luboń, nadzór przy pracach związanych z remontem cząstkowym ulic asfaltowych1 120,00 zł
WAG.2150.22.2017 2017-03-09 Alicja Olejniczak doręczenie harmonogramów płatności za odbiór odpadów komunalnych w 2017r. 20,00 zł/godzinę
WAG.2150.23.2017 2017-03-09 Mateusz Olejniczak doręczenie harmonogramów płatności za odbiór odpadów komunalnych w 2017r. 20,00 zł/godzinę
WAG.2150.24.2017 2017-03-09 Hanna Brocka doręczenie harmonogramów płatności za odbiór odpadów komunalnych w 2017r. 20,00 zł/godzinę
WAG.2150.25.2017 2017-03-09 Michał Prażyński doręczenie harmonogramów płatności za odbiór odpadów komunalnych w 2017r. 20,00 zł/godzinę
WAG.2150.26.2017 2017-03-09 Diana Krasowiak doręczenie harmonogramów płatności za odbiór odpadów komunalnych w 2017r. 20,00 zł/godzinę
WAG.2150.27.2017 2017-03-09 Elżbieta Królikiewicz doręczenie harmonogramów płatności za odbiór odpadów komunalnych w 2017r. 20,00 zł/godzinę
WAG.2150.28.2017 2017-03-09 Kamila Mazurek doręczenie harmonogramów płatności za odbiór odpadów komunalnych w 2017r. 20,00 zł/godzinę
WAG.2150.29.2017 2017-03-09 Beata Dudkiewicz doręczenie harmonogramów płatności za odbiór odpadów komunalnych w 2017r. 20,00 zł/godzinę
WAG.2150.30.2017 2017-03-09 Małgorzata Matalewska doręczenie harmonogramów płatności za odbiór odpadów komunalnych w 2017r. 20,00 zł/godzinę
WAG.2150.31.2017 2017-03-09 Renata Talar doręczenie harmonogramów płatności za odbiór odpadów komunalnych w 2017r. 20,00 zł/godzinę
WAG.2150.32.2017 2017-03-09 Dorota Starzak doręczenie harmonogramów płatności za odbiór odpadów komunalnych w 2017r. 20,00 zł/godzinę
BMK.ZP.272.02.4.2017/77/2017 2017-03-09 osoba fizyczna Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji "Budowa al. Jana Pawła II w Luboniu" (branża instalacyjna)12 000,00 zł
BMK.ZP.272.01.1.2017/70/2017 2017-03-09 BETPOL Sp. Akcyjna ul. Inwalidów 49 85-749 Bydgoszcz Budowa al. Jana Pawła II w Luboniu3 525 760,79 zł
BMK.ZP.272.02.2.2017/80/2017 2017-03-09 SD PROJEKT s.c. Wojciech Mikołajczyk Robert Cyrkiel Piotr Jasiukiewicz ul. Szymborska 10/8 60-254 Poznań Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji "Budowa al. Jana Pawła II w Luboniu" (branża drogowa) oraz (branża teletechniczna/telekomunikacyjna)46 494,00 zł
BMK.ZP.272.02.3.2017/84/2017 2017-03-09 Zakład Elektroinstalacyjno - Handlowy "WIS" ul. Francuska 61 64-100 Leszno pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi (branży elektrycznej) dot. "Budowy al. Jana II w Luboniu.4 354,20 zł
WSK.6823.7.2017.BP 2017-03-08 Wycena Nieruchomości Tomasz Konieczny Rzeczoznawca Majątkowy opracowanie 2 operatów szacunkowych określ. wartość nieruchomości dla potrzeb nabycia ich na własność miasta Luboń738,00 zł
WSK.6812.4.2017.MM 2017-03-02 Wycena Nieruchomości T.Konieczny Rzeczoznawca Majątkowy opracowanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchom. dla potrzeb nabycia 2 działek369,00 zł
BMK.ZP.272.02.8.2017/75/2017 2017-03-01 osoba fizyczna Nadzór archeologiczny nad inwestycją "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Spokojnej w Luboniu"1 845,00 zł
BMK.ZP.272.02.11.2017/71/2017 2017-02-27 Enea Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Ku Słońcu 34 71-080 Szczecin Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci oświetlenia drogowego w ulicy Polnej w Luboniu na odcinku od ul. Poznańskiej do nowobudowanego oświetlenia (ok.350 mb)5 535,00 zł
BMK.ZP.272.02.12.2017/72/2017 2017-02-27 Enea Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci oświetlenia drogowego w ulicy Poznańskiej w Luboniu na odcinku od ul. Polnej do nowobudowanego oświetlenia (ok.. 520 mb)5 535,00 zł
WSK.7031.1.6.2017.LJ 2017-02-27 Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane CAMINO M.Kulczyk ul.Grzybowa 3/4 Luboń wykonanie kosztorysu inwestrorskiego, kosztorysu ofertowego i przedmiotu robót dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego- remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych na terenie ML; nadzoru przy pracach związanych z remontem cząstkowym ulic asfaltowych na terenie ML8 610,00 zł
68/2017 Nr ZTM.TA.0717.5.2017 2017-02-24 Miasto Poznań przekazanie Miastu środków finansowych z budżetu Miasta Luboń w formie dotacji celowej na realizację zadania własnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego3 271 617,52 zł
WAG.2150.16.2017 2017-02-23 Emilia Bryś współorganizacja i koordynacja przebiegu Gali Siewcy 36.94 zł/godzinę
WAG.2150.17.2017 2017-02-23 Romualda Suchowiak współorganizacja i koordynacja przebiegu Gali Siewcy 36,94 zł/godzinę
WAG.2150.19.2017 2017-02-23 Joanna Humerczyk współorganizacja i koordynacja przebiegu Gali Siewcy 36.94 zł/godzinę
WAG.2150.20.2017 2017-02-23 Dominika Kędziora współorganizacja i koordynacja przebiegu Gali Siewcy 36.94 zł/godzinę
WAG.2150.18.2017 2017-02-23 Angelika Stefaniak współorganizacja i koordynacja przebiegu Gali Siewcy 36,94 zł/godzinę
WI.272.01.18.2016/64/2017 2017-02-23 Wodan Instalacje Sanitarne Andrzej Szypura, ul. Lipowa 20, 62-030 Luboń BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY SPOKOJNEJ I RUTKOWSKIEGO W LUBONIU552 792,70 zł
WSK.7031.7.2017.MP 2017-02-22 UTAL Sp. z o.o. ul.Katarzyńska 9 Kobylnica wykonanie wraz z montażem dwustronnych tablic informacyjnych z nazwą ulicy (7 szt.)3 271,80 zł
WSK.7031.8.2017.MO 2017-02-20 osoba fizyczna Poznaań ul.Floksowa wydanie opinii technicznej stanu kanalizacji deszczowej w ul.Dworcowej na odcinku od ul.Mazurka do wyloto do Strumienia Junikowskiego1 000,00 zł
WI.272.01.15.2016/42/2017 2017-02-20 BUD-AN Sp. z o.o. ul. Zaremby 2/3 62-740 Tuliszków Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Solskiego w Luboniu352 622,39 zł
67/2017 KNPo7.022.PA.7546.2017 2017-02-20 Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie PKP S.A. oddaje Użytkownikowi ( Miastu Luboń) część dz. nr 71/6, 102/7 obr. Luboń w celu korzystania i wykonania oraz pozostawienia kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej wraz ze studniami zgodnie z wydaną opinią - jest to umowa wieloletnia, opłaty roczne20 442 600,00 zł
67/2017 KNPo7.022.PA.7546.2017 2017-02-20 Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie PKP S.A. oddaje Użytkownikowi ( Miastu Luboń) część dz. nr 71/6, 102/7 obr. Luboń w celu korzystania i wykonania oraz pozostawienia kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej wraz ze studniami zgodnie z wydaną opinią - jest to umowa wieloletnia, opłaty roczne20 442 600,00 zł
67/2017 KNPo7.022.PA.7546.2017 2017-02-20 Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna oddanie przez PKP S.A. Miastu Luboń części nieruchomości w celu korzystania i wykonania oraz pozostawienia kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej wraz ze studniami zgodnie z opinią wydaną przez BBF Sp. z o.o. - umowa na czas nieoznaczony20 442,60 zł
WSK.6812.1.1.2017.BP 2017-02-16 Rzeczoznawca Majątkowy Tomasz Konieczny wycena lokalu mieszkalnego przy ul.11 Listopada w Luboniu369,00 zł
aneks do umowy 57/2017 WSK-GO.272.1.2017 2017-02-16 KOM-LUB Sp. z o.o. ul.Niepodległości 11 62-030 Luboń odbieranie, transport,zbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z terenu m.Luboń761 863,31 zł
aneks do umowy WSK.272.2.2017 58/2017 2017-02-16 KOM-LUB Sp. z o.o. ul.Niepodległości 11, 62-030 Luboń odbieranie, transport, zbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych,zmieszanych oraz selektywnie zebranych, z terenu m.Luboń oraz prowadzenie Centralnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych12 242 658,04 zł
58/2017 WSK.272.2.2017 2017-02-16 KOM-LUB Sp. z o.o. Luboń odbieranie, transport, zbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zmieszanych oraz zebranych selektywnie, powstałych na nieruchomościach zamieszkanych, na terenie Miasta oraz prowadzenie Centralnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zgodnie z zasadami prawa krajowego, w tym aktami prawa miejscowego oraz SOPZ - 17.02.2017r. - 16.02.2010r.11 546 021,03 zł
57/2017 WSK.GO.272.1.2017 2017-02-16 KOM-LUB Spz o.o. Luboń przedmiotem umowy jest odbieranie, transport, zbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zmieszanych oraz selektywnie zebranych, powstałych na nieruchomościach niezamieszkanych, na terenie Miasta, zgodnie z zasadami prawa krajowego w tym aktami prawa miejscowego oraz SIWS - 17.02.2017r. - 31.12.2017r.730 442,16 zł
59/2017 2017-02-16 Gabinet Weterynaryjny "Pies i Kot" lek.wet. Monika Drzewiecka Poznań usługi weterynaryjne polegające na wykonywaniu zabiegów sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów z terenu Miasta Luboń dostarczanych przez upoważnione osoby, będące przedstawicielami lub wolontariuszami Fundacji działającej na rzecz zwierząt, która współpracuje w ramach podpisanego porozumienia z Miastem Luboń.19 980,00 zł
WSK.7031.5.2017.LJ 2017-02-15 Ewimap s.c. ul.Żołnierzy Wyklętych 15/10 Warszawa wykonanie pomiaru natężenia ruchu drogowego na przejeździe kolejowymul.Dworcowa- ul.Armii Poznań2 214,00 zł
WAG.2151.5.2017 2017-02-14 Kacper Krzemkowski badania dotyczace natężenia ruchu 16,50 zł/godzinę
WAG.2151.6.2017 2017-02-14 Sebastian Mieloszyński badanie natężenia ruchu 16,50 zł/godzinę
WAG.2151.7.2017 2017-02-14 Sławomir Budziszewski badanie natężenia ruchu 16,50 zł/godzinę
WAG.2151.8.2017 2017-02-14 Ewa Zborowska badanie natężenia ruchu 16,50 zł/godzinę
BMK.ZP.272.02.09.2017/54/2017 2017-02-14 Stanisław Domalski ul. Nowa Strzelnica 5/11 63-100 Śrem Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Spokojnej w Luboniu".2 829,00 zł
BMK.ZP.272.02.10.2017/55/2017 2017-02-14 Stanisław Domalski ul. Nowa Strzelnica 5/11 63-100 Śrem Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji " Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rutkowskiego w Luboniu".1 845,00 zł
WPRiOŚ.671.2.2017-50/2017 2017-02-13 GEOMATIC Michał Wyczałek Analiza potencjału energetycznego dachów budynków w Luboniu18 450,00 zł
BMK.ZP.272.02.6.2017/52/2017 2017-02-10 SD Projekt s.c. Mikołajczyk, Cyrkiel, Jasiukiewicz ul. Szymborska 10/8 60-254 Poznań Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych polegających na budowie chodnika w ul. Kalinowej i Kasztanowej w Luboniu.5 043,00 zł
BMK.ZP.272.02.07.2017/53/2017 2017-02-10 Stanisław Domalski ul. Nowa Strzelnica 5/11 63-100 Śrem Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Solskiego w Luboniu".1 660,50 zł
51/2017 2017-02-10 "INEGENIS" Sp. z o.o. Poznań usługa, polegająca na przygotowaniu studium wykonalności w zakresie części opisowej i obliczeniowej do wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-201013 530,00 zł
WSK.6724.11.2017.MM 2017-02-09 Biuro Usług Geodezyjnych K.Wolny Geodeta Uprawniony opracowanie prac terenowo-prawnych - wznowienie 4 punktów granicznych738,00 zł
WSK.6724.11.2017.MM 2017-02-09 Biuro Usług Geodezyjnych K.Wolny Geodeta Uprawniony wznowienie dwóch punktów granicznych369,99 zł
WSK.7031.4.2017.MO 2017-02-06 Global Traffic Systems Sp. z o.o. ul.Szamotulska 67 Przeźmierowo dostarczenie oraz montaż sygnalizatorów akustycznych na przejściach dla pieszych w ciągu ul.Kościuszki i poniatowskiego w Luboniu5 313,60 zł
74/2017 01/RAZEMBEZPIECZNIEJ/2017 2017-02-03 KOMPAS CONSULTING Buczkowski Maciej opracowanie wniosku o dofinansowanie dla inwestycji pn.: "Wdrożenie systemu wsparcia dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta Luboń w czasie zagrożenia" zgłaszanego do dofinansowania w ramach Działania MSWiA "Razem bezpieczniej im.Władysława Stasiaka na lata 2016i 2017".5 000,00 zł
WSK.6140.1.3.2017.DS 2017-02-01 Microchip-DS ul.Mickiewicza 50 Głogów przedłużenie ważności 100 szt. mikroczipów492,00 zł
WAG.2150.2.2017 2017-02-01 Józefa Rybak doręczenie decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości oraz upomnień dot. płatności za odpady komunalne 4,00 zl/ decyzja; 1,00zł/upomnienie
WAG.2150.3.2017 2017-02-01 Wiesława Minicka doreczenie decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości i upomnień dot. płatności za odbór odpadów komunalnych 4,00 zl/ decyzja; 1,00zł/upomnienie
WAG.2150.3.2017 2017-02-01 Wiesława Minicka doreczenie decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości i upomnień dot. płatności za odbór odpadów komunalnych 4,00 zl/ decyzja; 1,00zł/upomnienie
WAG.2150.3.2017 2017-02-01 Wiesława Minicka doręczenie decyzji o podatku od nieruchomości i upomnień dot. płatności za odbiór odpadów komunalnych 4,00 zl/ decyzja; 1,00zł/upomnienie
WAG.2150.5.2017 2017-02-01 Alicja Olejniczak doręczenie decyzji o podatku od nieruchomości i upomnień dot. płatności za odbiór odpadów komunalnych 4,00 zl/ decyzja; 1,00zł/upomnienie
WAG.2150.6.2017 2017-02-01 Jolanta Pawlęty doręczenie decyzji o podatku od nieruchomości i upomnień dot. płatności za odbiór odpadów komunalnych 4,00 zl/ decyzja; 1,00zł/upomnienie
WAG.2150.7.2017 2017-02-01 Hanna Brocka doręczenie decyzji o podatku od nieruchomości i upomnień dot. płatności za odbiór odpadów komunalnych 4,00 zl/ decyzja; 1,00zł/upomnienie
WAG.2150.8.2017 2017-02-01 Katarzyna Wojtczak doręczenie decyzji o podatku od nieruchomości i upomnień dot. płatności za odbiór odpadów komunalnych 4,00 zl/ decyzja; 1,00zł/upomnienie
WAG.2150.9.2017 2017-02-01 Małgorzata Matalewska doręczenie decyzji o podatku od nieruchomości i upomnień dot. płatności za odbiór odpadów komunalnych 4,00 zl/ decyzja; 1,00zł/upomnienie
WAG.2150.10.2017 2017-02-01 Elżbieta Królikiewicz doręczenie decyzji o podatku od nieruchomości i upomnień dot. płatności za odbiór odpadów komunalnych 4,00 zl/ decyzja; 1,00zł/upomnienie
WAG.2150.11.2017 2017-02-01 Kamila Mazurek doręczenie decyzji o podatku od nieruchomości i upomnień dot. płatności za odbiór odpadów komunalnych 4,00 zl/ decyzja; 1,00zł/upomnienie
WAG.2150.12.2017 2017-02-01 Renata Talar doręczenie decyzji o podatku od nieruchomości i upomnień dot. płatności za odbiór odpadów komunalnych 4,00 zl/ decyzja; 1,00zł/upomnienie
WAG.2150.13.2017 2017-02-01 Mateusz Olejniczak doręczenie decyzji o podatku od nieruchomości i upomnień dot. płatności za odbiór odpadów komunalnych 4,00 zl/ decyzja; 1,00zł/upomnienie
WAG.2150.14.2017 2017-02-01 Dorota Starzak doręczenie decyzji o podatku od nieruchomości i upomnień dot. płatności za odbiór odpadów komunalnych 4,00 zl/ decyzja; 1,00zł/upomnienie
WAG.2150.15.2017 2017-02-01 Michał Prażyński doręczenie decyzji o podatku od nieruchomości i upomnień dot. płatności za odbiór odpadów komunalnych 4,00 zl/ decyzja; 1,00zł/upomnienie
WSK.7031.3.2017.LJ 2017-01-26 ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. ul.Ku Słońcu 34 Szczecin wymiana słupa oświetleniowego drogowego na ul.Unilnej w Luboniu3 524,44 zł
36/2017 2017-01-25 SARIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul.Zawodzie 16, 02-981 Warszawa, Oddział w Starym Tarnowie 8, 64-020 Czempiń zbiórka, transport i utylizacja zwłok zwierząt ze wskazanych i zabezpieczonych miejsc1 400,00 zł
WI.272.01.16.2016/34/2017 2017-01-24 Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz Białobrzycki Os. Kazimierza Wlk. 14a/1 62-200 Gniezno Budowa chodnika wzdłuż ul. Kalinowej i Kasztanowej w Luboniu97 853,55 zł
65/2017 2017-01-23 Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego S.C. ul. Jedności Narodowej 45B 50-260 Wrocław Opracowanie aktualizacji Programu Rewitalizacji dla Miasta Luboń na lata 2017 - 2027 w ramach projektu pn. "kompleksowy, skoncentrowany i komplementarny Program Rewitalizacji Miasta Luboń przygotowany z udziałem wsparcia eksperckiego oraz partycypacji społecznej - aktualizacja"22 150,00 zł
WSK.6812.3.2017.MM 2017-01-19 KR Nieruchomoci K. Rynchlewska Rzeczoznawca Majątkowy opracowanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruch. dla potrzeb zbycia nieruchomości - uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej369,00 zł
WSK.7031.2.2017.MO 2017-01-18 Projektowanie Organizacji Ruchu R.Pisarczyk Poznan wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na ul.Szkolnej w Luboniu861,00 zł
WSK.7031.1.2017.MO 2017-01-18 Projektowanie Organizacji Ruchu R.Pisarczyk Poznań projekt zmiany organizacji ruchu drogowego na ul.ks.Streicha w Luboniu3 321,00 zł
BMK.ZP.272.02.1.2017/23/2017 2017-01-12 Pracownia Architektury "Projektor-nia.pl" Robert Jankowski ul. Olchowa 4/1 61-475 Poznań Opracowanie analizy źródeł ciepła, zmiany źródła ciepła, projektu wykonawczego instalacji ogrzewczej, projektu kotłowni oraz kosztorysów i specyfikacji dla budynku "Dom Włodarza" w Luboniu.7 380,00 zł
aneks do umowy z 01-06-2007 2017-01-11 Przemysław Czaczyk obsługa prawna5 000,00 zł
aneks do umowy z 01-06-2007 2017-01-11 Igor Szymkowiak obsługa prawna4 500,00 zł
24/2017 2017-01-11 LOSiR sp. z o.o. Luboń Akcja Zima 20176 000,00 zł
25/2017 2017-01-11 Ośrodek Kultury Luboń Akcja Zima 20174 500,00 zł
26/2017 2017-01-11 Biblioteka Miejska w Luboniu Akcja Zima 20172 500,00 zł
WSK.6724.3.2017.MM 2017-01-09 Biuro Usług Geodezyjnych K.Wolny Geodeta Uprawniony wznowienie 2 punktów granicznych369,00 zł
WSK.6812.1.2017.MM 2017-01-02 KR Nieruchomości K.Rynglewska Rzeczoznawca Majątkowy opracowanie 4 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla potrzeb ich nabycia1 476,00 zł
WSK.6812.2.2017.MM 2017-01-02 POSESOR- NIERUCHOMOŚCI Rzeczoznawcy Majątkowy M.Sewkowski wyceny 2 nieruchom. gruntowych dla potrzeb zamiany gruntów984,00 zł
1/2017 2017-01-02 Porozumienie z Fundacją Ochrony Zwierząt ANIMAL SECURITY sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów i kotek20 000,00 zł
WAG.2150.01.2017 2017-01-02 Kemnitz Benedykt obsługa archiwum zakładowego po byłym Komunalnym Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych w Luboniu 20,00 lub 25,00 zł/godzinę
WAG.2150.4.2017 2017-01-02 Beata Dudkiewicz doręczenie decyzji o podatku od nieruchomości i upomnień dot. płatności za odbiór odpadów komunalnych 4,00 zl/ decyzja; 1,00zł/upomnienie
WAG.2151.02.2017 2017-01-02 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ARCHIW PL" wykonywanie prac archiwisty w archiwum zakladowym miasta Luboń500,00 zł
WAG.2151.1.2017 2017-01-02 The Auditors Michał Trafarski Mogileńska 10a/125 Poznań nadzór nad systemem kontroli zarządczej i systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji w 2017 1845,00 zł miesięcznie
WAG.2151.2.2017 2017-01-02 ARCHIW PL Andrzej Bekas Marek Trzeciak sc ul Bukowska 45d/15 Poznań prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu Miasta Luboń 500,00
12/2017 2017-01-02 Żłobek Niepubliczny "Calineczka" Luboń dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w żłobku 250,00 zł / dziecko
13/2017 2017-01-02 Żłobek Niepubliczny "U 7 Krasnoludków" Luboń dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w żłobku 250,00 zł / dziecko
14/2017 2017-01-02 Żłobek Niepubliczny "Tajemnicza Wyspa" Luboń dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w żłobku 250,00 zł / dziecko
15/2017 2017-01-02 Żłobek Niepubliczny "Liliputki" dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w żłobku 250,00 zł / dziecko
16/2017 2017-01-02 Żłobek Niepubliczny "Zielony Groszek" dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w żłobku 250,00 zł / dziecko
17/2017 2017-01-02 Żłobek Niepubliczny "hop-Bęc" Luboń dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w żłobku 250,00 zł / dziecko
18/2017 2017-01-02 Klub Dziecięcy "Chatka Skrzatka" Luboń dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w żłobku 125,00 zł / dziecko
21/2017 3420-44/17 2017-01-02 Miasto Poznań, Usługi Komunalne zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami poprzez prowadzone przez miejską jednostkę budżetową Usługi Komunalne Schronisko dla zwierząt28 500,00 zł
