01. NA BIP KOMUNIKAT.docx
01. Porządek obrad Pismo przewodnie do Radnych.docx
01. Porządek obrad XLVII_2022.docx
01.ZGŁOSZENIE do udziału w debacie.odt
03. RAPORT O STANIE MIASTA LUBOŃ 2021.pdf.pdf
03. WO.0640.3.2022.pdf
03. XLVII_..._2022 Wotum zaufania.pdf
04.1.Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Luboń za 2021 rok z załącznikami.pdf
04. Bilans jednostek 2021.pdf
04. Bilans z wykonania budżetu 2021.pdf
04. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego 2021.pdf
04. Rachunek zysków i strat jednostek 2021.pdf
04. Uchwała.XLVII.....2022 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego.pdf
04. Zestawienie zmian w funduszu jednostek 2021.pdf
05. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2022.pdf
05. c. RIO_Pismo przewodnie do RIO podpisane.pdf
05.c. RIO_Wniosek, Opinia, Uzasadnienie podpisane.pdf
05.d.UCHWALA RIO_Opinia o wniosku Komisji Rewizyjnej.pdf
05.f.XLVII_..._2022 Absolutorium 2021.pdf
06. Uchwała.XLVII_..._2022_Porozumienie Komorniki 2022-06-23.pdf
07. Uchwała.XLVII_..._2022 Stacja zlewcza.pdf
08. Uchwała.XLVII_..._2022 Cyklamenowa 2022-06-23.pdf
09. Uchwała.XLVII_..._2022 Żeglarska 2022-06-23.pdf
10. Uchwała.XLVII_..._2022 zniesienia form ochrony przyrody z drzew rosnących.pdf
11. Uchwała.XLVII_..._2022 Zmiany budżetu.pdf
12. Uchwała.XLVII_..._2022 Zmiany WPF.pdf
13. Informacja PRM czerwiec 2022.docx