WAg.2151.01.2017 2017-01-01 The Auditors Michał Trafarski aneks do umowy z 2015-03-31 nadzór nad systemem kontroli zarządczej i systemem zarzadzania bezpieczeństwem informacji w UM
27/2017 WSK.7031.25.2016.LJ 2016-12-31 Global Traffic Sp. z o.o. Przeźmierowo usługi w zakresie stałej konserwacji ulicznej sygnalizacji świetlnej zabudowanej na terenie Miasta Luboń78 480,00 zł
WSK.272.2.2016/156/2016 2016-12-29 aneks do umowy z dnia 12.07.2016r. nr WSK.272.2.2016/156/2016 z KOM-LUB Sp. z o.o. umowa zawarta jest na czas od 12.07.2016 do 16.02.2017 odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta Lubon2 510 118,00 zł
279/2016 2016-12-29 Gabinet Weterynaryjny lek.wet. Luboń elektroniczne oznakowanie psów, których właściciele zamieszkują na terenie Miasta Luboń1 400,00 zł
277/2016 WSK.6140.19.2016.DS 2016-12-29 Gabinet Weterynaryjny Lek. wet. Poznań całodobowe pogotowie weterynaryjne dla zwierząt poszkodowanych w kolizjach drogowych lub innych nagłych bądź niebezpiecznych zdarzeniach
276/2016 2016-12-28 KURANT Tadeusz Kurant prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego do spraw zwierząt łownych, obejmującego czynności o charakterze doraźnym11 000,00 zł
259/2016 2016-12-25 Akademia Słońca Poznań umowa użyczenia lampy solarnej Photinus protos150 dDuo i wykupy13 530,00 zł
WSK.6812.15.2016.MM 2016-12-19 TEMPUS Rzeczoznawca Majątkowy opracowanie opinii określającej wartość nieruchomości na potrzeby zakupu307,50 zł
WI.272.01.14.2016/264/2016 2016-12-19 Firma Usługowo-Handlowa "ANNA" Anna Białobrzycka ul. Wodna 18 62-200 Gniezno Budowa chodnika w ul. Malwowej w Luboniu106 869,72 zł
273/2016 540/OP/D/R5/2016 2016-12-19 ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. utrzymanie i knserwacja oświetlenia drogowego49 999,50 zł
WSK.7031.34.2016.LJ 2016-12-13 Róża Pisarczyk Poznań raport audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oceny bezpieczeństwa r. drogowego na przejściu dla pieszych na ul.ks Streicha2 361,60 zł
WSK.6812.12.2016.MM 2016-12-12 Usługi Geodezyjne Ewaryst Pyrzanowski opracowanie mapy dla potrzeb określenia pasa technicznego - ustanowienie wynagrodzenia za służebności przesyłu738,00 zł
WI.272.02.70.2016/262/2016 2016-12-12 "BTD" Bielicki Krzysztof ul. Zielona Dolina 2, Borówiec 62-023 Gądki Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi dla inwestycji: "Remont chodnika w ul. Dąbrowskiego w Luboniu"2 152,50 zł
WI.272.02.72.2016/260/2016 2016-12-12 "BTD" Krzysztof Bielecki ul. Zielona Dolina 2 62-023 Borówiec Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi dla inwestycji "Budowa chodnika w ul. Jesiennej w Luboniu".1 107,00 zł
WI.272.02.73.2016/261/2016 2016-12-12 "BTD" Krzysztof Bielecki ul. Zielona Dolina 2 62-023 Borówiec Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi dla inwestycji "Budowa chodnika w ul. Wiosennej w Luboniu".1 660,50 zł
WSK.7031.33.2016.LJ 2016-12-09 WODAN Instalacje Sanitarne Luboń wykonanie wymiany awaryjnej studni kanalizacji deszczowej w ul.Pułaskiego9 417,89 zł
WI.272.02.71.2016/257/2016 2016-12-06 Firma SD PROJEKT Mikołajczyk, Cyrkiel, Jasiukiewicz s.c. ul. Szymborska 10/8 60-254 Poznań Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania polegającego na remoncie chodnika w ul. Krasickiego.7 011,00 zł
WI.272.01.13.2016/249/2016 2016-12-02 Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz Białobrzycki Os. Kazimierza Wielkiego 14a/1 62-200 Gniezno Remont chodnika w ul. Dąbrowskiego w Luboniu.46 922,32 zł
268/2016 GKo-I.272.101/En6936/2016 2016-12-01 Miasto Poznań ustalenie wysokości kwoty partycypacji przez Miasto Luboń w kosztach realizacji Porozumienia z dnia 20 maja 2016r. dot. grupowego zakupu energii elektrycznej1 630,71 zł
WI.272.01.11.2016/247/2016 2016-12-01 Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska ul. Północna 16 62-050 Rogalinek Budowa chodników w ul. Jesiennej i Wiosennej w Luboniu.77 261,52 zł
WSK.7031.29.2016.LJ 2016-11-29 Global Traffic Systems Sp. z o.o. ul.Szamotulska 67 Poznań wymiana sterownika i lamp sygnalizacji świetlnej26 875,50 zł
WSK.7031.30.2016.LJ 2016-11-29 WODAN Instalacje Sanitarne Luboń wykonanie nawierzchni bitumicznej w ulicy bocznej od ul.Okrzei21 578,16 zł
WSK.7031.31.2016.LJ 2016-11-29 HUNTER Poznań wykonanie oznakowania poziomego ul.3 Maja i likwidacja oznakowania poziomego ul.Unijna754,91 zł
WSK.7031.29.2016.LJ 2016-11-29 Global Traffic Systems Sp. z o.o. Przeźmierowo wymiana sterownika i lamp sygnalizacji świetlnej26 875,50 zł
WI.272.02.69.2016 /251/2016 2016-11-28 Andrzej Szypura Wodan Instalacje Sanitarne ul. Lipowa 20 62-030 Luboń Wymiana przyłączy wodociągowych w ulicy bocznej od ul. Okrzei.9 040,50 zł
WSK.7031.26.2016.MO 2016-11-25 Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe JAZET Śrem wykonanie, dostarczanie oraz montaż aktywnego oznakowania pionowego zasilanego solarem oraz dwa znaki z ograniczeniem prędkości25 990,21 zł
WSK.6812.13.2016.MM 2016-11-24 TEMPUS Rzeczoznawca Majątkowy Poznań opracowanie 2 operatów szacunkowych dot. ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału gruntu1 107,00 zł
WSK.6812.14.2016.MM 2016-11-24 TEMPUS Rzeczoznawca Majątkowy opracowanie operatu szacunkowego okr. wartość nakładów znajdujących się na działce430,50 zł
WSK.7031.28.2016.LJ 2016-11-24 Róża Pisarczyk Poznań wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu drogowego na ul.Lipowej w Luboniu7 995,00 zł
WSK.7031.28.2016.LJ 2016-11-24 Róża Pisarczyk Poznań wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu drogowego na ul.Lipowej w Luboniu7 995,00 zł
WSK.7031.28.2016.LJ 2016-11-24 Róża Pisarczyk Poznań wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu drogowego na ul.Lipowej w Luboniu7 995,00 zł
WSK.7031.28.2016.LJ 2016-11-24 Róża Pisarczyk Poznań wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu drogowego na ul.Lipowej w Luboniu7 995,00 zł
WSK.7031.28.2016.LJ 2016-11-24 Róża Pisarczyk Poznań wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu drogowego na ul.Lipowej w Luboniu7 995,00 zł
WSK.7031.28.2016.LJ 2016-11-24 Róża Pisarczyk Poznań wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu drogowego na ul.Lipowej w Luboniu7 995,00 zł
WSK.7031.27.2016.LJ 2016-11-24 Róża Pisarczyk Poznań wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu drogowego na ul.Bukowej4 182,00 zł
WSK.7031.28.2016.LJ 2016-11-24 Róża Pisarczyk Poznań wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu drogowego na ul.Lipowej w Luboniu7 995,00 zł
WSK.6812.9.2016.AŁ 2016-11-23 KR Nieruchomości Rzeczoznawca Majątkowy opracowanie operatów szacunkowych dot. określenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wiecz. gruntów1 107,00 zł
WI.272.02.68.2016/246/2016 2016-11-22 ECOREN AUDYTING Robert Osmólski ul. St. Michałkowskiego 20 62-035 Kórnik Opracowanie aktualizacji audytu ex-ante dla budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu1 500,00 zł
WI.272.01.12.2016 / 241/2016 2016-11-21 Korbud Usługi brukarskie Tomasz Koralewski Sasinowo, ul. Poznańska 5 62-022 Mosina Remont chodnika w ul. Sienkiewicza w Luboniu72 347,95 zł
WI.272.02.67.2016 /244/2016 2016-11-15 Pracownia Architektury „Projektor-nia.pl” Robert Jankowski ul. Olchowa 4/1 61-475 Poznań Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacjami dla wyposażenia wnętrz budynku "Dom Włodarza"6 150,00 zł
WSK.6812.12.2016.MM 2016-11-10 Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego opracowanie określenia wartości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na nieruch.984,00 zł
WSK.6812.7.2016.MM 2016-11-03 KR Nieruchomości Rzeczoznawca Majątkowy analiza wartości nieruch.61,50 zł
WI.272.01.10.2016/235/2016 2016-10-28 Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska ul. Północna 16 62-050 Rogalinek Remont chodnika w ul. Krasickiego w Luboniu123 796,30 zł
WI.272.02.66.2016 /234/2016 2016-10-21 osoba fizyczna Dokumentacja kosztorysowa (przedmiar robót, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy) dla "Budowy ul. Wschodniej" branża instalacyjna - sieć kanalizacji deszczowej w zakresie: km 0+541,00 - km 0+926,50.1 200,00 zł
WSK.6812.12.2016.MM 2016-10-20 KR Nieruchomości Rzeczoznawca Majątkowy opracowanie 3 operatów szacunkowych określających wartość skł. budowlanych i nasadzeń roslinnych1 476,00 zł
WSK.6812.11.2016.MM 2016-10-20 Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Rzeczoznawca Majątkowy opracowanie 1 operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej553,50 zł
233/2016 WSK.272.3.2016.KC 2016-10-17 Przedsiębiorstwo Drogowe "DROGBUD" - Gostyń Spółka z o.o. Przebudowa chodnika wzdłuż nieruchomości gruntowej dz. nr 74/9 ark.10, obr.Luboń o dł ok.70mb22 007,06 zł
232/2016 WSK.272.4.2016.KC 2016-10-17 Przedsiębiorstwo Drogowe "DROGBUD" Gostyń Spółka z o.o. Wykonanie nasypów/skarpy wzdłuż nieruchomości gruntowej dz. nr 68/1, ark.10, obr Luboń ( na odcinku ok.75mb)1 532,58 zł
WSK.6131.2.5.2016.DS 2016-10-12 KĘSBET WYROBY BETONOWE Lubrza zamówienie 4 szt. ławek wraz z transportem oraz kątwy do przymocowania ławek4 089,70 zł
WSK.7031.21.2016.MO 2016-10-12 Global Traffic Systems Sp. z o.o. Przeźmierowo dostarczenie oraz montaż dysku HDD 3,5 Western Digital PURPLE SATA 6 Gb/s 64MB1 783,50 zł
WSK.7031.23.2016.LJ 2016-10-12 Global Traffic Systems Sp. z o.o. Przeźmierowo wymiana sterownika i lamp sygnalizacji świetlnej20 910,00 zł
WSK.7031.22.2016.LJ 2016-10-12 ENEOS Sp. z o.o.Poznań wykonanie prac przeglądowych oświetlenia drogowego wzdłuż ul.Dębieckiej i Unijnej14 497,05 zł
WSK.6823.13.2014.AM 2016-10-06 TEMPUS Rzeczoznawca Majątkowy zlecenie potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego61,50 zł
WSK.7031.19.2016.MO 2016-10-04 Auto Chara Pomoc drogowa Wysogotowo ul.Skurzewska 59 usunięcie, wywóz oraz zagospodarowanie wraku drewnianego barakowozu615,00 zł
221/2016 2016-09-30 P.H.U. "VIVACE" Krzysztof Brych przygotowanie nagłośnienia w trakcie organizacji Dnia Edukacji Narodowej300,00 zł
WI.272.02.65.2016 / 230/2016 2016-09-30 BBF Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 461 60-451 Poznań Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego w Luboniu jako istotnego elementu systemu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej wraz z uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.153 750,00 zł
229/2016 2016-09-30 VULCAN Sp. z o.o. SIGMA - arkusz5 400,00 zł
WI.272.02.63.2016/219/2016 2016-09-29 Przedsiębiorstwo Drogowe "Drogbud" - Gostyń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 63-800 Gostyń, Grabonóg 69b Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu dla zadania "Budowa ulicy Wschodniej w mieście Luboń"37 834,80 zł
WI.272.02.64.2016/225/2016 2016-09-29 SD Projekt Mikołajczyk, Cyrkiel, Jasiukiewicz s.c. ul.Szymborska 10/8 60-254 Poznań Wykonanie Dzieła w postaci dokumentacji kosztorysowej (przedmiar robót, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy) dla budowy ul. Wschodniej - odcinek od al. Jana Pawła II do ul. Stefana Okrzei.6 396,00 zł
WSK.7031.18.2016.LJ 2016-09-26 ENEOS Sp. z o.o. Poznań wymiana słupa oswietleniowego drogowego ul.Unijna4 895,01 zł
WSK.6847.2.2016.KC 2016-09-22 TEMPUS Poznań ustalenie wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu1 968,00 zł
WSK.6847.2.2016.KC 2016-09-22 TEMPUS Rzeczoznawca Majatkowy Poznań sporządzenie operatu szacunkowego ustalającego wysokość wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu1 968,00 zł
WI.272.02.62.2016/207/2016 2016-09-20 Budownictwo Komunikacyjne, Projekty, Nadzory. Ireneusz Ignaszak os. Konstytucji 3 Maja 14a 63-200 Jarocin Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ciągu pieszo-jezdnego w ul. Wiejskiej w Luboniu wraz z odwodnieniem oraz uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).77 000,00 zł
212/2016 WSK.7031.17.2016.LJ 2016-09-19 Biuro Badawczo- Projektowe Budownictwa Komunikacyjnego "TRANSCOMP" inwentaryzacja elementów pasa drogowego i wprowadzenia danych do bazy danych wdrożonego oprogramowania klasy GIS oraz przeprowadzenia okresowego przeglądu stanu technicznego dróg gminnych ( przegląd podstawowy-roczny).39 975,00 zł
WSK.6840.1.2016.AN 2016-09-13 Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Mosina opracowanie operatu szacunkowego dot. określenia wartości rynkowej prawa własności njier. dla potrzeb sprzedaży działki369,00 zł
WSK.6840.1.2016.AN 2016-09-13 Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Mosina opracowanie operatu szacunkowego dot. określ. wartości rynkowej prawa wł. nieruchomości dla potrzeb sprzedaży369,00 zł
WSK.6840.8.2016.AŁ 2016-09-12 Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Mosina opracowanie 2 operatów szacunkowych dot. określenia wartości rynkowej prawa wł. nieruch. dla potrzeb zamiany działek
WI.272.02.49.2016/205/2016 2016-09-12 osoba fizyczna Nadzór inwestorski nad inwestycją "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy bocznej od ul. Okrzei w Luboniu"1 000,00 zł
WI.272.02.49.2016/205/2016 2016-09-12 osoba fizyczna Nadzór inwestorski nad inwestycją "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy bocznej od ul. Okrzei w Luboniu"1 000,00 zł
WI.272.02.56.2016/184/2016 2016-09-09 Pracownia Projektowa 77 Adam Jeske ul. Grodziska 37/4 60-363 Poznań Opracowanie dwóch wariantów koncepcji architektonicznej budynku wielorodzinnego, uzyskanie odpowiednich decyzji a następnie opracowanie na podstawie jednego z wybranych wariantów kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku wielorodzinnego przy ul. Łącznej 4 w Luboniu.95 940,00 zł
WI.272.02.55.2016 /191/2016 2016-09-08 Andrzej Szypura Wodan Instalacje Sanitarne ul. Lipowa 20 62-030 Luboń Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Okrzei w Luboniu.106 434,14 zł
WI.272.02.61.2016/192/2016 2016-09-08 Siergiej Studio Architektury Grzegorz Siergiej ul. Puszczykowska 11/1 50-559 Wrocław Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy Przedszkola nr 1 (budowa nowego segmentu wraz z łącznikiem pomiędzy istniejącym budynkiem), zlokalizowanego przy ulicy Sobieskiego 65 w Luboniu.97 170,00 zł
WI.272.02.60.2016 /190/2016 2016-09-07 Firma Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 8 61-770 Poznań Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla ścieżki pieszo - rowerowej dalszej części ciągu rekreacyjnego wzdłuż jeziora Kocie Doły w Luboniu od istniejącej części przy ul. Wodnej do ul. Podgórnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy połączeniu z przyległymi ulicami.30 000,00 zł
WI.272.02.54.2016/189/2016 2016-09-02 SD PROJEKT s.c. ul. szymborska 10/8 60-254 Poznań adres do korespondencji: ul. Wichrowa 4 60-449 Poznań Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru robót branży drogowej nad pracami związanymi z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Okrzei w Luboniu.3 690,00 zł
WSK-GO.032.1.2016 2016-09-01 Agregaty FOGO Sp. z o.o. ul.Święciechowska 36 Wilkowice, Święciechowa zlecenie najmu agregatu prądotwórczego1 353,00 zł
WI.272.02.58.2016 /188/2016 2016-08-31 Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT Piotrkowice, ul. Kielecka 37,26-020 Chmielnik Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi wraz z odwodnieniem wzdłuż ulicy Krętej w Luboniu.22 509,00 zł
WI.272.02.59.2016 /187/2016 2016-08-31 R PILCH PRACOWNIA PROJEKTOWA ROMAN PILCH Siąszyce 67 62-570 Rychwał Opracowanie dwóch wariantów projektu termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 2 na podstawie audytu energetycznego opracowanego w marcu 2016 oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla wybranego na podstawie dokumentacji wariantu.25 000,00 zł
WI.272.02.57.2016/198/2016 2016-08-26 SD Projekt s.c. Wojciech Mikołajczyk, Robert Cyrkiel, Piotr Jasiukiewicz ul. Szymborska 10/8 60-254 Poznań Zaktualizowanie projektu stałej organizacji ruchu dla inwestycji: "Budowa al. Jana Pawła II w Luboniu"7 011,00 zł
SK.6812.9.2016.AŁ 2016-08-25 KR Nieruchomości K.Rynglewska Rzeczoznawca Majątkowy opracownie operatów szacunkowych dot. kreślenia opłat rocznych z tyt. uzytkow. wiecz. gruntu11 070,00 zł
WI.272.02.53.2016 /182/2016 2016-08-18 osoba fizyczna Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu nawierzchni w ulicy Kolonia PZNF.6 000,00 zł
181/2016 2016-08-18 Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji Zbigniew Jurga ul. Kościuszki 1B 62-030 Luboń Usuwanie posuszu w alejach lipowych, Wojska Polskiego, Kościuszki19 800,72 zł
193/2016; 238-16 2016-08-16 MruCon Sp. z o.o. zapewnienie atrakcji podczas imprezy Eko Piknik w Wiśniowym Sadzie w dniu 4.09.2016r.2 152,50 zł
178/2016 WSK-GO.032.01.2016 2016-08-10 Fundacja Ekologiczna Arka przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów ekologicznych podczas festynu pn."Eko Piknik w Wiśniowym Sadzie"7 000,00 zł
180/2016 2016-08-10 SOMONConsulting Szymon Piechowicz Usunięcie drzew, przy ul. Sobieskiego4 104,00 zł
WI.272.02.51.2016/175/2016 2016-08-04 "A-14" Zakład Projektowania i Oznakowania Ulic mgr inż.. Krystyna Łuczak ul. Bieszczady 1B 60-416 Poznań Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu chodnika w ul. Skośnej w Luboniu wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej pozwalającej na rozpoczęcie prac budowlanych.4 920,00 zł
WI.272.02.52.2016/174/2016 2016-08-04 "A-14" Zakład Projektowania i Oznakowania Ulic mgr inż.. Krystyna Łuczak ul. Bieszczady 1B 60-416 Poznań Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika w ul. Czajczej w Luboniu wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej pozwalającej na rozpoczęcie prac budowlanych.4 920,00 zł
WSK.7031.15.2014.LJ 2016-08-03 Zakład Instalacyjny JAGZBUD Hanna Tórz i Jacek Turz lubon naprawa awaryjna kanalizacji deszczowej w ul.Ogrodowej przy skrzyżowaniu z ul.Malinową10 650,76 zł
WSK-GO.6232.44.2016.KM 2016-07-29 Artur Knapik Agencja Reklamowa D'Arte ul.Armii Poznań 52 Luboń zlecenie wykonania gadzżtów reklamowych4 868,34 zł
WI.272.02.50.2016/172/2016 2016-07-29 Pracownia Architektury "Projektor-nia.pl" Robert Jankowski ul. Olchowa 4/1 61-475 Poznań Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynku "Dom Włodarza" wraz z innymi elementami.64 150,65 zł
WI.272.02.44.2016/171/2016 2016-07-28 "A-14" Zakład Projektowania i Oznakowania Ulic mgr inż. Krystyna Łuczak ul. Bieszczady 1 B 60-416 Poznań Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. inwestycji "Budowa ul. Dojazdowej (na odcinku od Jana III Sobieskiego do ul.Rydla oraz budowa ul. Rydla (na odcinku od ul. 1 Maja do Walki Młodych)".32 718,00 zł
WI.272.02.48.2016/165/2016 2016-07-22 Pracownia Archeologiczna UNI-ART ul. Św. Czesława 17a/24 61-583 Poznań Nadzór archeologiczny nad inwestycją "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. bocznej od ul. Okrzei w Luboniu2 460,00 zł
173/2016 WSK.7031.14.2016 LJ 2016-07-22 ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. ul.Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Luboń przy ul.Kujawskiej, Pomorskiej, Komornickiej i Szreniawskiej95 940,00 zł
WSK.6840.2.2016.AN 2016-07-21 Biuro Usług Geodezyjnych K.Wolny Geodeta Uprawniony opracowanie zmiany użytków i konturów klasyfikacyjnych dla nieruchomości gruntowej227,55 zł
WI.272.02.46.2016/167/2016 2016-07-21 SD Projekt s.c. ul. Szymborska 10/8 60-254 Poznań Nadzór inwestorski nad inwestycją "Przebudowa ul. Cmentarnej w Luboniu w zakresie chodnika".3 690,00 zł
WSK.6724.41.2016.MM 2016-07-20 Biuro Usług Geodezyjnych K.Wolny Biskupice opracowanie prac terenowo prawnych-podział nieruchomości1 968,00 zł
WI.272.02.45.2016/161/2016 2016-07-19 Antoni Napierała AN BRUK ul. Folwarczna 31 62-060 Stęszew Przebudowa ulicy Cmentarnej w Luboniu w zakresie chodnika40 869,44 zł
WI.272.02.47.2016/160/2016 2016-07-18 Przedsiębiorstwo Drogowe "DROGBUD" - Gostyń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 63-800 Gostyń Grabonóg 69b Wykonanie mieszanki związanej cementem C1,5/2 grubości 10 cm46 892,52 zł
WSK.7031.13.2016.MO 2016-07-13 UTAL Sp. z o.o. Kobylnica wykonanie wraz z montażem dwustronnych tablic informacyjnych 9 10 tablic, 3 słupki )3 062,70 zł
WSK.272.2.2016/156/2016 2016-07-12 KOM-LUB Sp. z o.o. odbieranie , transport, zbieranie i zagospodarowanie odpadów komunal;nych, zmieszanych oraz selektywnie zebranych, powstałych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych, na terenie Miasta oraz prowadzenie Centralnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych1 966 049,91 zł
WSK.7031.8.2016.LJ 2016-07-07 Aleksandra Jadwiszczok - Bułdak "BM" Chorzów pomiar natężenia ruchu drogowego2 214,00 zł
WSK.7031.12.2016.MO 2016-07-06 Global Traffic Systems Sp. z o.o. Przeźmierowo przeprowadzenie prac związanych z wymianą sterownika sygnalizacji świetlnej obsługującego skrzyżowanie ul.Powstańców Wlkp.- Żabikowska1 230,00 zł
WI.272.02.43.2016/154/2016 2016-07-06 Andrzej Szypura Wodan Instalacje Sanitarne ul. Lipowa 20 62-030 Luboń Budowa przyłączy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wschodniej: - przyłącze nr 1 włączone w studnie rewizyjną S-3 (do dz. nr 32/2 zakończone korkiem), - przyłącze nr 2 włączone w studnie rewizyjną S-4 (do dz. nr 73 zakończone korkiem), - przyłącze nr 3 włączone w studnie rewizyjną S-3 (do przepompowni zlokalizowanej przed posesją Wschodnia 15)19 434,00 zł
aneks 1/2016 do porozumienia 279/2015 2016-07-01 KOM-LUB Sp. z o.o. odbieranie i zagospodarowanie odpadów pochodzących z terenu Miasta Luboń w okresie od 1.07.2016r. do 11.07.2016r.113 129,05 zł
WI.272.02.42.2016/153/2016 2016-06-30 Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Robert Nowak ul. Wysoka 6 62-050 Mosina Wykonanie kontrolnych pomiarów geodezyjnych w trakcie prowadzenia robót budowlanych związanych z inwestycją "Budowa ul. Wschodniej w Luboniu z kanalizacją deszczową oraz kanalizacją sanitarną" dla punktów wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy, sporządzenie operatu z wykonanych pomiarów z podaniem wektorów przemieszczeń wskazanych punktów, wyjaśnienia wątpliwości dot. ww. pomiarów oraz dokumentacji.1 200,00 zł
SKR.272.1.2016/16/2793 2016-06-29 Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 5.575.854,64PLN885 651,96 zł
WSK.7031.9.2016.LJ 2016-06-28 ENEOS Sp. z o.o. Poznań wymiana słupa oświetlenia drogowego uszkodzonego w wyniku kolizji5 514,16 zł
WSK.7031.10.2016.LJ 2016-06-28 ENEOS Sp. z o.o. Poznan przegląd opraw pod tunelem w ul.Dębieckiej5 090,89 zł
WAG.2510.6.2016 2016-06-23 Zakład Remontowo Budowlany Beata Wilczyńska remont holu i klatki schodowej budynku UML15 375,00 zł
WI.272.02.41.2016 /151/2016 2016-06-22 Andrzej Szypura Wodan Instalacje Sanitarne ul. Lipowa 20 62-030 Luboń Budowa przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej do nieruchomości gruntowych będących własnością Miasta Luboń (dz. nr 32/2; 73; 67/1 - ark. 10 obręb Luboń)31 500,00 zł
WOZiK.526.3.4.2016 2016-06-20 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Forum Lubońskie” wsparcie realizacji zadania publicznego2 000,00 zł
WOZiK.526.3.5.2016 2016-06-20 Parafia Rzymskokatolicka p. w. św. Barbary wsparcie realizacji zadania publicznego10 000,00 zł
152/2016 2016-06-17 Ravelia Group sp. z o.o. świadczenie usług za pośrednictwem portalu edugrants.pl2 214,00 zł
170/2016 2016-06-17 LOSIR Sp z o.o. zapewnienie porządku, czystości, bezpieczeństwa i ochrony plaży miejskiej21 000,00 zł
WI.272.02.38.2016 /145/2016 2016-06-16 GEO-KOT Paweł Kotynia, ul. Sobieskiego 45, 62-040 Puszczykowo Wykonanie aktualizowanych map zasadniczych do celów projektowych w skali 1:500 dla ulicy Niezłomnych w Luboniu2 460,00 zł
WI.272.02.39.2016 /146/2016 2016-06-16 GEO-KOT Paweł Kotynia, ul. Sobieskiego 45 62-040 Puszczykowo Wykonanie prac geodezyjnych polegających na opracowaniu aktualizowanych map do celów projektowych w skali 1:500 w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie DWG dla działki 14/8 (teren Domu Włodarza) w obrębie Luboń wraz z przyległymi działkami i fragmentem ulicy Puszkina i ulicy Niepodległości.1 353,00 zł
WI.272.02.40.2016 142/2016 2016-06-13 Firma TRiM-tech Sp. z o.o. Sp.K. ul. Kokosowa 2 60-185 Skórzewo Przygotowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej (zgłoszenia oraz zaświadczenia o braku sprzeciwu) zezwalającej na wykonanie robót budowlanych dla 3 odcinków przyłączy do sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wschodniej.2 460,00 zł
WI.272.02.35.2016/148/2016 2016-06-09 BBF Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 461 60-451 Poznań Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej w Luboniu.137 760,00 zł
WSK-GO.6724.1.2016.MP 2016-06-07 Biuro Usług Geodezyjnych K.Wolny Geodeta Uprawniony Biskupice wyznaczenie punktów granicznych w celu wykonania plaży miejskiej w Luboniu799,50 zł
135/2016 WSK.272.3.2016JL 2016-06-01 Joanna Łowińska Firma "HUNTER" 61-458 Poznań ul.Dębowa 49 wykonanie malowania oznakowania poziomego na terenie Lubonia64 390,50 zł
WSK.272.3.2016.LJ/135/2016 2016-06-01 Joanna Łowińska Firma "HUNTER" ul. Dębowa 49 61-458 Poznań WYKONANIE MALOWANIA OZNAKOWANIA POZIOMEGO NA TERENIE LUBONIA W ROKU 201664 390,50 zł
WOZiK.7021.1.4.1.2016 2016-05-31 GRAM-BUD Paweł Gramza modernizacja placu zabaw i gier znajdującego się w Luboniu przy ulicy Aleksandra Puszkina polegająca na demontażu starego, niskiego ogrodzenia i piłko-chwytów oraz montażu nowego, wysokiego ogrodzenia i piłko-chwytów na boisku do gry w piłkę nożną24 267,90 zł
WOZiK.7021.1.4.2.2016 2016-05-31 PERFETTO Mirosław Wierzbicki, Artur Malec Sp. J. modernizacja placu zabaw i gier – boiska do gry w piłkę nożną - znajdującego się w Luboniu przy ulicy Aleksandra Puszkina24 354,00 zł
WOZiK.7021.1.4.3.2016 2016-05-31 BUDOWNICTWO-FLOS Piotr Organista usługi inżynieryjne w zakresie pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami polegającymi na modernizacji placu zabaw i gier znajdującego się w Luboniu przy ulicy Aleksandra Puszkina – boiska do gry w piłkę nożną1 230,00 zł
WI.272.02.34.2016 2016-05-27 SD PROJEKT s.c. ul. Szymborska 10/8, 60-254 Poznań adres korespondencyjny: ul. Wichrowa 4, 60-449 Poznań Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kanalizacji deszczowej i chodnika w ulicy Kasprzaka w Luboniu.23 247,00 zł
WI.272.02.36.2016/129/2016 2016-05-27 Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych Zbigniew Kempiński, ul. Kwiatowa 17, 62-002 Suchy Las Wykonanie prac geodezyjnych polegających na wykonaniu aktualizowanych map zasadniczych do celów projektowych w skali 1:500 w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie DWG dla inwestycji budowa zjazdu z drogi serwisowej Autostrady A2.738,00 zł
WI.272.02.33.2016/128/2016 2016-05-27 Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane Eska-Projekt Szymon Kosmalski, ul. Katowicka 11/U28, 61-131 Poznań Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji „Przebudowa odcinka ul. Źródlanej”.9 594,00 zł
WSK.6140.8.2016.DS 2016-05-25 Drukarnia Tom Luboń wydruk plakatów i ulotek wraz z ich transportem442,80 zł
WI.272.02.37.2016/114/2016 2016-05-25 osoba fizyczna Sporządzenie opinii technicznej dla stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej w ul. Dojazdowej1 200,00 zł
WOZiK.7021.1.3.4.2016 2016-05-25 GRAM-BUD Paweł Gramza prace związane z naprawą ogrodzenia placu zabaw znajdującego się przy ulicy Unijnej (Park Papieski)1 137,75 zł
WSK.272.2.2016.LJ/115/2016 2016-05-24 Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane "INFRAKOM ROBOTY DROGOWO-MOSTOWE" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA TERENIE MIASTA LUBOŃ W ROKU 2016304 928,32 zł
140/2016 WSK.GO.6724.1.2016 2016-05-23 Marcin Pawłowski P.P.H.U. HYDROAGROMAR Trzebin 5, 63-330 Dobrzyca opracowanie dokumentacji projektowej dot. plaży miejskiej ( przekroje poprzeczne i podłużne terenu z uwzględnieniem nasypania piasku na istniejącym terenie; naniesienie rzędnych na mapie sytuacyjno-wysokościowej; wykonanie opisu charakterystyki planowanych prac wraz z ich podstawowymi danymi technicznymi; wykonanie przekroju poprzecznego koryta rzeki Warty z odniesieniem do lokalizacji plaży4 305,00 zł
WAG.2510.4.2016 2016-05-23 Grupa Cermag spółka zo.o. zakup płytek podłogowych (remont holu budynku UML10 429,90 zł
74/2016 2016-05-20 Agencja Reklamowa D`Arte Artur Knapik druk wizytówek dla radnych RML1 874,52 zł
WOZiK.7021.1.3.3.2016 2016-05-19 GRAM-BUD Paweł Gramza prace związane z naprawą ogrodzenia terenu zielonego znajdującego się przy ulicy Wschodniej / alei Jana Pawła II1 074,28 zł
111/2016 2016-05-18 Auto Chara Pomoc Drogowa Transport Specjalny ul.Grzybowa 31 61-472 Poznań holowanie i przechowywanie pojazdów na podstawie dyspozycji usunięcia pojazdu7 380,00 zł
WI.272.02.28.2016/105/2016 2016-05-17 Budownictwo - Flos Piotr Organista, ul. Wenecka 2B/NM-1, 62-080 Tarnowo Podgórne Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: Budowa łącznika pomiędzy budynkiem Gimnazjum nr 2 a budynkiem Gimnazjum nr 2 a budynkiem hali sportowo-widowiskowej w Luboniu wraz z uzyskaniem w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego decyzji pozwolenia na użytkowanie.5 904,00 zł
WI.272.02.29.2016/107/2016 2016-05-17 Firma TRiM-tech Sp. z o.o. Sp.K, ul. Kokosowa 2, 60-185 Skórzewo Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Solskiego w Luboniu.16 482,00 zł
WI.272.02.30.2016/108/2016 2016-05-17 Firma TRiM-tech Sp. z o.o. Sp.K, ul. Kokosowa 2, 60-185 Skórzewo Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Rutkowskiego w Luboniu14 391,00 zł
WI.272.02.31.2016/109/2016 2016-05-17 Firma TRiM-tech Sp. z o.o. Sp.K, ul. Kokosowa 2, 60-185 Skórzewo Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Spokojnej w Luboniu.12 177,00 zł
WI.272.02.32.2016/110/2016 2016-05-17 Firma TRiM-tech Sp. z o.o. Sp.K, ul. Kokosowa 2, 60-185 Skórzewo Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Wawrzyniaka w Luboniu.12 177,00 zł
WI.272.01.2.2016/106/2016 2016-05-16 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD Jacek Ratajczak, ul. Kasztanowa 7 62-004 Czerwonak Przebudowa odcinka ul. Źródlanej165 976,75 zł
WSK.6840.2.2016.AN 2016-05-16 POSESOR - Nieruchomości Biuro Wycen i Pośrednictwa Nieruchomości M.Sewkowski Poznań wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości dla potrzeb sprzedaży738,00 zł
WI.272.01.3.2016 /102/2016 2016-05-11 Usługi Budowlane - Wiesław Szałata, ul. Wieleńska 49/2, 64-410 Sieraków Budowa łącznika pomiędzy budynkiem Gimnazjum nr 2 a budynkiem hali sportowo - widowiskowej w Luboniu wraz z uzyskaniem w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego decyzji pozwolenia na użytkowanie.336 173,39 zł
WAG.1333.12.2016 2016-05-10 Digitech spółka z o.o. programowanie centrali telefonicznej, zakup sterownika, licencji programów do rejestrowania rozmów3 920,01 zł
WSK.033.1.2016 100/2016 2016-05-09 IDEA Konsulting Sp. z o.o. z siedzibą 60-805 Poznań ul.Niecała 14/9 usługa polegająca na wykonaniu pkt.IX, X, XI1 + część obliczeniowa SDtudium wykonalności bez efektu ekologicznego w ramach konkursu Nr RPWP.03.01-IZ-00-30-001/16, Oś priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego7 380,00 zł
96/2016 2016-05-04 KEREZA Krzysztof Wiśniewski Wykonanie przez Kabaret Łowcy.B autorskiego przedstawienia kabaretowego podczas Dni Lubonia 201612 915,00 zł
WSK.6724.11.2016.MM 2016-05-04 Biuro Usług Geodezyjnych K.Wolny Biskupice opracowanie prac terenowo-prawnych - podział działki1 845,00 zł
WAG.271.3.2016 2016-05-04 Nowa System Mirosław Białobrzeski zakup programu antywirusowego Eset endpoint Client 70 licencji2 404,77 zł
WOZiK.7021.1.3.2.2016 2016-05-04 GRAM-BUD Paweł Gramza prace związane z naprawami na placach zabaw znajdujących się w Luboniu8 265,60 zł
WSK.6724.26.2016.MM 2016-05-02 Biuro usług Geodezyjnych K.Wolny Geodeta Uprawniony opracowanie zmiany użytków i konturów klasyfikacyjnych dla nieruchomości159,90 zł
WI.272.02.27.2016 91/2016 2016-04-29 Budownictwo - Flos Piotr Organista ul. Wenecka 2B/BM-1 62-080 Tarnowo Podgórne Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji dot. wykonania prac budowlanych dot. SP nr 1 i SP nr 2 w Luboniu.2 952,00 zł
WAG.3.2016 2016-04-27 Nowa System zakup 70 licencji Eset Endpoint Antivirus Client na 12 miesięcy z aktualizacjami i wsparciem technicznym2 404,77 zł
WI.272.02.24.2016 88/2016 2016-04-26 Tadeusz Jachowski T.J. STATIC Pracownia Projektowa Budownictwa, ul. Dobra 10, 60-595 Poznań Opracowanie audytu energetycznego, ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej, audytu, audytu bezpieczeństwa pożarowego, mapy do celów projektowych, wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Przedszkola nr 5 w Luboniu dwóch wariantów koncepcji architektonicznej rozbudowy budynku przedszkola o dodatkowe skrzydło wraz z podaniem kosztów.49 200,00 zł
WAG.2510.2.2016 2016-04-25 MK Małgorzata Kornat projekt modernizacji holu i klatek schodowych budynku UML3 690,00 zł
94/2016 2016-04-22 Osoba fizyczna Przygotowanie projektu kolorowanki miejskiej zawierającego 12 ilustracji Lubonia w wersji czarno-białej i kolorowej1 055,00 zł
95/2016 2016-04-19 Ośrodek Kultury w Luboniu Współorganizacja wydarzenia miejskiego pn. Dzień Dziecka w dniu 5.06.2016 r. w Parku Papieskim.1 000,00 zł
WSK.6724.21.2016.MM 2016-04-18 Biuro Usług Geodezyjnych K.Wolny Geodeta Uprawniony opracowanie zmiany użytków i konturów klasyfikacyjnych dla nieruchomości stanow. wł Miasta Luboń159,90 zł
WSK.6812.7.2016.MM 2016-04-17 KR Nieruchomości K.Rynglewska Rzeczoznawca Majątkowy Rokietnica opracowanie 2 wycen nieruchomości dla potrzeb sprzedaży738,00 zł
147/2016 2016-04-15 Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji Zbigniew Jurga Pielęgnacja labiryntu w Parku Papieskim - w latach 2016-20189 072,00 zł
WSK.6812.6.2016.MM 2016-04-14 KR Nieruchomości K.Rynglewska Rzeczoznawca Majątkowy Rokietnica opracowanie 3 wycen nieruchomości oraz opiniidla potrzeb zamiany gruntów1 660,50 zł
86/2016 2016-04-13 PHU Zielony Salon Lidia Tokarska Opieka pielęgnacyjna roślin na terenie Parku Siewcy w Luboniu6 339,60 zł
WSK.6812.5.2016.MM 2016-04-12 TEMPUS M.Streich Rzeczoznawca Majątkowy opracowanie opinii określ. wartość gruntu dla potrzeb sprzedaży688,80 zł
WI.272.02.26.2016 85/2016 2016-04-11 SD PROJEKT s.c., ul. Szymborska 10/8, 60-254 Poznań adres do korespondencji: ul. Wichrowa 4, 60-449 Poznań Wykonanie Dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu zatok autobusowych w ciągu ul. Żabikowskiej - ul. Jana III Sobieskiego.36 654,00 zł
WI.272.01.1.2016 83/2016 2016-04-08 MARCIN KORBIK PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "ELEKTROMAR", UL. Wojska Polskiego 65 B, 62-030 Luboń Wykonanie prac budowlanych dostosowujących budynek Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu do wymogów przepisów przeciwpożarowych180 759,18 zł
WAG.271.2.2016 2016-04-07 Hardsoft-Telekom Jarosław Kaźmierczak zakup urzadzenia sieciowego UTM FortiGate FG 92D z licencją na subskrybcję do aktualizacji oprogramowania i wsparciem technicznym7 330,80 zł
WAG.271.1.2016 2016-04-07 Hardsoft-Telekom Jarosław Kaźmierczak zakup 23 sztuk monitorów LCD 21"8 373,84 zł
WSK.6812.4.2016.MM 2016-04-05 TEMPUS M.Streich Rzeczoznawca Majątkowy wykonanie opinii uzasadniającej wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty planistycznej159,90 zł
82/2016 Nr WŚ.3037.64.8.2015.IV 2016-04-01 Powiat Poznański dot. przekazania Powiatowi środków finansowych na realizację programu likwidacji wyrobów i materiałów zawierających azbest15 000,00 zł
81/2016 ZTM.TA.0717.5.2016 2016-03-31 Miasto Poznań wykonywanie zawartych porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego; przekazanie Miastu Poznań środków finansowych z budżetu Miasta Lubon w formie dotacji celowej na realizację zadania własnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego2 863 028,45 zł
WSK.7031.2.2016.LJ 2016-03-31 Róża Pisarczyk Poznań wykonanie opracowań zmiany stałej organizacji ruchu drogowego obejm. 5 ulic7 380,00 zł
WSK.272.1.2016./76/2016 2016-03-30 KOM-LUB Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu, ul.Niepodległości 11, 62-030 Luboń odbieranie, transport, zbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zmieszanych oraz selektywnie zebranych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie miasta Luboń oraz prowadzenie Centralnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych1 041 500,70 zł
WSK.6140.17.2015.DS 75/2016 2016-03-30 Gabinet Weterynaryjny PRZY ARENIE lek. weter. M.Całujek Poznań wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów i kotek z terenu m.Luboń przez upoważnione osoby19 958,40 zł
WI.272.02.20.2016 74/2016 2016-03-24 Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane Eska-Projekt Szymon Kosmalski, ul. Katowicka 11/U28, 61-131 Poznań Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu chodnika w ul. Krasickiego w Luboniu9 594,00 zł
WI.272.02.21.2016 70/2016 2016-03-23 NAP-PROJEKT s.c. Michał Kruger, Rafał Tomczak , Objezierze 27/5, 64-600 Oborniki Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu chodnika w ulicy Dąbrowskiego w Luboniu7 195,00 zł
6721.3.14/15/2016-69/2016 2016-03-23 Pracownia Projektowa Architektoniczno - Urbanistyczna arch. Maria Jurczyszyn korekta planu zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym "Tereny po WPPZ - I etap"3 075,00 zł
WI.272.02.19.2016 77/2016 2016-03-23 Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane ESKA-PROJEKT mgr inż. Szymon Kosmalski, ul. Katowicka 11/u28, 61-131 Poznań Przygotowanie dokumentacji technicznej-projektowej dla zjazdu (z drogi serwisowej Autostrady A2 dz. nr 3/22 ark. 1 obręb Luboń) na działkę nr 3/49 ark. 1 obręb Luboń.4 250,00 zł
73/2016 2016-03-23 Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji Zbigniew Jurga opieka pielęgnacyjna (3 letnia) drzew gat. jarząb 21 szt. rosnących w Luboniu przy ul. Sobieskiego-Targowa4 406,00 zł
WAG.2151.4.2016 2016-03-22 Małgorzata Hanna Błaszkiewicz namalowanie dwóch obrazów w oprawie546,00 zł
WI.272.02.23.2016 67/2016 2016-03-21 osoba fizyczna Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (przedmiar robót, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) dla "Budowy sieci kanalizacji deszczowej w al. Jana Pawła II"3 000,00 zł
WOZiK.526.3.2.2016 2016-03-21 Parafia Rzymskokatolicka p. w. św. Maksymiliana Marii Kolbego realizacja zadania publicznego pod tytułem: Zorganizowanie koncertu pasyjnego „Golgota Jasnogórska”3 500,00 zł
WI.272.02.22.2016 72/2016 2016-03-18 Zakład Elektroinstalacyjno-Handlowy "WIS" ul. Francuska 61, 64-100 Leszno Wykonanie dokumentacji kosztorysowej (przedmiar robót, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy) dla "Budowy kablowych linii oświetlenia ulicznego wraz ze słupami i oprawami oraz przyłącza energetycznego" w podziale na części: a) odcinek od ul. Wschodniej do ul. Konarzewskiego b) oświetlenie na rondzie (ul. K. Pułaskiego/al. Jana Pawła II)430,50 zł
WI.272.02.25.2016 66/2016 2016-03-17 Firma INBOX Zbigniew Łowżył ul. Sienkiewicza 10/13 60-817 Poznań Wykonanie koncepcji plaży miejskiej położonej w Luboniu, na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 194/1, arkusz 9, obręb Luboń, przekazania wytycznych do realizacji projektu oraz doradztwa przy realizacji, zgodnie z wytycznymi zawartymi w zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.7 995,00 zł
WI.272.02.18.2016 65/2016 2016-03-17 SD PROJEKT s.c., ul. Szymborska 10/8, 60-254 Poznań adres do korespondencji: ul. Wichrowa 4, 60-449 Poznań Przygotowanie dokumentacji technicznej-projektowej dla zjazdu (z drogi serwisowej Autostrady A2 dz. nr 3/22 ark. 1 obręb Luboń) na działkę nr 3/49 ark. 1 obręb Luboń)9 200,00 zł
WAG.1333.9.2016 2016-03-16 "Szewczyk-Soft" Anna Szewczyk konserwacja oprogramowania, zamknięcie roku w FKB950,00 zł
WSK.6812.3.2016.MM 2016-03-15 KR Nieruchomości K.Rynglewska Rzeczoznawca Majątkowy opracowanie 3 operatów szacunkowych określających wartość składników budowlanych i nasadzeń roślinnych znajdujących sie na nieruchomości1 476,00 zł
WSK.6724.6.2016.MM 2016-03-10 Usługi Geodezyjno-Kartograficzne M.Struzik Poznań opracowanie prac terenowo-prawnych dot. podziału działki2 460,00 zł
64/2016 2016-03-09 osoba fizyczna Umowa o dzieło - opracowanie autorskiej aranżacji i wykonanie koncertu wokalno-instrumentalnego w ramach cyklu "Koncerty pasyjne w Luboniu", który odbędzie się 13 marca 2016 roku.1 000,00 zł
WAG.2151.3.2016 2016-03-09 Konsultujemy Maciej Milewicz Poznań ul. Gabszewicza zrealizowanie usługi przygotowania konsultacji społecznych w zakresie Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego 20165 000,00 zł
WOZiK.526.3.1.2016 2016-03-08 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej realizacja zadania publicznego pod tytułem: Koncert Muzyki Pasyjnej5 300,00 zł
WSK.6724.10.2016.MO 2016-03-08 Geodeta Uprawniony K.Wolny opracowanie prac terenowo-prawnych- wznowienie 2 punktów granicznych369,00 zł
WSK-GO.6724.1.2016.MP 2016-03-07 Geodeta Uprawniony K.Wolny wykonanie mapy zasadniczej do celów projektowych615,00 zł
WI.272.02.16.2016 63/2016 2016-03-07 Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych Zbigniew Kempiński, ul. Kwiatowa 17, 62-002 Suchy Las Wykonanie aktualizowanych map zasadniczych do celów projektowych w skali 1:500 dla ulicy Niezłomnych w Luboniu.1 845,00 zł
WI.272.02.17.2016 62/2016 2016-03-04 SD PROJEKT s.c., ul. Szymborska 10/8, 60-254 Poznań adres do korespondencji: ul. Wichrowa 4, 60-449 Poznań Zaktualizowanie projektu stałej organizacji ruchu dla inwestycji "Budowa ul. Wschodniej w Luboniu z kanalizacją deszczową oraz kanalizacją sanitarną"4 674,00 zł
WAG.2510.2.2016 2016-03-03 Betonowy Wojtek M.Błaszyk W.Janiak s.c. wykonanie i zamontowanie płyt ściennych z betonu architektonicznego w budynku Urzędu Miasta17 439,63 zł
WAG.1333.8.2016 2016-03-02 ARISCO spółka z o.o. aktualizacja oprogramowania ARISCO378,07 zł
WOZiK.526.2.2.2016 2016-03-01 Klub Sportowy Akademia Judo realizacja zadania publicznego pod tytułem: Puchar Polski Seniorów i Seniorek w Judo w Luboniu5 000,00 zł
WOZiK.526.2.4.2016 2016-03-01 Klub Sportów i Sztuk Walki ALLIANCE realizacja zadania publicznego pod tytułem: Zawody Puchar Polski NO GI 2016 JIU JITSU3 000,00 zł
WOZiK.526.2.7.2016 2016-03-01 Luboński Klub Tenisa Stołowego realizacja zadania publicznego pod tytułem: Kontynuacja działań Lubońskiego Klubu Tenisa Stołowego w celu dalszego tworzenia optymalnych warunków do uprawiania sportu przez możliwie jak największą liczbę osób55 000,00 zł
WOZiK.526.2.10.2016 2016-03-01 Uczniowski Klub Sportowy Jedynka realizacja zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie dla dzieci i młodzieży szkolenia sportowego z wykorzystaniem boiska i sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu8 000,00 zł
WOZiK.526.2.20.2016 2016-03-01 Szkolny Związek Sportowy Miasta Luboń realizacja zadania publicznego pod tytułem: Dowóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe9 000,00 zł
WAG.1330.1.2015 2016-03-01 Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych napisanie wniosku do POWR 02.18.00 "Podniesienie jakości świadczenia usług przez jst woj. wielkopolskiego553,50 zł
WI.272.02.12.2016 59/2016 2016-02-26 Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane Eska-Projekt Szymon Kosmalski, ul. Katowicka 11/U28, 61-131 Poznań Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu chodnika w ulicy Sienkiewicza w Luboniu.7 380,00 zł
WI.272.02.13.2016 60/2016 2016-02-26 Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane Eska-Projekt Szymon Kosmalski, ul. Katowicka 11/U28, 61-131 Poznań Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu chodnika w ulicy Malwowej w Luboniu.7 257,00 zł
WI.272.02.14.2016 61/2016 2016-02-26 Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane Eska-Projekt Szymon Kosmalski, ul. Katowicka 11/U28, 61-131 Poznań Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu chodnika w ulicy Wczasowej w Luboniu.7 257,00 zł
WI.272.02.09.2016 55/2016 2016-02-24 "TEMA" Jacek Maśliński, ul. Bociana 23, 60-621 Poznań Nadzór archeologiczny nad inwestycją „Budowa ul. Wschodniej w Luboniu z kanalizacją deszczową oraz kanalizacją sanitarną.2 446,47 zł
WI.272.02.15.2016 54/2016 2016-02-24 NAP-PROJEKT s.c. Michał Kruger, Rafał Tomczak , Objezierze 27/5, 64-600 Oborniki Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu chodnika w ulicy Kalinowej i Kasztanowej w Luboniu.11 685,00 zł
56/2016 2016-02-23 P.H.U. Vivace Krzysztof Brych ul. Żabikowska 54/38 62-030 Luboń Przygotowanie nagłośnienia i oświetlenia obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w dniu 1 marca 2016 r. na terenie obozu karno-śledczego w Żabikowie500,00 zł
WSK.7031.3.2016.LJ 2016-02-23 Zakład Zadrzewień, Zieleni i Rekultywacji Zb.Jurga Luboń wycinka dwóch drzew , frezowanie karpin, wywóz i utylizacja urobku950,40 zł
WAG.2512.3.2016 2016-02-19 Multiclean spółka z o.o. najem i serwis mat wejściowych w budynku Urzędu Miasta Luboń w okresie do 30.06.2016r. 45,00 zł miesięcznie
WI.272.02.11.2016 52/2016 2016-02-17 SD PROJEKT s.c., ul. Szymborska 10/8, 60-254 Poznań adres do korespondencji: ul. Wichrowa 4, 60-449 Poznań Przygotowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej (lub zaświadczenia) zezwalającej na wykonanie robót budowlanych dla 3 przyłączy (odcinków) sieci kanalizacji sanitarnej (dot. Wschodniej)4 797,00 zł
WSK.6140.17.2015.DS 51/16 2016-02-16 Fundacja Ochrony Zwierząt ANIMAL SECURITY wyłapywanie z terenu miasta bezdomnych oraz transportowanie ich do lekarza weterynarii kotów i kotek100,00 zł
WOZiK.7021.1.3.1.2016 2016-02-16 GRAM-BUD Paweł Gramza prace związane z naprawą ogrodzenia na placu zabaw w Luboniu przy ulicy Unijnej (Park Papieski)2 589,15 zł
47/2016 2016-02-12 PCSS Poznań licencja na system komputerowy "NABÓR" do przedszkoli, szkól i gimnazjów8 950,00 zł
WAG.1333.7.2016 2016-02-11 Wydawnictwo CH Beck dostęp do Systemu Informacji Prawnej Legalis Administracja online1 846,49 zł
WAG.1333.3.2016 2016-02-11 OPW DOSKOMP spółka z o.o. licencja na użytkowanie i aktualizację systemu Planowanie i Realizacja Budżetu JST615,00 zł
WPRiOŚ.6720.1a.2016-48/2016 2016-02-11 Maria Jurczyszyn Pracownia architektoniczna Studium uwarunkowań10 824,00 zł
Umowa nr 7 z dnia 11.02.2016/53/2016 2016-02-11 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Zdzisław W. Krajewski, ul. Czarna Rola 4, Poznań Analiza techniczna uzyskanego efektu ekologicznego dot. ograniczenia ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska w wyniku realizacji przedsięwzięcia dot. Dworcowej w Luboniu.387,94 zł
57/2016 2016-02-10 Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe "Integracje" ul. św. Rocha 9, 61-142 Poznań Organizacja koncertu XVI Światowego Przeglądu Folkloru Integracje 2016 w dniu 19 sierpnia 2016 w Luboniu5 000,00 zł
WI.272.02.01.2016 44/2016 2016-02-10 Jerzy Woźniak Zakład Elektroinstalacyjno-Handlowy "WIS", 64-100 Leszno, ul. Francuska 61 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi (roboty elektryczne) dla inwestycji dot. budowy ul. Wschodniej492,00 zł
46/ENEA Oświetlenie/OP/E/2016 2016-02-09 ENEA Oświetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul.Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań dot. oświetlenie miejsc publicznych, ulic, placów i dróg574 164,00 zł
,WSK.7031.1.2016.MO 2016-02-09 UTAL Sp. z o.o. Kobylnica wykonanie wraz z montażem dwustronnych tablic informacyjnych z nazwą ulicy ( 4 tabliczki i 4 słupki )2 214,00 zł
45/2016 2016-02-08 Pracownia Dendrologiczna LYNX Ryszard Dudzic Opinia dendrologiczna drzewa, gat. topola615,00 zł
WAG.1333.5.2016 2016-02-08 Wolters Kluver Polska spółka z o.o. dostęp do systemów: Prawo ochrony środowiska, Serwis budowlany Gold, Prawo oświatowe4 489,50 zł
WAG.2150.2.2016 2016-02-08 osoba fizyczna doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości na 2016 r., doręczenie upomnień w związku z niedokonaniem wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi1 385,50 zł
WAG.2150.3.2016 2016-02-08 osoba fizyczna doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości na 2016 r., doręczenie upomnień w związku z niedokonaniem wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi1 569,10 zł
WAG.2150.4.2016 2016-02-08 osoba fizyczna doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości na 2016 r., doręczenie upomnień w związku z niedokonaniem wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi1 941,40 zł
WAG.2150.5.2016 2016-02-08 osoba fizyczna doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości na 2016 r., doręczenie upomnień w związku z niedokonaniem wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi1 439,90 zł
WAG.2150.6.2016 2016-02-08 osoba fizyczna doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości na 2016 r., doręczenie upomnień w związku z niedokonaniem wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi5 003,10 zł
WAG.2150.7.2016 2016-02-08 osoba fizyczna doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości na 2016 r., doręczenie upomnień w związku z niedokonaniem wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi3 859,90 zł
WAG.2150.8.2016 2016-02-08 osoba fizyczna doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości na 2016 r., doręczenie upomnień w związku z niedokonaniem wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi4 457,40 zł
WAG.2150.9.2016 2016-02-08 osoba fizyczna doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości na 2016 r., doręczenie upomnień w związku z niedokonaniem wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, doręczenie wezwań na kwalifikacje wojskową3 352,40 zł
WAG.2150.10.2016 2016-02-08 osoba fizyczna doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości na 2016 r., doręczenie upomnień w związku z niedokonaniem wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi3 247,00 zł
WAG.2150.11.2016 2016-02-08 osoba fizyczna doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości na 2016 r., doręczenie upomnień w związku z niedokonaniem wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi860,20 zł
WAG.2150.12.2016 2016-02-08 osoba fizyczna doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości na 2016 r., doręczenie upomnień w związku z niedokonaniem wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi600,10 zł
WAG.2150.13.2016 2016-02-08 osoba fizyczna doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości na 2016 r., doręczenie upomnień w związku z niedokonaniem wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi1 902,30 zł
WAG.2150.14.2016 2016-02-08 osoba fizyczna doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości na 2016 r., doręczenie upomnień w związku z niedokonaniem wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi1 507,90 zł
WI.272.02.10.2016 43/2016 2016-02-08 Tomasz Stępnik Pracownia Archeologiczna UNI-ART., ul. Św. Czesława 17a/24, 61-583 Poznań Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej dla budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Augusta Hr. Cieszkowskiego położonego przy ul. Żabikowskiej 40 w Luboniu12 177,00 zł
WI.272.02.08.2016 46/2016 2016-02-05 Zakład Usługowy "EKO-POŻ" s.c. Stefan Feliks Grzelka, Maria Grzelka ul. Różyckiego 1/52, 62-510 Konin Wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla dokumentacji projektowej wykonanej w oparciu o ekspertyzę techniczną oraz Postanowienie Nr 28/2015 wydane przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej określające wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego dla budynku SP 2 w Luboniu.553,50 zł
41/2016 2016-02-03 LOSIR Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 2 62-030 Luboń Przygotowanie obsługi cateringowej oraz obsługi technicznej hali podczas Gali Siewca Roku 201511 000,00 zł
42/2016 2016-02-03 Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji Zbigniew Jurga Wycinka i karczowanie drzew w rejonie ul. Chudzickiego10 692,00 zł
WOZiK.526.11.32.2015 2016-02-01 Stowarzyszenie Kohorta Poznań realizacja zadania publicznego pod tytułem: Młodzieżowa Euroliga Sportów Walki – Knockout Art League5 000,00 zł
WOZiK.526.8.7.2015 2016-02-01 Stowarzyszenie Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu realizacja zadania publicznego pod tytułem: Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Lubonia1 000,00 zł
WOZiK.526.8.8.2015 2016-02-01 Stowarzyszenie Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu realizacja zadania publicznego pod tytułem: Tornister – wyprawka szkolna dla dzieci5 000,00 zł
30/2016 2016-01-30 SARIA POLSKA sp. z o.o. odbiór zwłok zwierząt1 000,00 zł
WSK.6812.2.2016.MM 2016-01-29 TEMPUS Ma.Streich Rzeczoznawca Majatkowy opracowanie dziesięciu opinii uzasadniającej wszczęcie postępowania w sprawie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału gruntu1 599,00 zł
WAG.1333.4.2016 2016-01-29 Trol Intermedia spółka z o.o. utrzymanie portalu biplubon.pl1 476,00 zł
WAG.1333.6.2016 2016-01-29 Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT nazdór nad oprogramowaniem PROBIT 430,50 zł miesięcznie
WSK.6140.1.17.2015.DS 2016-01-28 Gabinet Weterynaryjny ul.Siostry Faustyny 1, 62-030 Luboń elektroniczne oznakowanie psów, których właściciele zamieszkują na terenie Miasta Luboń14 000,00 zł
38/2016 2016-01-27 Osoba fizyczna umowa o dzieło- wykonanie 3 odlewów z brązu statuetki "Siewcy", podstawy do statuetki z białego marmuru i graweru 4 tabliczek1 710,00 zł
259/gl/PO/2016 2016-01-27 Zakład Usług Komputerowych PROBIT nadzór eksploatacyjny nad systemem Majątek Trwały 350,00 zł miesiecznie
WI.272.02.07.2016 35/2016 2016-01-27 QUATTRO PIOTR KACZMAREK, ul. Romana Brandstaettera 4, 61-656 Poznań Wykonanie dokumentacji tj. opracowanie inwentaryzacji budowlanej, ekspertyzy kominiarskiej wraz z oceną stanu technicznego budynku oraz audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 położonego przy ul. Żabikowskiej 40 w Luboniu na dz. nr 15/1 – ark. 216 974,00 zł
WSK.6823.2.2016.MM 2016-01-26 Geodeta Uprawniony K.Wolny opracowanie prac terenowo-prawnych - wznowienie 5 punktów granicznych615,00 zł
36/2016 2016-01-25 Katarzyna Sikoń F.H.U. Broker ul. Bukowa 5, 62-004 Czerwonak Obsługa techniczna Gali Siewca Roku 20156 396,00 zł
37/2016 2016-01-25 Osoba fizyczna Umowa o dzieło- wykonanie fotoreportażu podczas Gali Siewca Roku 2015 oraz wykonanie fotografii Miasta Luboń w celu publikacji w folderze miejskim660,00 zł
32/2016 2016-01-25 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej ul. Monte Cassino 22a/5 Szczecin Wykonanie koncertu "Cztery Pory Roku" A. Vivaldiego podczas Gali Siewcy Roku 20156 500,00 zł
WI.272.02.02.2016 /34/2016 2016-01-25 NAP-PROJEKT s.c. Michał Kruger, Rafał Tomczak , Objezierze 27/5, 64-600 Oborniki Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. inwestycji „Przebudowa ul. Żabikowskiej” (na odcinku od skrzyżowania ulicy Żabikowskiej – Jana III Sobieskiego do skrzyżowania ulic Żabikowskiej –Targowej –Buczka - Poznańskiej)46 617,00 zł
WOZiK.526.10.16.2015 2016-01-22 Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS” realizacja zadania publicznego pod tytułem: Konkurs w dziedzinie języka polskiego i literatury oraz w dziedzinie matematyki dla uczniów szkół podstawowych „Złota Żabka” (XVI edycja) i dla uczniów gimnazjów „Złota Żaba” (XXIII edycja)1 000,00 zł
WAG.2510.1.2016 2016-01-22 PPUH STOLMAR Marek Nowacki wykonanie i montaż szaf z drzwiami przesuwnymi3 444,00 zł
WSK.6724.4.2015.MM 2016-01-22 Geodeta Uprawniony K.Wolny pomiar nakładów w postaci sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na na 5 działkach gruntowych369,00 zł
WAG.1333.2.2016 2016-01-22 Geo-System spółka z o.o. aktualizacja portalu mapowego i opieka autorska nad programem eGmina4 920,00 zł
WAG.1333.36.2015 2016-01-21 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej współfinansowanie funkcjonowania systemów EGB i GESUT3 000,00 zł
WSK.6232.2.2016.DS 2016-01-20 SARIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul.Zawodzie 16, 02-981 Warszawa dotyczy odbióru zwłok zwierząt 2,00zł/kg
WI.272.01.21.2015/ 24/2016 2016-01-20 Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD - Gostyń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 63-800 Gostyń, Grabonóg 69b Budowa ul. Wschodniej w Luboniu z kanalizacją deszczową oraz kanalizacją sanitarną2 800 461,90 zł
WI.272.02.03.2016 26/2016 2016-01-20 SD PROJEKT s.c., ul. Szymborska 10/8, 60-254 Poznań adres do korespondencji: ul. Wichrowa 4, 60-449 Poznań Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi (roboty drogowe) dla inwestycji dot. budowy ul. Wschodniej31 488,00 zł
WAG.2151.2.2016 2016-01-19 osoba fizyczna przeprowadzenie szkolenia dla pracowników UML na temat rozliczeń z zakresu podatku VAT1 600,00 zł
WI.272.02.04.2016 25/2016 2016-01-19 osoba fizyczna Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi (roboty instalacyjne) dla inwestycji dot. budowy ul. Wschodniej16 000,00 zł
WI.272.02.06.2016 29/2016 2016-01-19 NAP-PROJEKT s.c. Michał Kruger, Rafał Tomczak , Objezierze 27/5, 64-600 Oborniki Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika w ulicy Wiosennej w Luboniu.6 642,00 zł
WOZiK.526.11.10.2015 2016-01-18 Towarzystwo Młodzieży Sportowej „Stella” Luboń realizacja zadania publicznego pod tytułem: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży11 750,00 zł
WOZiK.526.11.11.2015 2016-01-18 Towarzystwo Młodzieży Sportowej „Stella” Luboń realizacja zadania publicznego pod tytułem: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych3 900,00 zł
WOZiK.526.11.20.2015 2016-01-18 Klub Sportowy Akademia Judo realizacja zadania publicznego pod tytułem: VIII Memoriał im. Jigoro Kano w Judo – Szansą dla Każdego5 840,00 zł
WOZiK.526.11.21.2015 2016-01-18 Klub Sportowy Akademia Judo realizacja zadania publicznego pod tytułem: Rok 2016 pod znakiem Judo w Luboniu4 000,00 zł
WOZiK.526.11.22.2015 2016-01-18 Klub Sportowy Luboński 1943 realizacja zadania publicznego pod tytułem: Organizowanie zawodów i zajęć sportowych z elementami współzawodnictwa sportowego1 000,00 zł
WOZiK.526.11.23.2015 2016-01-18 Klub Sportowy Luboński 1943 realizacja zadania publicznego pod tytułem: Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej5 000,00 zł
WOZiK.526.11.28.2015 2016-01-18 Szkolny Związek Sportowy Miasta Luboń realizacja zadania publicznego pod tytułem: Organizacja oraz prowadzenie zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkół lubońskich w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej15 000,00 zł
WSK.6833.25.2015.MM 2016-01-18 TPA Sp. z o.o. ul.Parzniewska 8 Pruszków opracowanie opinii technicznej nawierzchni drogi ul.Pięknej w Luboniu7 257,00 zł
WOZiK.526.8.17.2015 2016-01-18 Klub Sportowy Akademia Judo realizacja zadania publicznego pod tytułem: IV Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Judo5 000,00 zł
WOZiK.526.8.18.2015 2016-01-18 Klub Sportowy Akademia Judo realizacja zadania publicznego pod tytułem: Judo Szansą dla Każdego – zajęcia dla osób niepełnosprawnych8 200,00 zł
WOZiK.526.10.6.2015 2016-01-15 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Luboń realizacja zadania publicznego pod tytułem: Z Okazji 1050 Rocznicy Chrztu Państwa Polskiego Odwiedzamy Miejsca Pamięci Narodowej Naszych Przodków. Wycieczka dla dzieci i młodzieży szlakiem bł. Edmunda Bojanowskiego1 500,00 zł
WOZiK.526.10.7.2015 2016-01-15 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Luboń realizacja zadania publicznego pod tytułem: Z Okazji 1050 Rocznicy Chrztu Państwa Polskiego Odwiedzamy Miejsca Pamięci Narodowej Naszych Przodków. Rajd Szlakami Powstania Wielkopolskiego1 200,00 zł
WOZiK.526.10.9.2015 2016-01-15 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Luboń realizacja zadania publicznego pod tytułem: Z Okazji 1050 Rocznicy Chrztu Państwa Polskiego Odwiedzamy Miejsca Pamięci Narodowej Naszych Przodków. Na Szlaku Piastowskim1 500,00 zł
WOZiK.526.10.10.2015 2016-01-15 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Luboń realizacja zadania publicznego pod tytułem: Rajd Przyrodniczy Sierakowski Park Krajobrazowy1 700,00 zł
WOZiK.526.10.14.2015 2016-01-15 Parafia p. w. św. Maksymiliana Marii Kolbego realizacja zadania publicznego pod tytułem: Wypoczynek dzieci i młodzieży5 500,00 zł
WOZiK.526.10.17.2015 2016-01-15 Stowarzyszenie Zgrupka Luboń realizacja zadania publicznego pod tytułem: Luboń na rowerze2 000,00 zł
WOZiK.526.10.18.2015 2016-01-15 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Luboń realizacja zadania publicznego pod tytułem: Integracja dzieci i młodzieży3 500,00 zł
WOZiK.526.10.19.2015 2016-01-15 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Luboń realizacja zadania publicznego pod tytułem: Integracja dzieci i młodzieży3 500,00 zł
WOZiK.526.10.20.2015 2016-01-15 Stowarzyszenie COR AD COR im. Kardynała J. H. Newmana realizacja zadania publicznego pod tytułem: COR AD COR FILM FESTIVAL7 000,00 zł
WOZiK.526.10.21.2015 2016-01-15 Parafia Rzymskokatolicka p. w. św. Barbary realizacja zadania publicznego pod tytułem: Msza Święta i Koncert Uwielbienia ramach Światowych Dni Młodzieży 20167 000,00 zł
WOZiK.526.10.22.2015 2016-01-15 Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia realizacja zadania publicznego pod tytułem: Zorganizowanie XXII Lubońskiej Wycieczki Historycznej (Niezwykła historia Gniezna – Od Chrztu Polski do Zimnej Wojny)1 500,00 zł
WOZiK.526.10.23.2015 2016-01-15 Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia realizacja zadania publicznego pod tytułem: Zorganizowanie XXII Lubońskiej Wycieczki Historycznej (Nieznany Międzyrzecki Rejon Umocniony – Odcinek Centralny)1 500,00 zł
WOZiK.526.10.25.2015 2016-01-15 Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Poznań – Rejon Ośrodek ZHP Luboń realizacja zadania publicznego pod tytułem: Obóz harcerski i zuchowy Ośrodka ZHP Luboń6 000,00 zł
WOZiK.526.11.2.2015 2016-01-15 Uczniowski Klub Sportowy „Warta” Luboń realizacja zadania publicznego pod tytułem: Mali mistrzowie w tenisie ziemnym1 000,00 zł
WOZiK.526.11.3.2015 2016-01-15 Uczniowski Klub Sportowy „Warta” Luboń realizacja zadania publicznego pod tytułem: Tenis ziemny – Zajęcia dla dzieci i młodzieży2 400,00 zł
WOZiK.526.11.5.2015 2016-01-15 Uczniowski Klub Sportowy Jedynka realizacja zadania publicznego pod tytułem: Wyjazd na Międzynarodowy Turniej Piłkarski do Kraju Unii Europejskiej4 000,00 zł
WOZiK.526.11.6.2015 2016-01-15 Klub Sportowy Lubońska Petanka realizacja zadania publicznego pod tytułem: Mistrzostwa Lubonia dubletów w bule pod patronatem Polskiej Federacji Petanque1 800,00 zł
WOZiK.526.11.13.2015 2016-01-15 Poznańska Akademia Rozwoju realizacja zadania publicznego pod tytułem: TRiM 2016 – polsko-francusko-niemiecki turniej piłki nożnej, Młodzież dla Europy3 400,00 zł
WOZiK.526.11.18.2015 2016-01-15 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Luboń realizacja zadania publicznego pod tytułem: Organizacja i prowadzenie rozgrywek piłki siatkowej3 500,00 zł
WOZiK.526.11.18.2015 2016-01-15 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Luboń realizacja zadania publicznego pod tytułem: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych4 500,00 zł
WOZiK.526.11.24.2015 2016-01-15 Stowarzyszenie Zgrupka Luboń realizacja zadania publicznego pod tytułem: Supermaraton Zgrupka Luboń4 000,00 zł
WOZiK.526.11.27.2015 2016-01-15 Szkolny Związek Sportowy Miasta Luboń realizacja zadania publicznego pod tytułem: V Integracyjny Maraton Spinningowy2 000,00 zł
WOZiK.526.11.30.2015 2016-01-15 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Luboń realizacja zadania publicznego pod tytułem: Turniej piłkarski z okazji Dnia Dziecka1 840,00 zł
WOZiK.526.11.31.2015 2016-01-15 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Luboń realizacja zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie treningów dla dzieci i młodzieży z piłki nożnej8 500,00 zł
WOZiK.526.11.33.2015 2016-01-15 Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Poznań – Rejon Ośrodek ZHP Luboń realizacja zadania publicznego pod tytułem: DMB – Świętowanie Dnia Myśli Braterskiej IV Jambo Zuchowe oraz VI Jamboree w Luboniu2 700,00 zł
WI.272.02.05.2016 28/2016 2016-01-15 SD PROJEKT s.c., ul. Szymborska 10/8, 60-254 Poznań adres do korespondencji: ul. Wichrowa 4, 60-449 Poznań Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika w ulicy Jesiennej w Luboniu8 487,00 zł
WOZiK.526.8.1.2015 2016-01-15 Stowarzyszenie Społecznego Funduszu Ludzi Dobrej Woli realizacja zadania publicznego pod tytułem: Integracja zbiorowa zorganizowana jako forma wypełniania czasu wolnego2 000,00 zł
WOZiK.526.8.2.2015 2016-01-15 Stowarzyszenie Społecznego Funduszu Ludzi Dobrej Woli realizacja zadania publicznego pod tytułem: Pomoc żywnościowa rodzinom i osobom potrzebującym5 400,00 zł
WOZiK.526.8.4.2015 2016-01-15 Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku realizacja zadania publicznego pod tytułem: II Miejska Olimpiada Aktywnego Seniora2 840,00 zł
WOZiK.526.8.5.2015 2016-01-15 Klub Sportowy Lubońska Petanka realizacja zadania publicznego pod tytułem: Majówka integracyjna 20161 499,00 zł
WOZiK.526.8.6.2015 2016-01-15 Klub Sportowy Lubońska Petanka realizacja zadania publicznego pod tytułem: Rodzinny turniej w bule w ramach Dni Lubonia 2016751,00 zł
WOZiK.526.8.11.2015 2016-01-15 Parafia p. w. św. Maksymiliana Marii Kolbego realizacja zadania publicznego pod tytułem: Dwudniowa wycieczka do Krakowa i okolic3 600,00 zł
WOZiK.526.8.12.2015 2016-01-15 Parafia p. w. św. Maksymiliana Marii Kolbego realizacja zadania publicznego pod tytułem: Wypoczynek seniorów3 700,00 zł
WOZiK.526.8.14.2015 2016-01-15 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Droga” realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Chcę i potrafię” - zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami44 000,00 zł
WOZiK.526.8.15.2015 2016-01-15 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Droga” realizacja zadania publicznego pod tytułem: Organizacja dowozu osób z niepełnosprawnościami do przedszkoli, warsztatów terapii zajęciowej oraz do środowiskowych domów samopomocy12 800,00 zł
WOZiK.526.8.19.2015 2016-01-15 Stowarzyszenie Zgrupka Luboń realizacja zadania publicznego pod tytułem: Rowerowe poranki 60+1 200,00 zł
WOZiK.526.9.2.2015 2016-01-15 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej realizacja zadania publicznego pod tytułem: Muzyczne spotkania dla najmłodszych5 400,00 zł
WOZiK.526.9.2.2015 2016-01-15 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej realizacja zadania publicznego pod tytułem: Muzyczne spotkania dla najmłodszych5 400,00 zł
WOZiK.526.9.2.2015 2016-01-15 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej realizacja zadania publicznego pod tytułem: Muzyczne spotkania dla najmłodszych5 400,00 zł
WOZiK.526.9.2.2015 2016-01-15 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej realizacja zadania publicznego pod tytułem: Muzyczne spotkania dla najmłodszych5 400,00 zł
WOZiK.526.9.6.2015 2016-01-15 Parafia Rzymskokatolicka p. w. św. Jana Bosko realizacja zadania publicznego pod tytułem: Z okazji 80 rocznicy erygowania parafii p. w. św. Jana Bosko, utworzenie izby pamięci pierwszego jej proboszcza ks. Stanisława Streicha7 000,00 zł
WOZiK.526.9.7.2015 2016-01-15 Lubońskie Bractwo Kurkowe realizacja zadania publicznego pod tytułem: Obchody 3-ego Maja wraz z turniejem strzeleckim2 705,00 zł
WOZiK.526.9.8.2015 2016-01-15 Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu – Koło Nr 21 Lubonianka realizacja zadania publicznego pod tytułem: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych4 100,00 zł
WOZiK.526.9.10.2015 2016-01-15 Stowarzyszenie Zgrupka Luboń realizacja zadania publicznego pod tytułem: Lubońska rowerowa ścieżka historyczna2 000,00 zł
WOZiK.526.9.14.2015 2016-01-15 Związek Harcerstwa Polskiego – Ośrodek ZHP Luboń realizacja zadania publicznego pod tytułem: RUN = RADOŚĆ + UŚMIECH + NIEPODLEGŁOŚĆ (Obchody 11 Listopada)1 670,00 zł
WOZiK.526.9.15.2015 2016-01-15 Związek Harcerstwa Polskiego – Ośrodek ZHP Luboń realizacja zadania publicznego pod tytułem: XI Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej1 395,00 zł
WOZiK.526.10.1.2015 2016-01-15 Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA realizacja zadania publicznego pod tytułem: Poznaj Wielkopolskę z Kajaka – 4 Pory Roku2 000,00 zł
WOZiK.526.10.3.2015 2016-01-15 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Luboń realizacja zadania publicznego pod tytułem: Złota Jesień w Wielkopolskim Parku Narodowym – Rajd „Szlakami po dobrach Władysława hr Zamoyskiego”2 400,00 zł
WOZiK.526.10.5.2015 2016-01-15 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Luboń realizacja zadania publicznego pod tytułem: Z Okazji 1050 Rocznicy Chrztu Państwa Polskiego Odwiedzamy Miejsca Pamięci Narodowej Naszych Przodków. Wycieczka dla dzieci i młodzieży do Gniezna900,00 zł
23/2016 2016-01-08 Osoba fizyczna umowa o dzieło - wykonanie serc z artykułów plastycznych z dziećmi podczas finału WOŚP w Centrum Factory Outlet500,00 zł
20/2016 2016-01-08 LOSiR Sp. z o.o. na współorganizację zimowego wypoczynku zimowego dzieci6 000,00 zł
21/2016 2016-01-08 Ośrodek Kultury w Luboniu współorganizacja zimowego wypoczynku dzieci4 500,00 zł
22/2016 2016-01-08 Biblioteka Miejska Luboń współorganizację zimowego wypoczynku dzieci2 500,00 zł
WAG.1333.26.2015 2016-01-07 PPUH PLUS Opieka nad systemem obiegu dokumentów e-Content na 20163 347,21 zł
WAG.1333.28.2015 2016-01-07 PPUH PLUS opieka autorska nad programem SIK+1 143,90 zł
WSK.6833.25.2015.MM 2016-01-04 PRO-ROAD K.Buk Poznań wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla poniesionych nakładów w postaci istniejącej nawierzchni drogowej1 168,50 zł
WSK.6150.4.2015.DS 1/2016 2016-01-04 "KURANT" Tadeusz Kurant Bługowo całodobowe pogotowie interwencyjne do spraw zwierząt łownych , obejmującego czynności o charakterze doraźnym8 000,00 zł
WAG.2150.11.2016 2016-01-04 osoba fizyczna wykonywanie prac obsługowych w archiwum zakładowym po byłym Komunalnym Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych w Luboniu - wynagrodzenie miesięczne350,00 zł
31/2016 2016-01-04 Przedsiębiorstwo Transportowe "Translub" Sp. z o. o. zapewnienie bezpłatnego transportu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół w okresie styczeń 2016 - sierpień 2016
WSK.6140.15.2015.DS 2015-12-31 Gmina Szamotuły i Fyndacja Radość Psiaka schronisko dla zwierząt w Przyborówku przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych psów w schronisku w Przyborówku56 400,00 zł
5/s/2012 aneks nr 1/2016 2015-12-31 TRANSLUB Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu ul. Przemysłowa 13/15 62-030 Luboń obsługa techniczna przystanków i wiat przystankowych polegająca na wykonywaniu bieżących napraw, konserwacji, remontów, przbudowie , itp36 162,00 zł
280/2015 WSK.6140.15.DS 2015-12-31 Gmina Szamotuły i Fundacja Radość Psiaka przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych psów56 400,00 zł
WAG.2151.101.2015 2015-12-31 PHU Archiw PL prowadzenie archiwum zakładowego Urzedu Miasta Luboń w 2016 r.500,00 zł
WSK.6140.16.2015.DS/270/2015 2015-12-30 Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Dariusz Filipiński., os. Wichrowe Wzgórze paw. 104 całodobowe pogotowie weterynaryjne dla zwierząt poszkodowanych w kolizjach lub innych nagłych bądź niebezpiecznych zdarzeniach29 988,00 zł
WSK.7031.16.2015.LJ 2015-12-30 Global Traffic Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie, ul.Szamotulska 67, 62-081 Baranowo usługi stałej konserwacji ulicznej sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Luboń78 818,40 zł
WSK.6140.16.2015.DS 270/2015 2015-12-30 Gabinet Weterynaryjny lek.wet. Dariusz Filipiński os.Wichrowe Wzgórze paw. 104, 61-670 Poznań całodobowe pogotowie weterynaryjne dla zwierząt poszkodowanych w kolizjach drogowych lub innych nagłych bądź niebezpiecznych zdarzeniach,29 988,00 zł
WAG.2151.1.2016 2015-12-29 Financial Audit Audyt i Kontrola Finansowa s.c. Murowana Goślina ul. Kreta wykonywanie zadań z zakresu audytu wewnętrznego oraz czynności doradcze w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych - wynagrodzenie miesięczne1 980,00 zł
269/2015 2015-12-28 GEOMATIC Michał Wyczałek ul.Św.Jerzego 24/2 61-546 Poznań umowa o wykonanie narzędzia informatycznego8 610,00 zł
WAG.271.06.2015 2015-12-22 Poczta Polska SA świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta Luboń w 2016 r.71 295,00 zł
WAG.271.04.2015 2015-12-22 FH-U Sebastian Talkowski dzierżawa i serwis 10 wielofunkcyjnych urządzeń biurowych dla Urzędu Miasta Luboń na okres 24 miesięcy1 439,00 zł
268/2015 2015-12-18 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul.Kubickiego 9 lok.5 Watszawa sprzedaż licencji na moduł systemu eGmina-iRMK (internetowy rejestr Mienia Komunalnego ), przygotowanie inicjalnej bazy, przeszkolenie 2 pracowników, nadzór autorski nad wykonanym wdrożeniem, utrzymanie systemu na serwerze 9 840,00 zł
272/2015 2015-12-16 Dogadanie Kolektyw konferncja pod nazwą "Zdrowa draka o talerz dzieciaka"100,00 zł
WAG.2150.119.2015 2015-12-03 osoba fizyczna DORĘCZENIE ZA ZWROTNYM POTWIERDZENIEM UPOMNIEŃ DOTYCZACYCH PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W 2015 R.399,00 zł
WAG.2150.120.2015 2015-12-03 osoba fizyczna DORĘCZENIE ZA ZWROTNYM POTWIERDZENIEM UPOMNIEŃ DOTYCZACYCH PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W 2015 R.251,00 zł
WAG.2150.121.2015 2015-12-03 osoba fizyczna doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem upomnień dotyczacych podatku od nieruchomości w 2015 r.362,00 zł
WAG.2150.122.2015 2015-12-03 osoba fizyczna doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem upomnień dotyczacych podatku od nieruchomości w 2015 r.340,00 zł
WAG.2150.123.2015 2015-12-03 osoba fizyczna doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem upomnień dotyczacych podatku od nieruchomości w 2015 r.788,00 zł
WAG.2150.124.2015 2015-12-03 osoba fizyczna doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem upomnień dotyczacych podatku od nieruchomości w 2015 r.680,00 zł
WAG.2150.125.2015 2015-12-03 osoba fizyczna doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem upomnień dotyczacych podatku od nieruchomości w 2015 r.466,00 zł
WAG.2150.126.2015 2015-12-03 osoba fizyczna doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem upomnień dotyczacych podatku od nieruchomości w 2015 r.566,00 zł
WAG.2150.127.2015 2015-12-03 osoba fizyczna doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem upomnień dotyczacych podatku od nieruchomości w 2015 r.536,00 zł
WAG.2150.128.2015 2015-12-03 osoba fizyczna doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem upomnień dotyczacych podatku od nieruchomości w 2015 r.370,00 zł
251/2015 2015-11-20 Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji- Zbigniew Jurga Żabikowska 1 k 62-030 Luboń Nasadzenia 29 szt. drzew na terenie miasta Luboń4 806,00 zł
251/2015 2015-11-20 Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji Zbigniew Jurga Nasadzenia 29 szt. drzew na terenie Miasta Luboń (Jarząb - 21, dąb - 5, głóg - 3 szt.)4 806,00 zł
250/2015 2015-11-17 Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji- Zbigniew Jurga Żabikowska 1 k 62-030 Luboń Cięcia i wycinka drzew na terenie miasta Luboń12 916,18 zł
250/2016 2015-11-17 Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji Zbigniew Jurga Cięcia i wycinka drzew na terenie miasta Luboń12 916,00 zł
WSK.7021.122.2015.KC 2015-11-09 PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul.8-go Marca, 635-959 Rzeszów dostawa energii elektrycznej547 310,65 zł
WSK.7021.122.2015.KC 2015-11-09 PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie dostawa energii elektrycznej wraz z dystrybucją547 310,65 zł
252/2015 2015-10-28 Michał Kupczyk os.Przyjaźni 16/161 61-688 Poznań Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej w związku z rozbudową kompleksu handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki ewid. 3/47 w mieście Luboń1 000,00 zł
253/2015 2015-10-28 Julian Chmiel Kamionka 7A, 62-230 Witkowo Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej w związku z rozbudową kompleksu handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki ewid. 3/47 w mieście Luboń1 000,00 zł
252/2015 2015-10-28 Michał Kupczyk Ekspertyza przyrodnicza (część zoologiczna)1 000,00 zł
253/2015 2015-10-28 Julian Chmiel Ekspertyza przyrodnicza (część botaniczno-siedliskowa)1 000,00 zł
239/2015 2015-10-14 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska ul.Czarna Rola 4 poznań analiza techniczna uzyskanego efektu ekologicznego dotyczącego ograniczenia ładunku zanieczyszczeń wprowadzonych do środowiska w wyniku realizacji przedsięwzięcia p.n. budowa kanalizacji sanitarnej w ul.polnej w Luboniu.387,94 zł
WAG.2150.115.2015 2015-10-13 osoba fizyczna pełnienie funkcji operatora informatycznego OKW nr 19 - wybory do Sejmu i Senatu RP.220,00 zł
WAG.2150.116.2015 2015-10-13 osoba fizyczna pełnienie funkcji operatora informatycznego OKW nr 8 - wybory do Sejmu i Senatu RP.220,00 zł
WAG.2150.117.2015 2015-10-13 osoba fizyczna pełnienie funkcji operatora informatycznego OKW nr 1 - wybory do Sejmu i Senatu RP.220,00 zł
WAG.2150.107.2015 2015-10-12 osoba fizyczna budowa lokali wyborczych, dyżury, świadczenie usług transportowych, porządkowych, demontaż lokali wyborczych.700,00 zł
WAG.2150.108.2015 2015-10-12 osoba fizyczna budowa lokali wyborczych, dyżury, świadczenie usług transportowych własnym samochodem, porządkowych, demontaz lokali wyborczych.500,00 zł
WAG.2150.109.2015 2015-10-12 osoba fizyczna usługi porządkowe, transportowe, pełnienie dyżuru - wybory do Sejmu i Senatu RP.150,00 zł
WAG.2150.110.2015 2015-10-12 osoba fizyczna usługi porządkowe, transportowe (własnym samochodem), pełnienie dyżuru - wybory do Sejmu i Senatu RP.350,00 zł
WAG.2150.111.2015 2015-10-12 osoba fizyczna usługi porządkowe, transportowe (własnym samochodem), pełnienie dyżuru - wybory do Sejmu i Senatu RP.350,00 zł
WAG.2150.112.2015 2015-10-12 osoba fizyczna usługi porządkowe, transportowe (własnym samochodem), pełnienie dyżuru - wybory do Sejmu i Senatu RP.350,00 zł
WAG.2150.2015 2015-10-12 osoba fizyczna usługi porządkowe, transportowe (własnym samochodem), pełnienie dyżuru - wybory do Sejmu i Senatu RP.350,00 zł
260/2015 2015-10-10 Orkiszowe Pola wspóorganizacja cyklu czterech konferencji oraz warsztatów gotowania pod nazwą "Zdrowa draka o talerz dzieciaka"4 400,00 zł
228/2015 2015-10-05 Ireneusz Niemiec Babki 1B/7 61-160 Poznań Sporządzenie opinii dendrologicznej dot. usuniętych drzew w Muzeum Martyrologicznym480,00 zł
228/2015 2015-10-05 Ireneusz Niemiec Opinia dendrologiczna480,00 zł
WAG.2150.922015 2015-10-01 osoba fizyczna organizacja VII Festiwalu Piosenki Luboń 2015572,00 zł
WAG.2150.93.2015 2015-10-01 osoba fizyczna organizacja VII Festiwalu Piosenki Luboń 2015174,00 zł
WAG.2150.94.2015 2015-10-01 osoba fizyczna organizacja VII Festiwalu Piosenki Luboń 2015591,00 zł
WAG.2150.95.2015 2015-10-01 osoba fizyczna organizacja VII Festiwalu Piosenki Luboń 2015438,00 zł
WAG.2150.96.2015 2015-10-01 osoba fizyczna organizacja VII Festiwalu Piosenki Luboń 2015842,00 zł
WAG.2150..97.2015 2015-10-01 osoba fizyczna organizacja VII Festiwalu Piosenki Luboń 2015412,00 zł
WAG.2150.98.2015 2015-10-01 osoba fizyczna organizacja VII Festiwalu Piosenki Luboń 2015371,00 zł
WAG.2150.99.2015 2015-10-01 osoba fizyczna organizacja VII Festiwalu Piosenki Luboń 2015349,00 zł
226/2015 2015-09-10 Orkiszowe Pola wspólorganizacja konferencji pod nazwą "Zdrowa draka o talerz dzieciaka"60,00 zł
WAG.2150.100.2015 2015-09-07 osoba fizyczna sporządzenie spisów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu. Aktualizacja, sprawdzanie, wydawanie zaświadczeń, dyżury800,00 zł
WAG.2150.101.2015 2015-09-07 osoba fizyczna sporządzenie spisów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu. Aktualizacja, sprawdzanie, wydawanie zaświadczeń, dyżury500,00 zł
WAG.2150.102.2015 2015-09-07 osoba fizyczna sporządzenie spisów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu. Aktualizacja, sprawdzanie, wydawanie zaświadczeń, dyżury500,00 zł
WAG.2150.103.2015 2015-09-07 osoba fizyczna sporządzenie spisów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu. Aktualizacja, sprawdzanie, wydawanie zaświadczeń, dyżury500,00 zł
WAG.2150.104.2015 2015-09-07 osoba fizyczna wydrukowanie spisów wyborców, informatyczna obsługa wyborów, dyzury2 150,00 zł
WAG.2150.105.2015 2015-09-07 osoba fizyczna przygotowanie organizacyjne wyborów do Sejmu i Senatu RP.800,00 zł
WAG.2150.106.2015 2015-09-07 osoba fizyczna przygotowanie organizacyjne wyborów do Sejmu i Senatu RP.350,00 zł
WAG.2150.114.2015 2015-09-07 osoba fizyczna przygotowanie organizacyjne wyborów do Sejmu i Senatu RP.800,00 zł
WAG.2150.78.2015 2015-09-04 osoba fizyczna pełnienie dyżuru, świadczenie usług porzadkowych i transportowych własnym samochodem w dniu 6/9/2015150,00 zł
WAG.2150.79.2015 2015-09-04 osoba fizyczna pełnienie dyżuru, świadczenie usług porzadkowych i transportowych własnym samochodem w dniu 6/9/2015150,00 zł
WAG.2150.80.2015 2015-09-04 osoba fizyczna pełnienie dyżuru, świadczenie usług porzadkowych i transportowych własnym samochodem w dniu 6/9/2015350,00 zł
WAG.2150.81.2015 2015-09-04 osoba fizyczna pełnienie dyżuru, świadczenie usług porzadkowych i transportowych w dniu 6/9/2015250,00 zł
WAG.2150.82.2015 2015-09-04 osoba fizyczna pełnienie dyżuru, świadczenie usług porzadkowych i transportowych w dniu 6/9/2015250,00 zł
WAG.2150.83.2015 2015-09-04 osoba fizyczna pełnienie dyżuru, świadczenie usług porzadkowych i transportowych w dniu 6/9/2015250,00 zł
WAG.2150.84.2015 2015-09-04 osoba fizyczna pełnienie dyżuru, świadczenie usług porzadkowych i transportowych w dniu 6/9/2015250,00 zł
WAG.2150.91.2015 2015-09-01 osoba fizyczna kontrola i ocena maerytoryczna wykonania prac planistycznych nad zmianą mpzp Żabikowo Północ1 100,00 zł
WAG.2150.85.2015 2015-08-26 osoba fizyczna za doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem upomnień za odbiór odpadów komunalnych183,00 zł
WAG.2150.86.2015 2015-08-26 osoba fizyczna za doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem upomnień za odbiór odpadów komunalnych248,00 zł
WAG.2150.87.2015 2015-08-26 osoba fizyczna za doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem upomnień za odbiór odpadów komunalnych612,00 zł
WAG.2150.88.2015 2015-08-26 osoba fizyczna za doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem upomnień za odbiór odpadów komunalnych717,40 zł
WAG.2150.89.2015 2015-08-26 osoba fizyczna za doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem upomnień za odbiór odpadów komunalnych598,40 zł
WAG.2150.90.2015 2015-08-26 osoba fizyczna za doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem upomnień za odbiór odpadów komunalnych414,80 zł
WAG.2150.67.2015 2015-08-25 osoba fizyczna pełnienie funkcji operatora informatycznego OK ds. referendum nr 1 SP nr 1180,00 zł
WAG.2150.68.2015 2015-08-25 osoba fizyczna pełnienie funkcji operatora informatycznego OK ds. referendum nr 8 w SM180,00 zł
WAG.2150.69.2015 2015-08-25 osoba fizyczna pełnienie funkcji operatora informatycznego OK ds. referendum nr 19 Luvena SA180,00 zł
WPRiOŚ.6721.3.14/2015-177/2015 2015-08-24 Pracownia Projektowa Architektoniczno - Urbanistyczna Maria Jurczyszyn Winogrady 38/2 61-663 Poznań Aktualizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Luboń "Tereny po WPPZ"- V wyłożenie 9 225,00 zł
WSK.7031.2.2015.LJ 2015-08-20 Global Traffic Systems Sp. z o.o. Baronowo Ul. Szamotulska 67, 62-081 Przeźmierowo budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul.Jana III Sobieskiego w Luboniu49 000,00 zł
WSK.7031.6.2015.LJ 179/2015 2015-08-20 Global Traffic Systems Sp. z o.o. Baranowo, ul.Szamotulska 67, 62-081 Przeźmierowo dostarczenie oraz zamontowanie nowego sterownika sygnalizacji świetlnej wraz z funkcją monitoringu na skrzyżowaniu ulic Kościuszki-Poniatowskiego -Unijnej w Luboniu66 358,00 zł
CBM/2/2015 178/2015 2015-08-17 Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu ul.Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań "Koncepcja rozwoju sieci dróg rowerowych na terenie Miasta Luboń"25 000,00 zł
WAG.2150.70.2015 2015-07-20 osoba fizyczna pełnienie funkcji koordynatora obsługi informatycznej referendum ogólnokrajowego 6/9/2015 oraz wydrukowanie spisów wyborczych i inne prace związane z informatyczna obsługa referendum1 758,23 zł
WAG.2150.71.2015 2015-07-20 osoba fizyczna sporządzenie spisów wyborców do przeprowadzenia glosowania w referendum ogólnokrajowym, sprawdzanie i aktualizacja spisów wyborców600,00 zł
WAG.2150.72.2015 2015-07-20 osoba fizyczna sporządzenie spisów wyborców do przeprowadzenia glosowania w referendum ogólnokrajowym, sprawdzanie i aktualizacja spisów350,00 zł
WAG.2150.73.2015 2015-07-20 osoba fizyczna sporządzenie spisów wyborców do przeprowadzenia glosowania w referendum ogólnokrajowym, sprawdzanie i aktualizacja spisów350,00 zł
WAG.2150.74.2015 2015-07-20 osoba fizyczna sporządzenie spisów wyborców do przeprowadzenia glosowania w referendum ogólnokrajowym, sprawdzanie i aktualizacja spisów350,00 zł
215/2015 2015-07-17 Instytut Dendrologii PAN w Kórniku Ekspertyza dendrologiczna drzew rosnących w alejach drzew pomnikowych na terenie miasta Luboń 22 914,00 zł
WAG.2150.75.2015 2015-07-01 osoba fizyczna Wykonanie 4 kabin wyborczych, złożenie i zdemontowanie kabin. Pełnienie dyżuru, rozwiezienie materiałów, świadczenie usług transportowych w dniu referendum.800,00 zł
WAG.2150.76.2015 2015-07-01 osoba fizyczna Przygotowanie organizacyjne głosowania w referendum 06.09.15.900,00 zł
WAG.2150.77.2015 2015-07-01 osoba fizyczna Przygotowanie organizacyjne głosowania w referendum 06.09.15.1 000,00 zł
WAG.2150.48.2015 2015-06-17 osoba fizyczna umowa zlecenie przygotowanie, organizacja, obsługa i koordynacja przebiegu Dni Lubonia 647,00 zł
WAG.2150.49.2015 2015-06-17 osoba fizyczna umowa zlecenie przygotowanie, organizacja, obsługa i koordynacja przebiegu Dni Lubonia 397,00 zł
WAG.2150.50.2015 2015-06-17 osoba fizyczna umowa zlecenie przygotowanie, organizacja, obsługa i koordynacja przebiegu Dni Lubonia 172,00 zł
WAG.2150.51.2015 2015-06-17 osoba fizyczna umowa zlecenie przygotowanie, organizacja, obsługa i koordynacja przebiegu Dni Lubonia 706,00 zł
WAG.2150.52.2015 2015-06-17 osoba fizyczna umowa zlecenie przygotowanie, organizacja, obsługa i koordynacja przebiegu Dni Lubonia 407,00 zł
WAG.2150.53.2015 2015-06-17 osoba fizyczna umowa zlecenie przygotowanie, organizacja, obsługa i koordynacja przebiegu Dni Lubonia 164,00 zł
WAG.2150.52.2015 2015-06-17 osoba fizyczna umowa zlecenie przygotowanie, organizacja, obsługa i koordynacja przebiegu Dni Lubonia 407,00 zł
WAG.2150.55.2015 2015-06-17 osoba fizyczna umowa zlecenie przygotowanie, organizacja, obsługa i koordynacja przebiegu Dni Lubonia 369,00 zł
WAG.2150.56.2015 2015-06-17 osoba fizyczna umowa zlecenie przygotowanie, organizacja, obsługa i koordynacja przebiegu Dni Lubonia 941,00 zł
WAG.2150.57.2015 2015-06-17 osoba fizyczna umowa zlecenie przygotowanie, organizacja, obsługa i koordynacja przebiegu Dni Lubonia 850,00 zł
WAG.2150.58.2015 2015-06-17 osoba fizyczna umowa zlecenie przygotowanie, organizacja, obsługa i koordynacja przebiegu Dni Lubonia 513,00 zł
WAG.2150.59.2015 2015-06-17 osoba fizyczna umowa zlecenie przygotowanie, organizacja, obsługa i koordynacja przebiegu Dni Lubonia 581,00 zł
WAG.2150.60.2015 2015-06-17 osoba fizyczna umowa zlecenie przygotowanie, organizacja, obsługa i koordynacja przebiegu Dni Lubonia 581,00 zł
WAG.2150.61.2015 2015-06-17 osoba fizyczna umowa zlecenie przygotowanie, organizacja, obsługa i koordynacja przebiegu Dni Lubonia 581,00 zł
WAG.2150.62.2015 2015-06-17 osoba fizyczna umowa zlecenie przygotowanie, organizacja, obsługa i koordynacja przebiegu Dni Lubonia 585,00 zł
WAG.2150.63.2015 2015-06-17 osoba fizyczna umowa zlecenie przygotowanie, organizacja, obsługa i koordynacja przebiegu Dni Lubonia 527,00 zł
WAG.2150.64.2015 2015-06-17 osoba fizyczna umowa zlecenie przygotowanie, organizacja, obsługa i koordynacja przebiegu Dni Lubonia 559,00 zł
WAG.2150.65.2015 2015-06-17 osoba fizyczna umowa zlecenie przygotowanie, organizacja, obsługa i koordynacja przebiegu Dni Lubonia 567,00 zł
WAG.2150.66.2015 2015-06-17 osoba fizyczna umowa zlecenie przygotowanie, organizacja, obsługa i koordynacja przebiegu Dni Lubonia 585,00 zł
WI.272.02.23.2015 124/2015 2015-06-08 SD PROJEKT Wojciech Mikołajczyk, Piotr Jasiukiewicz, Robert Cyrkiel, s.c., ul. Szymborska 10/8, 60-254 Poznań Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek prywatnych w ulicy bocznej od ulicy Okrzei oraz uzyskania decyzji zezwalającej na wykonanie robót.10 086,00 zł
WI.272.02.27.2015 125/2015 2015-06-05 Inżynieria Sanitarna i Cieplna Łukasz Siedlecki, ul. Sosnowa 28, 62-200 Gniezno Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami instalacyjnymi (instalacje sanitarne) dla inwestycji 8 118,00 zł
122/2015 2015-06-01 Zakład Zieleni „STAGROS'” Stanisław Szubert Opieka pielęgnacyjna nasadzeń w Parku Siewcy 6 102,00 zł
WI.272.02.24.2015 123/2015 2015-06-01 Jerzy Kaliski Zakład Usługowy Rozbudowy, naprawy i konserwacji urządzeń melioracji wodnych, ul. Krańcowa 23, 62-070 Dąbrowa. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę przepustu nad ciekiem Żabinka w ul. Kościuszki w Luboniu. 15 000,00 zł
238/2015 2015-06-01 Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji Zbigniew Jurga Opieka pielęgnacyjna drzew i krzewów (brzoza Youngi , winobluszcz - Park Papieski)799,00 zł
122/2015 2015-06-01 Stagros Stanisław Szubert Prace pielęgnacyjne w Parku Siewcy6 102,00 zł
WI.272.02.30.2015 120/2015 2015-05-29 Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane "Rembud" Leon Gzyl Spółka jawna, 60-106 Poznań, ul. Kacza 17/41 Nadmurowanie kominów do wysokości H=90 cm wraz z ociepleniem (5cm), wyprawą + nakrywy. 3 400,00 zł
Umowa nr OD5/ZR1/K/2013/166 2015-05-28 Enea Operator Sp. z o.o., 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58 Przebudowa sieci elektroenergetycznej w Luboniu , ul. Jana Brzechwy.
117/2015 2015-05-25 ATR-PAPIER Czerpalnia Papieru Flawiusz Pietrzyk Rachowice k/Gliwic 44-156 ul.Pogodna 9 pokaz produkcji papieru czerpanego w pralce "Frania" podczas imprezy Dni Lubonia 20.06.2015r.286,00 zł
WSK.7031.7.2016.MO 2015-05-23 Traffic Consulting Sp. z o.o.Radzyny wykonanie dokumentacji kosztorysowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz specyfikacji technicznej nabywanego sprzetu dla wprowadzenia rozwiązań w zakresie ITS na ulicach Jana III Sobieskiego i Żabikowskiej w Luboniu4 920,00 zł
526.6.1.2015 2015-05-22 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Forum Lubońskie” wsparcie realizacji zadania publicznego 10 500,00 zł
526.6.3.2015 2015-05-22 Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia wsparcie realizacji zadania publicznego 6 500,00 zł
526.7.10.2015 2015-05-22 Klub Sportowy Akademia Judo wsparcie realizacji zadania publicznego 2 590,00 zł
526.7.9.2015 2015-05-22 Klub Sportowy Akademia Judo wsparcie realizacji zadania publicznego 4 000,00 zł
526.7.11.2015 2015-05-22 Klub Sportowy Akademia Judo wsparcie realizacji zadania publicznego 6 500,00 zł
526.7.8.2015 2015-05-22 Klub Sportowy Akademia Judo wsparcie realizacji zadania publicznego 4 500,00 zł
526.7.2.2015 2015-05-22 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Luboń wsparcie realizacji zadania publicznego 2 685,00 zł
WPRiOŚ.6720.1.2015-100/2015 2015-05-22 Pracownia Architektoniczno - Urba-nistyczna arch. Maria Jurczyszyn Zmiana Studium 45 264,00 zł
1 2015-05-21 osoba fizyczna pełnienie służby prewencyjnej na terenie miasta Luboń w zakresie podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13,13',14 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholimowi 250,00 zł /za dyżur
2 2015-05-21 osoba fizyczna pełnienie służby prewencyjnej na terenie miasta Luboń w zakresie podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13,13',14 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholimowi 250,00 zł /za dyżur
3 2015-05-21 osoba fizyczna pełnienie służby prewencyjnej na terenie miasta Luboń w zakresie podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13,13',14 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholimowi 250,00 zł /za dyżur
4 2015-05-21 osoba fizyczna pełnienie służby prewencyjnej na terenie miasta Luboń w zakresie podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13,13',14 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholimowi 250,00 zł /za dyżur
5 2015-05-21 osoba fizyczna pełnienie służby prewencyjnej na terenie miasta Luboń w zakresie podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13,13',14 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholimowi 250,00 zł /za dyżur
6 2015-05-21 osoba fizyczna pełnienie służby prewencyjnej na terenie miasta Luboń w zakresie podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13,13',14 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholimowi 250,00 zł /za dyżur
7 2015-05-21 osoba fizyczna pełnienie służby prewencyjnej na terenie miasta Luboń w zakresie podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13,13',14 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholimowi 250,00 zł /za dyżur
8 2015-05-21 osoba fizyczna pełnienie służby prewencyjnej na terenie miasta Luboń w zakresie podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13,13',14 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholimowi 250,00 zł /za dyżur
9 2015-05-21 osoba fizyczna pełnienie służby prewencyjnej na terenie miasta Luboń w zakresie podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13,13',14 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholimowi 250,00 zł /za dyżur
1 2015-05-18 LUTUR R.Sajnaj zorganizowanie kolonii letnich z programem terapeutycznym dla 40 dzieci z Lubonia 33 960,00 zł
1 2015-05-18 osoba fizyczna wykonanie strony internetowej GKRPA oraz przeszkolenie osoby w zakresie bieżącego utrzymania strony 700,00 zł
WI.272.02.21.2015 118/2015 2015-05-15 P.H.U. Martel Marcin Wiliński, os. Przyjaźni 3/119, 61-681 Poznań Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami elektroinstalacyjnymi dla inwestycji "Wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji, zasilania oraz instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu przy ul. Żabikowskiej 40". 369,00 zł
WI.272.02.22.2015 119/2015 2015-05-15 Budownictwo-Flos Piotr Organista, ul. Wenecka 2B/NM-1, 62-080 Tarnowo Podgórne Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek prywatnych w ulicy bocznej od ulicy Okrzei oraz uzyskania decyzji zezwalającej na wykonanie robót. 3 075,00 zł
WI.272.01.11.2015 105/2015 2015-05-15 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak spółka jawna, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego wraz ze słupami i oprawami wzdłuż ulicy Wschodniej, Jana Pawła II i Jana Kochanowskiego w Luboniu oraz przyłącza energetycznego 316 110,00 zł
WI.272.02.20.2015 106/2015 2015-05-14 P.U.H. BART Hurtownia Materiałów Budowlanych Zbigniew Bartkowiak, ul. 25 stycznia 2H, 62-045 Pniewy Wykonanie zewnętrznej instalacji hydrantowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu 14 145,00 zł
WSK.272.3.2015.LJ 104/2015 2015-05-13 ZAKŁAD DROGOWY Waldemar Lewandowski, Psary Małe,ul.Krótka 1a, 62-300 Września remont cząstkowy odcinków nawierzchni asfaltowych ulic będących w zarządzie Miasta Luboń. Umowa obowiązuje od 13.05.2015r. - 10.10.2015r. 418 293,54 zł
103/2015 2015-05-13 Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji Zbigniew Jurga Usuwanie posuszu w alejach, Wojska Polskiego, usuwanie odrostów, usuwanie drzew, frezowanie pni,49 000,00 zł
103/2015 2015-05-12 Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji Zbigniew Jurga Usuwanie posuszu i odrostów w drzewach, usuwanie drzew, frezowanie pni. 49 000,00 zł
WI.272.02.19.2015 102/2015 2015-05-11 Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane "Rembud" Leon Gzyl Spółka jawna, 60-106 Poznań, ul. Kacza 17/41 Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu 8 079,66 zł
 WAG.2150.42.2015 2015-05-08 osoba fizyczna  umowy o dzieło przygotowanie wyborów Prezydenta RP na terenie Lubonia 300,00 zł
 WAG.2150.43.2015 2015-05-08 osoba fizyczna  umowy o dzieło przygotowanie wyborów Prezydenta RP na terenie Lubonia 300,00 zł
 WAG.2150.46.2015 2015-05-08 osoba fizyczna  umowy o dzieło przygotowanie wyborów Prezydenta RP na terenie Lubonia 200,00 zł
 WAG.2150.47.2015 2015-05-08 osoba fizyczna  umowy o dzieło przygotowanie wyborów Prezydenta RP na terenie Lubonia 200,00 zł
7021.1.10.1.2015 2015-05-08 Michał Piechowiak umowa zlecenia – prace na placu zabaw przy ulicy Brzozowej 1 500,00 zł
7021.13.1.2015 2015-05-08 KOM-LUB prace związane z budową placu zabaw przy ulicy Wschodniej 14 705,56 zł
7021.1.3.3.2015 2015-05-08 Zbigniew Kryślak Biuro Obsługi Budownictwa nadzór inwestorski nad budową placu zabaw przy ulicy Wschodniej 984,00 zł
7021.1.4.2.2015 2015-05-08 Zbigniew Kryślak Biuro Obsługi Budownictwa nadzór inwestorski nad budową szałasu na placu zabaw w Parku Papieskim 984,00 zł
WŚ.3037.20.8.2015.IV 19/2015 2015-05-08 Powiat Poznański ul.Jackowskiego 18 60-509 Poznań, realizacja programu likwidacji wyrobów i materiałów zawierających azbest, 15 000,00 zł
 WAG.2150.37.2015 2015-05-08 osoba fizyczna  umowy o dzieło przygotowanie wyborów Prezydenta RP na terenie Lubonia 150,00 zł
 WAG.2150.38.2015 2015-05-08 osoba fizyczna  umowy o dzieło przygotowanie wyborów Prezydenta RP na terenie Lubonia 500,00 zł
 WAG.2150.39.2015 2015-05-08 osoba fizyczna  umowy o dzieło przygotowanie wyborów Prezydenta RP na terenie Lubonia 350,00 zł
 WAG.2150.40.2015 2015-05-08 osoba fizyczna  umowy o dzieło przygotowanie wyborów Prezydenta RP na terenie Lubonia 450,00 zł
 WAG.2150.41.2015 2015-05-08 osoba fizyczna  umowy o dzieło przygotowanie wyborów Prezydenta RP na terenie Lubonia 300,00 zł
WI.272.02.18.2015 97/2015 2015-05-07 Atlanta Aluminium Spółka z o.o., ul. Wygodna 7, 64-320 Przeprowadzenie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki drzwiowej w obiekcie Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu. 20 381,10 zł
 WAG.2150.35.2015 2015-05-04 osoba fizyczna  umowy o dzieło przygotowanie wyborów Prezydenta RP na terenie Lubonia 1 500,00 zł
 WAG.2150.36.2015 2015-05-04 osoba fizyczna  umowy o dzieło przygotowanie wyborów Prezydenta RP na terenie Lubonia 1 100,00 zł
 WAG.2151.26.2015 2015-05-04 osoba fizyczna  umowy o dzieło - budowa lokalu OKW nr 6 w Luboniu w wyborach Prezydenta RP, pełnienie dyżuru i obsłu 750,00 zł
 WAG.2151.27.2015 2015-05-04 osoba fizyczna  umowy o dzieło - budowa lokalu OKW nr 7 w Luboniu w wyborach Prezydenta RP 400,00 zł
 WAG.2151.28.2015 2015-05-04 osoba fizyczna  umowy o dzieło - budowa lokalu OKW nr 9 i 10 w Luboniu w wyborach Prezydenta RP 900,00 zł
 WAG.2151.30.2015 2015-05-04 osoba fizyczna  umowy o dzieło - budowa lokalu OKW nr 11 i 13 w Luboniu w wyborach Prezydenta RP 800,00 zł
 WAG.2151.31.2015 2015-05-04 osoba fizyczna  umowy o dzieło - budowa lokalu OKW nr 14 w Luboniu w wyborach Prezydenta RP, dyżur i obsługa OKW nr 750,00 zł
 WAG.2151.32.2015 2015-05-04 osoba fizyczna  umowy o dzieło - budowa lokalu OKW nr 15 i 16 w Luboniu w wyborach Prezydenta RP 900,00 zł
 WAG.2151.34.2015 2015-05-04 osoba fizyczna  umowy o dzieło - budowa lokalu OKW nr 18 i 20 w Luboniu w wyborach Prezydenta RP, dyżur i obsługa ko 1 100,00 zł
 WAG.2151.35.2015 2015-05-04 osoba fizyczna  umowy o dzieło - budowa lokalu OKW nr 21 w Luboniu w wyborach Prezydenta RP 400,00 zł
 WAG.2151.37.2015 2015-05-04 osoba fizyczna  umowy o dzieło usługi porządkowe i transportowe na rzecz OKW w wyborach Prezydenta RP 410,00 zł
WI.272.01.10.2015 91/2015 2015-05-04 Zakład Instalacyjny wod. kan. gaz c.o. Andrzej Jankowski, ul. Kręta 21 m 15, 62-095 Murowana Goślina Wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji, zasilania oraz instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu przy ulicy Żabikowskiej 40 265 346,04 zł
WSK.6150.3.2015.DS 89/2015 2015-05-01 „KURANT” Tadeusz Kurant 77-400 Złotów, Bługowo 31, Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego do spraw zwierząt łownych, obejmującego czynności o charakterze doraźnym. Umowa obowiązuje od 1.05.2015r. - 31.12.2015r. 500zł/miesiąc ryczał
 WAG.2151.36.2015 2015-04-30 osoba fizyczna  umowy o dzieło - budowa lokalu OKW nr 8 w Luboniu w wyborach Prezydenta RP 400,00 zł
UGODA 88/2015 2015-04-29 OSOBA FIZYCZNA Zwrot poniesionych kosztów budowy kanalizacji sanitarnych w Luboniu 1 648,39 zł
 WAG.2150.27.2015 2015-04-27 osoba fizyczna  umowa o pełnienie funkcji operatora OKW 19 w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10/5/2015 260,00 zł
 WAG.2150.28.2015 2015-04-27 osoba fizyczna  umowa o pełnienie funkcji operatora OKW 1 w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10/5/2015 260,00 zł
 WAG.2150.29.2015 2015-04-27 osoba fizyczna  umowa o pełnienie funkcji operatora OKW 18 i 20 w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10/5/2015 520,00 zł
 WAG.2151.9.2015 2015-04-27 osoba fizyczna  umowa o pełnienie funkcji operatora OKW 2 w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10/5/2015 260,00 zł
 WAG.2151.10.2015 2015-04-27 osoba fizyczna  umowa o pełnienie funkcji operatora OKW 3 w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10/5/2015 260,00 zł
 WAG.2151.11.2015 2015-04-27 osoba fizyczna  umowa o pełnienie funkcji operatora OKW 4 w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10/5/2015 260,00 zł
 WAG.2151.12.2015 2015-04-27 osoba fizyczna  umowa o pełnienie funkcji operatora OKW 5 w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10/5/2015 260,00 zł
 WAG.2151.13.2015 2015-04-27 osoba fizyczna  umowa o pełnienie funkcji operatora OKW 6 i 14 w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10/5/2015 520,00 zł
 WAG.2151.14.2015 2015-04-27 osoba fizyczna  umowa o pełnienie funkcji operatora OKW 7 w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10/5/2015 260,00 zł
 WAG.2151.15.2015 2015-04-27 osoba fizyczna  umowa o pełnienie funkcji operatora OKW 9 w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10/5/2015 260,00 zł
 WAG.2151.16.2015 2015-04-27 osoba fizyczna  umowa o pełnienie funkcji operatora OKW 10 w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10/5/2015 260,00 zł
 WAG.2151.17.2015 2015-04-27 osoba fizyczna  umowa o pełnienie funkcji operatora OKW 11 i 13 w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10/5/2015 520,00 zł
 WAG.2151.18.2015 2015-04-27 osoba fizyczna  umowa o pełnienie funkcji operatora OKW 12 i 17 w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10/5/2015 520,00 zł
 WAG.2151.19.2015 2015-04-27 osoba fizyczna  umowa o pełnienie funkcji operatora OKW 15 i 16 w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10/5/2015 520,00 zł
 WAG.2151.20.2015 2015-04-27 osoba fizyczna  umowa o pełnienie funkcji operatora OKW 21 w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10/5/2015 260,00 zł
 WAG.2151.21.2015 2015-04-27 osoba fizyczna  umowa o pełnienie funkcji operatora OKW 8 w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10/5/2015 260,00 zł
 WAG.2151.24.2015 2015-04-27 osoba fizyczna  umowy o dzieło - budowa lokalu OKW nr 2 w Luboniu w wyborach Prezydenta RP 450,00 zł
 WAG.2151.25.2015 2015-04-27 osoba fizyczna  umowy o dzieło - budowa lokalu OKW nr 4 i 5 w Luboniu w wyborach Prezydenta RP 900,00 zł
7021.1.4.1.2015 2015-04-22 P. P. U. FIGLER dostawa i montaż szałasu na placu zabaw w Parku Papieskim 3 503,04 zł
 WAG.2150.30.2015 2015-04-20 osoba fizyczna  umowy o dzieło przygotowanie wyborów Prezydenta RP na terenie Lubonia 550,00 zł
 WAG.2150.31.2015 2015-04-20 osoba fizyczna  umowy o dzieło przygotowanie wyborów Prezydenta RP na terenie Lubonia 550,00 zł
 WAG.2150.32.2015 2015-04-20 osoba fizyczna  umowy o dzieło przygotowanie wyborów Prezydenta RP na terenie Lubonia 400,00 zł
 WAG.2150.33.2015 2015-04-20 osoba fizyczna  umowy o dzieło przygotowanie wyborów Prezydenta RP na terenie Lubonia 1 100,00 zł
 WAG.2150.34.2015 2015-04-20 osoba fizyczna  umowy o dzieło przygotowanie wyborów Prezydenta RP na terenie Lubonia 1 605,00 zł
WI.272.02.14.2015 70/2015 2015-04-20 Zakład Usługowy "EKO-POŻ" s.c. Stefan Feliks Grzelka, Maria Grzelka, ul. Różyckiego 1/52 Wykonanie prac projektowych dotyczących dostosowania budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Augusta Hr. Cieszkowskiego w Luboniu, ul. Żabikowska 40, 62-030 Luboń do wymogów przepisów przeciwpożarowych. 9 840,00 zł
 WAG.2151.22.2015 2015-04-15 osoba fizyczna  umowy o dzieło - budowa lokalu OKW nr 1 w Luboniu w wyborach Prezydenta RP 450,00 zł
 WAG.2151.23.2015 2015-04-15 osoba fizyczna  umowy o dzieło - pełnienie dyżuru (obsługa) dla OKW nr 1 w Gimnazjum nr 1 w Luboniu w wyborach Prezy 350,00 zł
 WAG.2151.29.2015 2015-04-14 osoba fizyczna  umowy o dzieło - budowa lokalu OKW nr 12 w Luboniu w wyborach Prezydenta RP, dyżur i obsługa OKW w d 600,00 zł
 WAG.2151.33.2015 2015-04-14 osoba fizyczna  umowy o dzieło - budowa lokalu OKW nr 17 w Luboniu w wyborach Prezydenta RP, dyżur i obsługa komisji 700,00 zł
Porozumienie w sprawie rozliczenia bezpodstawnego wzbogacenia 2015-04-14 Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane "Rembud" Leon Gzyl Spółka jawna, 60-106 Poznań, ul. Kacza 17/41; P.U.H. "BART" Hurtownia Materiałów Budowlanych Zbigniew Bartkowiak, 62-045 Pniewy, ul. 25 Stycznia 2h; "INSTALBUD" Michał Prędki, 64-412 Chrzypsko Wielkie, ul. Wiśniowa 3 Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu dodatkowych belek stropowych oraz żeber rozdzielczych w stropach 16 183,65 zł
Porozumienie w sprawie rozliczenia bezpodstawnego wzbogacenia 2015-04-14 Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane "Rembud" Leon Gzyl Spółka jawna, 60-106 Poznań, ul. Kacza 17/41; P.U.H. "BART" Hurtownia Materiałów Budowlanych Zbigniew Bartkowiak, 62-045 Pniewy, ul. 25 Stycznia 2h; "INSTALBUD" Michał Prędki, 64-412 Chrzypsko Wielkie, ul. Wiśniowa 3 Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu wieńca na ścianie attyki oraz montaż płyt OSB pod opierzenia blacharskie 3 980,43 zł
 WAG.2150.26.2015 2015-04-13 osoba fizyczna  umowy o pełnienie funkcji koordynatora informatycznego w wyborach Prezydenta RP na terenie Lubonia 1 425,00 zł
 WAG.2151.8.2015 2015-04-08 osoba fizyczna umowa zlecenia sprzątanie wyznaczonych pomieszczeń UML 300,00 zł
WSK.272.2.2015.LJ 66/2015 2015-04-08 Paweł Czubiel „ZAKŁAD MALARSKI” ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego 50/9, 61-417 Poznań wykonanie malowania oznakowania poziomego na terenie Lubonia. Umowa obowiązuje od 8.04.2015r. - 15.10.2015r. 76 383,00 zł
WI.272.02.16.2015 69/2015 2015-04-08 Jerzy Woźniak Zakład Elektroinstalacyjno-Handlowy "WIS", 64-100 Leszno, ul. Francuska 61 Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej dot. budowy oświetlenia ulicznego w ul. Wschodniej, Kochanowskiego oraz al. Jana Pawła II w Luboniu 369,00 zł
WI.272.01.4.2015 62/2015 2015-04-07 Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o., ul. Okólna 15, Korwinów, 42-263 Wrzosowa Dostawa średniego samochodu pożarniczego 749 952,00 zł
 WAG.2150.44.2015 2015-04-01 osoba fizyczna  umowy o dzieło przygotowanie wyborów Prezydenta RP na terenie Lubonia 1 450,00 zł
 WAG.2150.45.2015 2015-04-01 osoba fizyczna  umowy o dzieło przygotowanie wyborów Prezydenta RP na terenie Lubonia 1 600,00 zł
WSK.272.1.2015 60/2015 2015-04-01 KOM-LUB Sp. z o.o. ul.Niepodległości 11, 62-030 Luboń odbieranie, transport, zbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych, zmieszanych oraz selektywnie zebranych, powstałych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta 1.04.2015r. - 31.03.201`6r. 4 166 022,80 zł
WSK.6845.2.1.2015.AM 90/2015 2015-04-01 osoba fizyczna dzierżawa gruntu pod skwer miejski od 1.04.2015r. - dzierżawa wieloletnia 1 500,00 zł/rok
WSK.7021.91.2015.KC 2015-03-31 AUDYTEL S.A. ul.ks.I.Skorupki 5 00-546 Warszawa utrzymanie Systemu Zarządzania Energią4 428,00 zł
WI.272.02.17.2015 67/2015 2015-03-31 Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane "Rembud" Leon Gzyl Spółka jawna, 60-106 Poznań, ul. Kacza 17/41; P.U.H. "BART" Hurtownia Materiałów Budowlanych Zbigniew Bartkowiak, 62-045 Pniewy, ul. 25 Stycznia 2h; "INSTALBUD" Michał Prędki, 64-412 Chrzypsko Wielkie, ul. Wiśniowa 3 Wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania oraz sterowania wentylatorami dachowymi. 4 428,00 zł
WI.272.01.8.2015 59/2015 2015-03-31 Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska, 62-050 Rogalinek, ul. Północna 16 Stabilizacja cementem podłoża gruntowego w ul. 1 Maja na odcinku 0+456,00 - 0+739,00 km. 4 489,50 zł
WI.272.01.6.2015 57/2015 2015-03-30 PROCOROL Paweł Urbański Sp. j. Janikowo, ul. Gnieźnieńska 67/69, 62-006 Kobylnica Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Poznań Kolonia PZNF 39 237,00 zł
WI.272.02.13.2015 54/2015 2015-03-23 Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska, 62-050 Rogalinek, ul. Północna 16 Wykonanie przebudowy chodnika o długości ok. 127,00 i szerokości od 1,80m - do 3,00m. 46 149,06 zł
56/2015 2015-03-20 Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji Zbigniew Jurga Opieka pielęgnacyjna (3 lata) drzew gat. dąb czerwony – 64 szt. 12 150,00 zł
WI.272.02.11.2015 55/2015 2015-03-20 3M Projektanci spółka z o.o., ul. Na Skarpie 15, 62-023 Borówiec Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej instalacji hydrantowej w oparciu o zalecanie Rzeczoznawcy od spraw pożarowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Luboniu 615,00 zł
7021.2.4.1.2015 2015-03-17 PERFETTO Mirosław Wierzbicki, Artur Malec Spółka Jawna prace regeneracyjne na Stadionie Miejskim przy ulicy Rzecznej 12 636,00 zł
WI.272.02.12.2015 52/2015 2015-03-17 P.U.H. BART Hurtownia Materiałów Budowlanych Zbigniew Bartkowiak, ul. 25 stycznia 2H, 62-045 Pniewy Budowa odwodnienia Sali gimnastycznej oraz łącznika na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu 13 338,03 zł
WI.272.02.15.2015 58/2015 2015-03-17 Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane "Rembud" Leon Gzyl Spółka jawna, 60-106 Poznań, ul. Kacza 17/41 Wykonanie tynku wew. cementowo-wapiennego na ścianie łącznika pomiędzy nowym budynkiem a salą gimnastyczną 1 097,43 zł
 WAG.2150.17.2015 2015-03-13 osoba fizyczna  umowa o dzieło doręczenie pism informacyjnych o numerze konta bankowego do wpłaty należności za odbiór odpadów komunalnych 334,18 zł
 WAG.2150.18.2015 2015-03-13 osoba fizyczna  umowa o dzieło doręczenie pism informacyjnych o numerze konta bankowego do wpłaty należności za odbiór odpadów komunalnych 513,59 zł
 WAG.2150.19.2015 2015-03-13 osoba fizyczna  umowa o dzieło doręczenie pism informacyjnych o numerze konta bankowego do wpłaty należności za odbiór odpadów komunalnych 810,81 zł
 WAG.2150.20.2015 2015-03-13 osoba fizyczna  umowa o dzieło doręczenie pism informacyjnych o numerze konta bankowego do wpłaty należności za odbiór odpadów komunalnych 283,36 zł
 WAG.2150.21.2015 2015-03-13 osoba fizyczna  umowa o dzieło doręczenie pism informacyjnych o numerze konta bankowego do wpłaty należności za odbiór odpadów komunalnych 887,81 zł
 WAG.2150.22.2015 2015-03-13 osoba fizyczna  umowa o dzieło doręczenie pism informacyjnych o numerze konta bankowego do wpłaty należności za odbiór odpadów komunalnych 246,40 zł
 WAG.2150.23.2015 2015-03-13 osoba fizyczna  umowa o dzieło doręczenie pism informacyjnych o numerze konta bankowego do wpłaty należności za odbiór odpadów komunalnych 336,49 zł
 WAG.2150.24.2015 2015-03-13 osoba fizyczna  umowa o dzieło doręczenie pism informacyjnych o numerze konta bankowego do wpłaty należności za odbiór odpadów komunalnych 170,94 zł
 WAG.2150.25.2015 2015-03-13 osoba fizyczna  umowa o dzieło doręczenie pism informacyjnych o numerze konta bankowego do wpłaty należności za odbiór odpadów komunalnych 366,52 zł
WSK.6140.19.2014.DS 48/2015 2015-03-10 Gabinet Weterynaryjny „Przy Arenie” lek. wet. Magdalena Całujek, ul.Kasprzaka 24, 60-237 Poznań usługi weterynaryjne polegajace na wykonywaniu zabiegów sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów z terenu Miasta Luboń Umowa obowiązuje od 10.03.2015r. - 31.12.2015r. 14 968,80 zł
526.3.17.2015 2015-03-02 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. M. M. Kolbego wsparcie realizacji zadania publicznego 1 400,00 zł
526.3.18.2015 2015-03-02 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. M. M. Kolbego wsparcie realizacji zadania publicznego 1 700,00 zł
526.2.9.2015 2015-03-02 Fundacja „Integro” wsparcie realizacji zadania publicznego 5 000,00 zł
526.3.11.2015 2015-03-02 Polski Związek Wędkarski wsparcie realizacji zadania publicznego 600,00 zł
526.4.44.2015 2015-03-02 Stowarzyszenie Kohorta Poznań wsparcie realizacji zadania publicznego 10 220,00 zł
WPRiOŚ.671.1.2015-44/2015 2015-03-02 INTEGRA sp. z o.o. Koncepcja przebiegu tzw. „drogi południowej” 18 942,00 zł
526.3.4.2015 2015-02-27 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze wsparcie realizacji zadania publicznego 1 625,00 zł
526.3.5.2015 2015-02-27 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze wsparcie realizacji zadania publicznego 2 500,00 zł
526.3.6.2015 2015-02-27 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze wsparcie realizacji zadania publicznego 1 200,00 zł
526.3.7.2015 2015-02-27 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze wsparcie realizacji zadania publicznego 1 100,00 zł
526.3.8.2015 2015-02-27 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze wsparcie realizacji zadania publicznego 2 000,00 zł
526.3.2.2015 2015-02-27 Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej Warta wsparcie realizacji zadania publicznego 1 200,00 zł
526.3.12.2015 2015-02-27 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Nasza Jedynka” wsparcie realizacji zadania publicznego 2 000,00 zł
526.2.13.2015 2015-02-27 Stowarzyszenie „Gloria i n Musica” wsparcie realizacji zadania publicznego 15 000,00 zł
526.1.5.2015 2015-02-27 Polski Czerwony Krzyż wsparcie realizacji zadania publicznego 3 000,00 zł
526.1.14.2015 2015-02-27 Stowarzyszenie „Kto Pyta?” wsparcie realizacji zadania publicznego 1 500,00 zł
526.1.1.2015 2015-02-27 Stowarzyszenie Społecznego Funduszu Ludzi Dobrej Woli wsparcie realizacji zadania publicznego 1 500,00 zł
526.1.2.2015 2015-02-27 Stowarzyszenie Społecznego Funduszu Ludzi Dobrej Woli wsparcie realizacji zadania publicznego 4 500,00 zł
526.1.6.2015 2015-02-27 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. M. M. Kolbego wsparcie realizacji zadania publicznego 3 500,00 zł
526.1.15.2015 2015-02-27 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Droga” wsparcie realizacji zadania publicznego 44 000,00 zł
526.1.16.2015 2015-02-27 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Droga” wsparcie realizacji zadania publicznego 20 000,00 zł
526.1.10.2015 2015-02-27 Stowarzyszenie Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu wsparcie realizacji zadania publicznego 1 000,00 zł
526.1.13.2015 2015-02-27 Stowarzyszenie Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu wsparcie realizacji zadania publicznego 1 400,00 zł
526.1.11.2015 2015-02-27 Stowarzyszenie Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu wsparcie realizacji zadania publicznego 3 000,00 zł
526.1.4.2015 2015-02-27 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Nasza Jedynka” wsparcie realizacji zadania publicznego 1 500,00 zł
526.1.3.2015 2015-02-27 Klub Sportowy Lubońska Petanka wsparcie realizacji zadania publicznego 1 500,00 zł
526.3.16.2015 2015-02-27 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. M. M. Kolbego wsparcie realizacji zadania publicznego 5 500,00 zł
526.3.10.2015 2015-02-27 Związek Harcerstwa Polskiego wsparcie realizacji zadania publicznego 5 000,00 zł
526.3.9.2015 2015-02-27 Związek Harcerstwa Polskiego wsparcie realizacji zadania publicznego 2 500,00 zł
526.3.21.2015 2015-02-27 Luboński Klub Tenisa Stołowego wsparcie realizacji zadania publicznego 5 000,00 zł
526.3.29.2015 2015-02-27 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Luboń wsparcie realizacji zadania publicznego 7 000,00 zł
526.2.5.2015 2015-02-27 Polski Związek Wędkarski wsparcie realizacji zadania publicznego 5 100,00 zł
526.2.7.2015 2015-02-27 Towarzystwo Młodzieży Sportowej „STELLA” Luboń wsparcie realizacji zadania publicznego 1 000,00 zł
526.3.27.2015 2015-02-27 Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia wsparcie realizacji zadania publicznego 1 500,00 zł
526.3.28.2015 2015-02-27 Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia wsparcie realizacji zadania publicznego 1 500,00 zł
526.2.12.2015 2015-02-27 Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia wsparcie realizacji zadania publicznego 2 000,00 zł
526.2.2.2015 2015-02-27 Związek Harcerstwa Polskiego wsparcie realizacji zadania publicznego 3 500,00 zł
526.2.3.2015 2015-02-27 Związek Harcerstwa Polskiego wsparcie realizacji zadania publicznego 1 200,00 zł
526.2.4.2015 2015-02-27 Związek Harcerstwa Polskiego wsparcie realizacji zadania publicznego 1 200,00 zł
526.3.1.2015 2015-02-27 Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS” wsparcie realizacji zadania publicznego 1 000,00 zł
526.3.20.2015 2015-02-27 Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „FORMOZA” wsparcie realizacji zadania publicznego 3 000,00 zł
526.3.26.2015 2015-02-27 Stowarzyszenie COR & COR im. Kardynała J. H. Newmana wsparcie realizacji zadania publicznego 7 000,00 zł
526.4.18.2015 2015-02-27 Towarzystwo Młodzieży Sportowej „STELLA” Luboń wsparcie realizacji zadania publicznego 3 000,00 zł
526.4.19.2015 2015-02-27 Towarzystwo Młodzieży Sportowej „STELLA” Luboń wsparcie realizacji zadania publicznego 20 600,00 zł
526.4.20.2015 2015-02-27 Towarzystwo Młodzieży Sportowej „STELLA” Luboń wsparcie realizacji zadania publicznego 1 000,00 zł
526.4.21.2015 2015-02-27 Towarzystwo Młodzieży Sportowej „STELLA” Luboń wsparcie realizacji zadania publicznego 1 000,00 zł
526.4.22.2015 2015-02-27 Towarzystwo Młodzieży Sportowej „STELLA” Luboń wsparcie realizacji zadania publicznego 1 000,00 zł
526.4.23.2015 2015-02-27 Towarzystwo Młodzieży Sportowej „STELLA” Luboń wsparcie realizacji zadania publicznego 1 000,00 zł
526.4.25.2015 2015-02-27 Towarzystwo Młodzieży Sportowej „STELLA” Luboń wsparcie realizacji zadania publicznego 1 000,00 zł
526.4.26.2015 2015-02-27 Towarzystwo Młodzieży Sportowej „STELLA” Luboń wsparcie realizacji zadania publicznego 1 000,00 zł
526.4.24.2015 2015-02-27 Towarzystwo Młodzieży Sportowej „STELLA” Luboń wsparcie realizacji zadania publicznego 4 000,00 zł
526.4.11.2015 2015-02-27 Związek Harcerstwa Polskiego wsparcie realizacji zadania publicznego 2 460,00 zł
526.4.16.2015 2015-02-27 Luboński Klub Tenisa Stołowego wsparcie realizacji zadania publicznego 5 000,00 zł
526.4.17.2015 2015-02-27 Luboński Klub Tenisa Stołowego wsparcie realizacji zadania publicznego 2 000,00 zł
526.4.14.2015 2015-02-27 Luboński Klub Tenisa Stołowego wsparcie realizacji zadania publicznego 2 200,00 zł
526.4.15.2015 2015-02-27 Luboński Klub Tenisa Stołowego wsparcie realizacji zadania publicznego 30 000,00 zł
526.4.37.2015 2015-02-27 Stowarzyszenie Luboński Klub Biegacza wsparcie realizacji zadania publicznego 23 000,00 zł
526.4.39.2015 2015-02-27 Stowarzyszenie Po Pierwsze Luboń wsparcie realizacji zadania publicznego 1 360,00 zł
526.4.27.2015 2015-02-27 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Luboń wsparcie realizacji zadania publicznego 2 000,00 zł
526.4.35.2015 2015-02-27 Uczniowski Klub sportowy „Jedynka” wsparcie realizacji zadania publicznego 4 000,00 zł
526.4.34.2015 2015-02-27 Uczniowski Klub sportowy „Jedynka” wsparcie realizacji zadania publicznego 20 000,00 zł
526.4.47.2015 2015-02-27 Szkolny Związek Sportowy Miasta Luboń wsparcie realizacji zadania publicznego 20 000,00 zł
526.4.46.2015 2015-02-27 Szkolny Związek Sportowy Miasta Luboń wsparcie realizacji zadania publicznego 2 000,00 zł
526.4.13.2015 2015-02-27 Fundacja Piotra Reissa wsparcie realizacji zadania publicznego 7 000,00 zł
526.4.2.2015 2015-02-27 Uczniowski Klub Sportowy „Warta” Luboń wsparcie realizacji zadania publicznego 1 500,00 zł
526.4.5.2015 2015-02-27 Uczniowski Klub Sportowy „Warta” Luboń wsparcie realizacji zadania publicznego 1 000,00 zł
526.4.3.2015 2015-02-27 Uczniowski Klub Sportowy „Warta” Luboń wsparcie realizacji zadania publicznego 3 000,00 zł
526.4.10.2015 2015-02-27 Klub Sportów i Sztuk Walki ALLIANCE wsparcie realizacji zadania publicznego 8 000,00 zł
526.4.8.2015 2015-02-27 Klub Sportów i Sztuk Walki ALLIANCE wsparcie realizacji zadania publicznego 5 000,00 zł
526.4.9.2015 2015-02-27 Klub Sportów i Sztuk Walki ALLIANCE wsparcie realizacji zadania publicznego 2 000,00 zł
526.4.12.2015 2015-02-27 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Nasza Jedynka” wsparcie realizacji zadania publicznego 2 000,00 zł
526.4.6.2015 2015-02-27 Klub Sportowy Lubońska Petanka wsparcie realizacji zadania publicznego 2 500,00 zł
526.4.7.2015 2015-02-27 Klub Sportowy Lubońska Petanka wsparcie realizacji zadania publicznego 2 160,00 zł
526.4.49.2015 2015-02-27 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Luboń wsparcie realizacji zadania publicznego 1 000,00 zł
526.4.48.2015 2015-02-27 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Luboń wsparcie realizacji zadania publicznego 15 000,00 zł
526.1.17.2015 2015-02-27 Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku wsparcie realizacji zadania publicznego 3 000,00 zł
526.4.38.2015 2015-02-27 Klub Sportowy Luboński 1943 wsparcie realizacji zadania publicznego 20 000,00 zł
526.4.32.2015 2015-02-27 Klub Sportowy Luboński 1943 wsparcie realizacji zadania publicznego 4 000,00 zł
526.4.33.2015 2015-02-27 Klub Sportowy Luboński 1943 wsparcie realizacji zadania publicznego 3 000,00 zł
ZTM.TA.0717.4.2015 46/2015 2015-02-27 Miasto Poznań Przekazanie Miastu Poznań środków finansowych z budżetu Miasta Luboń w formie dotacji celowej na realizację zadania własnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób autobusami na liniach 601, 602, 603, 610, 611, 614, 616, Umowa z dnia 27.02.2015r. Obowiązuje do 31.12.2015r.651, 701, 702 w części dotyczącej Miasta Luboń 3 069 738,22 zł
WI.272.01.1.2015 43/2015 2015-02-27 Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska, 62-050 Rogalinek, ul. Północna 16 Budowa ulicy J. Brzechwy w Luboniu 557 102,18 zł
 WAG.2151.7.2015 2015-02-18 osoba fizyczna umowa zlecenia na wprowadzanie danych do bazy EGW+ w Wydziale Spraw Komunalnych 500,00 zł
WI.272.02.9.2015 40/2015 2015-02-17 NAP-PROJEKT s.c. Michał Kruger, Rafał , Objezierze 27/5, 64-600 Oborniki Projekt budowy miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 4 w Luboniu – ul. 1 Maja 5 904,00 zł
WI.272.02.10.2015 41/2015 2015-02-17 NAP-PROJEKT s.c. Michał Kruger, Rafał , Objezierze 27/5, 64-600 Oborniki Aktualizacja dokumentacji dla: Budowa chodników wraz z zjazdami na posesje w Luboniu 21 926,00 zł
45/2015 2015-02-16 P. T. Translub umowa na dowóz uczniów niepełnosprawnych ferie zimowe 3 461,76 zł
 WAG.2150.16.2015 2015-02-15 osoba fizyczna  umowa o dzieło doręczenie wezwań do kwalifikacji wojskowej na 2015r. 537,20 zł
WI.272.02.4.2015 47/2015 2015-02-13 Inżynieria Sanitarna i Cieplna Łukasz Siedlecki ul. Sosnowa 28, 62-200 Gniezno Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego podczas budowy instalacji hydrantowej na obiekcie Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu. 4 920,00 zł
WI.272.02.6.2015 39/2015 2015-02-13 P.U.H. BART Hurtownia Materiałów Budowlanych Zbigniew Bartkowiak, ul. 25 stycznia 2H, 62-045 Pniewy Wykonanie instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Luboniu 54 500,00 zł
WI.272.02.7.2015 37/2015 3015/2015 2015-02-13 AQUA S.A., ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań Sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji "Budowa kanału sanitarnego w ul. 1 Maja oraz fragmencie ul. Jana III Sobieskiego" 9 225,00 zł
WI.272.02.8.2015 36/2015 2015-02-13 Usługi Remontowo-Budowlane Beata Wilczyńska, ul. Poniatowskiego 13, 62-030 Luboń Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie łazienek – pomieszczeń nr 8,9, 110 i 111 w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu przy ul. Żabikowskiej 40 75 112,95 zł
WI.272.01.3.2015 34/2015 2015-02-13 Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Usunięcie kolizji kanału sanitarnego z kanałem deszczowym na odcinku S3 – S53 14 841,57 zł
WI.272.02.5.2015 35/2015 2015-02-12 MIM PROJEKT Magda Wojciechowska, ul. Kościelna 26, Kowalewo Wykonanie prac geodezyjnych polegających na wykonaniu aktualizowanych map zasadniczych do celów projektowych dla drogi - zjazdu do ROD BRATEK oraz wykonanie projektu podziału nieruchomości oraz stabilizacji punktów granicznych 3 500,00 zł
 WAG.2150.3.2015 2015-02-03 osoba fizyczna  umowa o dzieło doręczenie decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości, nakazów płatniczych na łączne zobowiązanie w podatku rolnym, upomnień od niedokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 359,20 zł
 WAG.2150.4.2015 2015-02-03 osoba fizyczna  umowa o dzieło doręczenie decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości, nakazów płatniczych na łączne zobowiązanie w podatku rolnym, upomnień od niedokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 335,40 zł
 WAG.2150.5.2015 2015-02-03 osoba fizyczna  umowa o dzieło doręczenie decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości, nakazów płatniczych na łączne zobowiązanie w podatku rolnym, upomnień od niedokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 416,80 zł
 WAG.2150.6.2015 2015-02-03 osoba fizyczna  umowa o dzieło doręczenie decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości, nakazów płatniczych na łączne zobowiązanie w podatku rolnym, upomnień od niedokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 063,80 zł
 WAG.2150.7.2015 2015-02-03 osoba fizyczna  umowa o dzieło doręczenie decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości, nakazów płatniczych na łączne zobowiązanie w podatku rolnym, upomnień od niedokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 870,40 zł
 WAG.2150.8.2015 2015-02-03 osoba fizyczna  umowa o dzieło doręczenie decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości, nakazów płatniczych na łączne zobowiązanie w podatku rolnym, upomnień od niedokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 870,20 zł
 WAG.2150.9.2015 2015-02-03 osoba fizyczna  umowa o dzieło doręczenie decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości, nakazów płatniczych na łączne zobowiązanie w podatku rolnym, upomnień od niedokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 672,00 zł
 WAG.2150.10.2015 2015-02-03 osoba fizyczna  umowa o dzieło doręczenie decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości, nakazów płatniczych na łączne zobowiązanie w podatku rolnym, upomnień od niedokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 562,80 zł
 WAG.2150.11.2015 2015-02-03 osoba fizyczna  umowa o dzieło doręczenie decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości, nakazów płatniczych na łączne zobowiązanie w podatku rolnym, upomnień od niedokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 164,20 zł
 WAG.2150.12.2015 2015-02-03 osoba fizyczna  umowa o dzieło doręczenie decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości, nakazów płatniczych na łączne zobowiązanie w podatku rolnym, upomnień od niedokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 801,20 zł
 WAG.2150.13.2015 2015-02-03 osoba fizyczna  umowa o dzieło doręczenie decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości, nakazów płatniczych na łączne zobowiązanie w podatku rolnym, upomnień od niedokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 585,00 zł
 WAG.2150.14.2015 2015-02-03 osoba fizyczna  umowa o dzieło doręczenie decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości, nakazów płatniczych na łączne zobowiązanie w podatku rolnym, upomnień od niedokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 18 266,20 zł
 WAG.2150.15.2015 2015-02-03 osoba fizyczna  umowa o dzieło doręczenie decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości, nakazów płatniczych na łączne zobowiązanie w podatku rolnym, upomnień od niedokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 552,40 zł
 WAG.2150.2.2015 2015-01-30 osoba fizyczna  umowy zlecenia na prace dot. jednostek pomocniczych, budżetu obywatelskiego,Rady Gospodarczej, raport o stanie Miasta 1 460,00 zł
WSK.6140.2.2015.DS 18/2015 2015-01-29 Prywatna Klinika Weterynaryjna ul.Siostry Faustyny 1, 62-030 Luboń trwałe elektroniczne oznakowanie psów, których właściciele są zameldowani na stałe na terenie Miasta Luboń 29.01.2015r. - 31.12.2015r. 39 900,00 zł
WI.272.02.3.2015 20/2015 2015-01-29 Skanska S.A. 01-518 Warszawa, ul. Gen. J. Zajaczka 9 Montaż włazu naprawczego wraz z regulacją wysokościową – ul. 1 Maja w Luboniu. 22 914,90 zł
18/2015 2015-01-29 Prywatna Praktyka Weterynaryjna Paweł Antosik ul.Siostry Faustyny 1, 62-03 Lubon trwałe elektroniczne oznakowanie psów39 900,00 zł
WI.272.02.1.2015 26/2015 2015-01-21 "BTD" Bielicki Krzysztof, ul. Zielona Dolina 2, Borówiec, 62-023 Gądki Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego obejmującego branżę drogową, instalacyjną, elektryczną, telekomunikacyjną nad pracami związanymi z budową ul. J. Brzechwy w Luboniu. 12 054,00 zł
WI.272.02.2.2015 15/2015 2015-01-20 Tomasz Stępnik Pracownia Archeologiczna UNI-ART., ul. Św. Czesława 17a/24 Nadzór archeologiczny związany z inwestycją dot. budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Zakątek w Luboniu. 3 567,00 zł
19/2015 2015-01-15 Gmina Szamotuły i Fundacja Radość Psiaka przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych psów w schronisku56 400,00 zł
13/2015 2015-01-15 Saria Polska Sp. z o.o.ul.Zawodzie 16, 02-981 warszawa;Oddział w Starym Tarnowie 8, 64-020 Czempiń odbiór i utylizacji zwłok padłych zwierząt odebranych z terenu Lubonia (z miejsc publicznych ). 3,24zł/kg
1511.1.2016 2015-01-14 Chantal S. C. naprawa uszkodzonych urządzeń na placu zabaw w Parku Papieskim 4 920,00 zł
WSK.6845.2.2.2015.AM 16/2015 2015-01-14 Poczta Polska S.A. ul.Stawki2, 00-940 Warszawa dzierżawa gruntu przy ul.Poniatowskiego 18 o pow.180m2 14.01.2015r. - 30.06.2015r. 4 649,40 zł
WSK.6140.19.2014.DS 12/2015 2015-01-14 Fundacja Ochrony Zwierząt ANIMAL SECURITY współpraca w zakresie przedsięwzięcia dotyczącego sterylizacji i kastracji kotów i kotek wolno żyjących pochodzących z terenu Miasta Luboń. Porozumienie obowiązuje od 14.01.2015r. - 31.12.2015r.
12/2015 2015-01-14 Fundacja Ochrony Zwierząt ANIMAL SECURITY ul.Hetmańska 54/105, 60-219 Poznań sterylizacja i kastracja kotów i kotek wolno żyjących pochodzących z terenu Lubonia15 000,00 zł
 WAG.2151.1.2015 2015-01-09 osoba fizyczna  umowa o dzieło - utworzenie opinii do projektów list osób, które złożyły wnioski o udzielenie pomocy 100 zł/posiedzenie
 WAG.2151.2.2015 2015-01-09 osoba fizyczna  umowa o dzieło - utworzenie opinii do projektów list osób, które złożyły wnioski o udzielenie pomocy 100 zł/posiedzenie
 WAG.2151.3.2015 2015-01-09 osoba fizyczna  umowa o dzieło - utworzenie opinii do projektów list osób, które złożyły wnioski o udzielenie pomocy 100 zł/posiedzenie
 WAG.2151.4.2015 2015-01-09 osoba fizyczna  umowa o dzieło - utworzenie opinii do projektów list osób, które złożyły wnioski o udzielenie pomocy 120 zł/posiedzenie
 WAG.2151.5.2015 2015-01-09 osoba fizyczna  umowa o dzieło - utworzenie opinii do projektów list osób, które złożyły wnioski o udzielenie pomocy 100 zł/posiedzenie
WI.272.02.77.2014 4/2014 2015-01-08 Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk, ul. Grzybowa 3/4, 62-030 Luboń Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji „Budowa drogi – ul. 1 Maja w Luboniu wraz z rozbudową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 1 Maja i ul. Jana III Sobieskiego 15 990,00 zł
WI.272.02.78.2014 5/2015 2015-01-08 OSOBA FIZYCZNA Sprawowanie funkcji Nadzoru Inwestorskiego przy przebudowie kanału deszczowego oraz gazociągu – w zakresie inwestycji Budowa drogi – ul. 1 Maja. 4 929,92 zł
WI.272.02.79.2014 6/2015 2015-01-08 OSOBA FIZYCZNA Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy budowie kanału sanitarnego w ul. 1 Maja i fragmencie ul. Jana III Sobieskiego z przyłączami i studzienkami na posesjach 9 939,68 zł
WI.272.01.16.2014 3/2015 2015-01-08 MEGABUD GAMALCZYK & GARCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA, 62-025 Kostrzyn, ul. Rolna 15 Przebudowa ulicy Dąbrowskiego – zamówienie uzupełniające 8 610,00 zł
17/2015 2015-01-07 P. T. Translub umowa na dowóz uczniów niepełnosprawnych styczeń -czerwiec 2015 266 428,80 zł
 WAG.2150.1.2015 2015-01-02 osoba fizyczna  zawarcia umowy o obsługę archiwum po byłym KPRI w 2015r. 350 zł/m-c
 WAG.2151.6.2015 2015-01-02  Archiw PL umowa na obsługę archiwum zakładowego UML w 2015r. 500 zł/m-c
1 2015-01-02 Kancelaria Prawna pomoc prawna osobom pokrzywdzonym w rodzinie oraz osobom dotkniętym problemami alkoholizmu 360zł/za dyżur
1 2015-01-02 osoba fizyczna Przedmiotem umowy jest prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego 65zł/ h
1 2015-01-02 osoba fizyczna prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego 65zł/ h
7021.2.1.1.2015 2015-01-02 Victory Agencja Ochrony Osób i Mienia Sp. z o. o. Usługa – monitoring Stadionu Miejskiego przy ulicy Rzecznej styczeń-czerwiec 2015 14 022,00 zł
WOZiK.3032.1.1.2015 2015-01-02 Przedszkole i Żłobek 'Calineczka” udzielenie dotacji na częściowe pokryciekosztów pobytu dziecka w żłobku 69 000,00 zł
WOZiK.3032.1.2.2015 2015-01-02 Żłobek „Zielony Groszek” udzielenie dotacji na częściowe pokryciekosztów pobytu dziecka w żłobku 60 000,00 zł
WOZiK.3032.1.3.2015 2015-01-02 Żłobek Niepubliczny „U 7 Krasnoludków” udzielenie dotacji na częściowe pokryciekosztów pobytu dziecka w żłobku 102 000,00 zł
WOZiK.3032.1.4.2015 2015-01-02 Prywatny Żłobek „Liliputki” udzielenie dotacji na częściowe pokryciekosztów pobytu dziecka w żłobku 45 000,00 zł
WOZiK.3032.1.5.2015 2015-01-02 Żłobek „Hop-Bęc” udzielenie dotacji na częściowe pokryciekosztów pobytu dziecka w żłobku 66 000,00 zł
WOZiK.3032.1.6.2015 2015-01-02 Żłobek „Tajemnicza Wyspa” udzielenie dotacji na częściowe pokryciekosztów pobytu dziecka w żłobku 39 000,00 zł
WSK.6140.14.2014.DS 19/2015 2015-01-02 Gmina Szamotuły i Fundacją „ Radość Psiaka” przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych psów z terenu Lubonia Umowa obowiązuje od 2.01.2015r. - 31.12.2015r. 56 400,00 zł
WSK.6232.50.2014.DS 13/2015 2015-01-01 SARIA POLSKA Sp. z o.o. ul.Zawodzie 16, 02-981 Warszawa Odbiór zwłok zwierząt z terenu ulic, placów itp.. Umowa obowiązuje od 1.01.2015r. - 31.12.2015r. 8,54 zł/kg
WSK.7031.18.2014.LJ 8/2015 2015-01-01 Vialis Polska Sp. o.o. ul.Skrajna 1, 62-080 Tarnowo Podgórne stała konserwacja ulicznej sygnalizacji świetlnej zabudowanej na terenie Miasta Luboń Umowa obowiązuje od 1.01.2015r. - 31.12.2015r. 72 000,00 zł
51/Eneos/OP/R5/2015 25/2015 2015-01-01 Eneos Sp. z o.o. ul.Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego Umowa obowiązuje od 1.01.2015r. - 31.12.2015r. 570 182,04 zł
WSK.6140.21.2014.DS 289/2014 2014-12-30 Gabinet Weterynaryjny lek.wet. Dariusz Filipiński os.Wichrowe Wzgórze paw.104 61-670 Poznań prowadzenie całodobowego pogotowia weterynaryjnego dla zwierząt poszkodowanych w kolizjach drogowych lub innych nagłych bądź niebezpiecznych zdarzeniach29 988,00 zł
WSK.272.1.2014 288/2014 2014-12-23 KOM-LUB Sp. z o.o. odbieranie transport, zbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zmieszanych oraz selektywnie zebranych, powstałych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie m.Luboń1 041 597,36 zł
WAG.2151.4.2014 2014-03-28 The Auditors nadzór nad kontrolą zarządczą w UML 1500,00 zł miesięcznie
WSK-GO.6232.44.2016.KM. 0201-08-17 Artur Knapik Agencja Reklamowa D'Arte ul.Armii Poznań 52 Luboń zlecenie wykonania gadżetów reklamowych2 550,00 zł
WSK.7031.16.2016.MO 0201-08-12 Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo handlowe JAZET T.Jankowski Śrem wykonanie, dostarczenie oraz montaż aktywnego oznakowania pionowego zasilanego solarem17 833,56 zł
WSK.7031.20.2016.MO 0000-00-00 SEM Sp.j. Zakład Elektrotechniczny J.Maćkowiak, S.Maćkowiak Łęczyca usunięcie kolizji słupa linii nn z wyjazdem na posesję Luboń, ul.Kilińskiego8 263,87 zł